Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 11 (9)

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÍ 11 MẮT MẮT I. Cấu tạo của mắt ■ 1. Cấu tạo (SGK) + Mắt có nhiều bộ phận + Hai bộ phận quan trọng nhất là thủy tinh thể và màng lưới Thể thủy tinh Màng lưới + Màng lưới là một màng ở đáy mắt, tại đó ảnh của vật mà ta nhìn thấy sẽ hiện lên rõ nét. + Là một thấu kính hội tụ bằng một chất trong suốt và mềm. Nó dễ dàng phồng lên hoặc dẹt xuống khi cơ vòng đỡ nó bóp lại hay giãn ra làm cho tiêu cự của nó thay đổi. ● So sánh mắt và máy ảnh Vật kính Phim C1 Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. Phim trong máy ảnh đóng vai trò như màng lưới trong con mắt. Thể thủy tinh có vai trò như vật kính trong máy ảnh. II. Sự điều tiết + Mắt đang nhìn rõ một vật ở xa + Di chuyển vật lại gần mắt, mắt chưa điều tiết sẽ không nhìn rõ vật + Để nhìn rõ vật, thủy tinh thể của mắt sẽ phồng lên Phan Đình Trung GV Trường THCS Đồng Thành -YT -NA C2 Khi mắt nhìn vật ở xa Khi mắt nhìn vật ở gần Tiêu cự của thể thủy tinh khi mắt nhìn các vật ở xa dài hơn tiêu cự của thể thủy tinh khi mắt nhìn các vật ở gần. Phan Đình Trung GV Trường THCS Đồng Thành -YT -NA III. Điểm cực cận và điểm cực viễn ■ 1. (SGK) Điểm cực viễn (kí hiệu là Cv) Khoảng cực viễn C3 Nếu đã nhìn rõ được các vật ở cách mắt từ 5m, 6m trở ra thì sẽ nhìn rõ các vật ở rất xa ■ 2. (SGK) Điểm cực cận (kí hiệu là Cc) Khoảng cực cận C4 Làm thế nào để xác định điểm cực cận của mắt ? Phan Đình Trung GV Trường THCS Đồng Thành -YT -NA Ghi nhớ  Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới.  Thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim. Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới.  Trong quá trình điều tiết thì thể thủy tinh bị co giãn, phồng lên hoặc dẹt xuống, để cho ảnh hiện trên màng lưới rõ nét.  Điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn.  Điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực cận. Sau khi nắm vững nội dung bài học, các em tìm hiểu thêm các vấn đề sau • • • Ôn tập các kiến thức về quang học: Hiện tượng khúc xạ. Thấu kính hội tụ. Thấu kính phân kì. Máy ảnh. Mắt Tìm hiểu các dụng cụ để mở rộng khả năng nhìn của mắt. Sưu tầm một số kiến thức thú vị về mắt.
- Xem thêm -