Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 9 (11)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Nguyễn Khuyến GV: Nguyễn Xuân Xanh I. Cấu tạo của mắt ■ 1. Cấu tạo (SGK) Mắt có nhiều bộ phận Hai bộ phận quan trọng nhất là thủy tinh thể và màng lưới Thể thủy tinh Màng lưới Là một màng ở đáy mắt, tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét. Là một thấu kính hội tụ bằng một chất trong suốt và mềm. Nó dễ dàng phồng lên hoặc dẹt xuống khi cơ vòng đỡ nó bóp lại hay giãn ra làm cho tiêu cự của nó thay đổi. ● So sánh mắt và máy ảnh Phim Vật kính Thể thủy tinh có vai trò như vật kính trong máy ảnh. Phim trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong con mắt. C1 Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. II. Sự điều tiết Mắt đang nhìn rõ một vật ở xa Di chuyển vật lại gần mắt, mắt chưa điều tiết sẽ không nhìn rõ vật Để nhìn rõ vật, thủy tinh thể của mắt sẽ phồng lên C2 F O Khi mắt nhìn vật ở xa Tiêu cự của thể thủy tinh khi mắt nhìn các vật ở xa dài hơn tiêu cự của thể thủy tinh khi mắt nhìn các vật ở gần. O Khi mắt nhìn vật ở gần F III. Điểm cực cận và điểm cực viễn ■ 1. (SGK) Điểm cực viễn (kí hiệu là Cv) Điểm xa mắt nhất mà khi có một vật ở đó mắt không điều tiết có thể nhìn rõ được Khoảng cực viễn Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn Cv O C3 Nếu có điều kiện, em hãy thử xem mắt của mình có bị cận thị hay không ? ■ 2. (SGK) Điểm cực cận (kí hiệu là Cc ) Điểm gần mắt nhất mà khi có một vật ở đó mắt có thể nhìn rõ được Khoảng cực cận Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận Cv C4 Giới hạn nhìn rõ của mắt Cc Làm thế nào để xác định điểm cực cận của mắt ? O IV. Vận dụng C5 OB = 20m AB = 8m OB’= 2cm = 0,02m A’B’ = ? A Giải Ta có : AB OB OB '   A' B '  AB A' B ' OB ' OB 2 A' B '  800  0,8cm 2000 B O B’ Hình vẽ A’ C6 Cv O F Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ dài nhất O Cc Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh sẽ ngắn nhất F Ghi nhớ      Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới. Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim. Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới. Trong quá trình điều tiết thì thể thủy tinh bị co giãn, phồng lên hoặc dẹt xuống, để cho ảnh hiện trên màng lưới rõ nét. Điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn. Điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực cận. Câu nào sau đây là đúng ?  A. Mắt hoàn toàn không giống vớiSAI máy ảnh.  B. Mắt hoàn toàn giống với máy ảnh.   C. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng không tinh vi bằng máy ảnh. D. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng tinh vi hơn máy ảnh nhiều ÂUÏNG A B C D Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3. còn thể thủy tinh được a) Thấu kính 3, thường làm câu 4 để thành so sánh 1. còn có cấu tạo thể bởi thủy một tinh chất chỉ trong bằng thủy tinh a) Thấu kính thường làm tiêu cự vào cỡ 2cm suốt và mềm bằng thủy tinh 2. còn cònthể muốn b) Mỗi thấu kính có tiêu 4. thủycho tinhảnh có hiện tiêu b) Mỗi thấu kính có tiêu rõ trên màng lưới cố định, cự không thay đổi được cự có thể thay đổi được cự không thay đổi được mắt phải điều tiết để thay đổicòntiêu cự của thểchỉthủy 1. thể thủy tinh có c) Các thấu kính có thể có c) Các thấu kính có thể có tinhcự vào cỡ 2cm tiêu tiêu cự khác nhau tiêu cự khác nhau d) Muốn hứng ảnh thật cho bởi thấu kính, người ta di chuyển màn ảnh sau thấu kính 3. còn thể thủy tinh được 2. còn muốn cho ảnh hiện cấu tạo bởi một chất trong rõ trên màng lưới cố định, suốt và mềm mắt phải điều tiết để thay 4. còn tiêu đổi tiêuthểcựthủy củatinh thểcóthủy cự có thể thay đổi được tinh Sau khi nắm vững nội dung bài học, các em tìm hiểu thêm các vấn đề sau  Ôn tập các kiến thức về quang học: Chúc các em học tốt Hiện tượng khúc xạ. Thấu kính hội tụ. Thấu kính phân kì. Máy ảnh. Mắt  Tìm hiểu các dụng cụ để mở rộng khả năng nhìn của mắt.  Sưu tầm một số kiến thức kì thú về mắt. Xin cám ơn
- Xem thêm -