Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 11 (4)

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ LỚP 11 MẮT Bài 31. MẮT CẤU TẠO QUANG HỌC CỦA MẮT I. Cấu tạo quang học của mắt Giác mạc Là lớp màng cứng trong suốt Có tác dụng bảo vệ cho các phần tử phía trong và làm khúc xạ các tia sáng truyền vào mắt. CẤU TẠO QUANG HỌC MẮT Thủy dịch Là chất lỏng trong suốt có chiết suất xấp xỉ bằng chiết suất của nước (n = 1,33) CẤU TẠO QUANG HỌC MẮT Lòng đen Là màn chắn ở giữa có lỗ để điều chỉnh chùm sáng đi vào mắt Lỗ trống đó gọi là con ngươi Con ngươi CẤU TẠO QUANG HỌC MẮT Thể thủy tinh Cấu tạo là một khối chất đặc trong suốt, có hình dạng thấu kính hai mặt lồi CẤU TẠO QUANG HỌC MẮT Dịch thủy tinh Chất lỏng giống chất keo loãng CẤU TẠO QUANG HỌC MẮT Dịch thủy tinh Chất lỏng giống chất keo loãng CẤU TẠO QUANG HỌC MẮT Màng lưới (võng mạc) Là một lớp mỏng ở đó tập trung đầu các dây thần kinh CẤU TẠO QUANG HỌC MẮT Điểm vàng V Là nơi cảm nhận ánh sáng nhạy nhất M Điểm mù Là vị trí không nhạy cảm với ánh sáng. I) Cấu tạo quang học của mắt mắt nhìn một vật thì ảnh thật của vật được tạo ra ở màng lưới Khi CẤU TẠO QUANG HỌC MẮT Mắt thu gọn O F Thấu kính mắt Tiêu cự của mắt Dịch thủy tinh Lòng đen Màng lưới Điểm vàng Thủy dịch Giác mạc Con ngươi Điểm mù Thể thủy tinh Bài 31. MẮT (tiết 1) CẤU TẠO QUANG HỌC CỦA MẮT II. SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT, ĐIỂM CỰC VIỄN, ĐIỂM CỰC CẬN 1. Sự điều tiết Điều tiết là gì? Điều tiết là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự của mắt để cho ảnh của các vật ở cách mắt những khoảng cách khác nhau vẫn được tạo ra ở màng lưới Vật kính Thể thủy tinh Phim Màng lưới  ThÓ thuû tinh ®ãng vai trß nh vËt kÝnh.  Mµng líi gièng nh phim cña m¸y ¶nh. II. SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT, ĐIỂM CỰC VIỄN, ĐIỂM CỰC CẬN 1. Sự điều tiết Khi các cơ bóp lại, chúng làm cho thể thủy tinh phồng lên Nhãn cầu Làm giảm bán kính cong của thể thủy tinh Làm giảm tiêu cự của mắt Cơ vận động II. SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT, ĐIỂM CỰC VIỄN, ĐIỂM CỰC CẬN 1. Sự điều tiết Khi mắt không điều tiết thì tiêu cự của mắt lớn nhất. Khi mắt điều tiết tối đa thì tiêu cự của vật nhỏ nhất Nhãn cầu Cơ vận động II. SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT, ĐIỂM CỰC VIỄN, ĐIỂM CỰC CẬN 1. Sự điều tiết 2. Điểm cực viễn. Điểm cực cận a. Điểm cực viễn Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ khi mắt không phải điều tiết gọi là điểm cực viễn ( kí hiệu CV) hay còn gọi là viễn điểm Khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn gọi là khoảng cực viễn O CV Khoảng cực viễn OCV F’ II. SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT, ĐIỂM CỰC VIỄN, ĐIỂM CỰC CẬN 1. Sự điều tiết 2. Điểm cực viễn. Điểm cực cận a. Điểm cực viễn b.Điểm cực cận Điểm gần nhất mà mắt có thể nhìn rõ khi mắt điều tiết tối đa gọi là điểm cực cận ( kí hiệu Cc) hay còn gọi là cận điểm. Khoảng cách từ mắt tới điểm cực cận gọi là khoảng cực cận O CC Khoảng cực cận OCC F’
- Xem thêm -