Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 9 (5)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG MÔN VẬT LÍ 9 Trường THCS Hoà Chánh CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ THAM DỰ HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TẠI PHÒNG GD- ĐT HUYỆN U MINH THƯỢNG Chúc sức khoẻ quý thầy cô! KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Đối với thấu kính hội tụ, vật đặt ngoài khoảng tiêu cự sẽ cho ảnh như thế nào? Trả lời: Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự đối với thấu kính hội tụ sẽ cho ảnh ngược chiều và nhỏ hơn vật. Câu 2: Nêu cấu tạo của máy ảnh. Vật Kính của máy ảnh là thấu kính gì? Trả lời: - Máy ảnh gồm hai bộ phận chính là vật kính và buồng tối. - Vật kính của của máy ảnh là một thấu kính hội tụ. A/ Yêu cầu chung: - Nêu và chỉ ra được trên hình vẽ (hay trên mô hình) 2 bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. - Nêu được chức năng của thể thủy tinh và màng lưới, so sánh được chúng với các bộ phận tương ứng của máy ảnh. - Trình bày được khái niệm sơ lược về sự điều tiết, điểm cực cận và điểm cực viễn B/ Phần nội dung: I- Cấu tạo của mắt II- Sự điều tiết của mắt III- Điểm cực cận và điểm cực viễn IV- Vận dụng Phần chi tiết I- CẤU TẠO CỦA MẮT 1) Cấu tạo 1) Cấu tạo 1) Cấu tạo Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là: Thể thủy tinh và màng lưới (còn gọi là võng mạc). + Màng lưới ở đáy mắt, tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét. - Khi có ánh sáng tác dụng lên màng lưới thì sẽ xuất hiện “luồng thần kinh” đưa thông tin về ảnh lên não. + Thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ bằng một chất trong suốt và mềm. Nó dễ dàng phồng lên hoặc dẹt xuống khi cơ vòng đỡ nó bóp lại hay giản ra làm cho tiêu cự của nó thay đổi. (f) 2) So sánh mắt và máy ảnh - Giống nhau: + Thể thuỷ tinh và vật kính đều là TKHT + Phim và màng lưới đều có tác dụng như màng hứng ảnh. - Khác nhau: + Thể thuỷ tinh có f có thể thay đổi + Vật kính có f không đổi Thể thủy tinh đóng vai trò như bộ phận nào trong máy ảnh? Phim trong máy ảnh đóng vai trò như bộ phận nào trong con mắt? Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh. Phim trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong mắt. II- SỰ ĐIỀU TIẾT ? Để nhìn rõ vật thì mắt ta phải thực hiện quá trình gì? Để nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó phải hiện rõ nét trên màng lưới. Thực ra, lúc đó cơ vòng của đỡ thể thủy tinh đã phải co giãn một chút, làm thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh sao cho ảnh hiện rõ nét trên màng lưới. Quá trình này gọi là sự điều tiết của mắt. Sự điều tiết xảy ra hoàn toàn tự nhiên. ? Söï ñieàu tieát cuûa maét laø gì? Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi tiêu cự của thể thuỷ tinh để ảnh hiện rõ nét trên màng lưới. Vật càng xa tiêu cự càng lớn III- ĐIỂM CỰC CẬN VÀ ĐIỂM CỰC VIỄN 1) Cực viễn • Điểm xa nhất mà khi có 1 vật ở đó mắt không điều tiết có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực viễn (kí hiệu là Cv). • Khoảng cách từ đến điểm cực viễn gọi là khoảng cực viễn. Bảng thử thị lực 2) Điểm cực cận • Điểm gần mắt nhất mà khi có một vật ở đó mắt có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực cận (kí hiệu là Cc ). Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận gọi là khoảng cực cận ( hay khoảng thấy rõ ngắn nhất).  Khoảng cách từ điểm Cc đến điểm Cv gọi là giới hạn nhìn rõ của mắt IV. Vaän duïng C5/ SGK/ 130 Một người đứng cách 1 cột điện 20m. Cột điện cao 8m. Nếu coi khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của mắt người ấy là 2cm thì ảnh của cột điện trên màng lưới sẽ cao bao nhiêu cm?
- Xem thêm -