Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 9 (9)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Thể thuỷ tinh Màng lưới cầu mắt Cơ vòng đỡ Màng lưới Mắt bổ dọc ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện trên màng lưới. Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính. Màng lưới giống như phim của máy ảnh. Vật đặt gần mắt F’ Vật đặt xa mắt F’ Vật đặt càng xa mắt thì tiêu cự của thể thuỷ tinh càng dài. (CC )) (CV )) - Là điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết - Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn gọi là khoảng cực viễn (OCV) - Mắt không điều tiết, thể thuỷ tinh dẹt xuống, tiêu cự dài nhất. - Là điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được. - Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận gọi là khoảng cực cận (OCV) - Mắt điều tiết mạnh nhất, thể thuỷ tinh phồng nhất, tiêu cự ngắn nhất. Vật đặt trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn thì mắt nhìn rõ vật . O Cv CC Vật đặt ở điểm cực cận F’ Cc Vật đặt ở điểm cực viễn F’ Cv Vật đặt ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thuỷ tinh dài nhất. Vật đặt ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thuỷ tinh ngắn nhất. Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới. Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim. ảnh của vật mà ta nhìn thấy hiện trên màng lưới. Trong quá trình điều tiết thì thể thuỷ tinh co giãn, phồng lên hoặc dẹt xuống, để cho ảnh hiện lên màng lưới rõ nét. Điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn. Điểm gần mắt nhất mà ta nhìn rõ được gọi là điểm cực cận.
- Xem thêm -