Tài liệu Bài giảng bài luyện tập tính diện tích toán 5

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 5C Môn: Toán Bài: Luyện tập về tính diện tích GV thực hiện: Nguyễn Thanh Hiền Đơn vị: Trường TH Ninh Thượng Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Bài cũ Giới thiệu biểu đồ hình quạt Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Kiểm tra bài cũ Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường học của 40 học sinh trong một lớp bán trú. 1. Em hãy đọc thông tin có trên biểu đồ. Đi bộ 50% Xe đạp 25% Xe máy 20% Ôtô 5% Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Kiểm tra bài cũ Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường học của 40 học sinh trong một lớp bán trú. Đi bộ 50% Xe đạp 25% 2. Theo biểu đồ, số học sinh đi bộ là: A. 15 học sinh B. 20 học sinh Xe máy 20% Ôtô 5% C. 25 học sinh Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Kiểm tra bài cũ Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường học của 40 học sinh trong một lớp bán trú. Đi bộ 50% Xe đạp 25% Xe máy 20% Ôtô 5% 3. Theo biểu đồ, số học sinh đi ô tô là: A. 2 học sinh B. 4 học sinh C. 6 học sinh Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Luyện tập về tính diện tích Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ: 20m 20m 40,1m 25m 25m 20m 20m Thảo luận 1 phút Em thử nghĩ cách chia mảnh đất thành những hình đã học? Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Luyện tập về tính diện tích Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ : Cách 2 Cách 1 E 20m A G E 20m K B 20m G 20m A H B K H 40,1m 25m M D N 40,1m 25m 25m C M N 25m D 20m Q 20m P 20m Q 20m P C Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Luyện tập về tính diện tích Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ : Cách 1 Cách 2 Bài giải Bài giải Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: 20m 25 + 20 + 25 = 70 (m) A B Diện tích hình chữ nhật K H ABCD là: 40,1m 70 x 40,1 = 2807 (m2) Diện tích của hai hình 25m M N 25m C vuông EGHK và MNPQ là: D 20m 20 x 20 x 2 = 800 (m2) Q 20m P Diện tích mảnh đất là: E 20m G 2807 + 800 = 3607 (m2) Đáp số: 3607 m2 E 20m G A 20m K 25m M D H N 25m 20m Q 20m P Chiều dài hình chữ nhật EGPQ là: 20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m) Diện tích hình chữ nhật B EGPQ là: 80,1 x 20 =1602 (m2) 40,1m Diện tích của hai hình chữ nhật AKMD và HBCN là: C 40,1 x 25 x 2 = 2005 (m2) Diện tích mảnh đất là: 1602 + 2005 = 3607 (m2) Đáp số: 3607 m2 Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Luyện tập về tính diện tích Muốn tính diện tích một hình không thuộc dạng đã học ta làm như sau: 1. Chia hình đã cho thành các hình đã học. 2. Tính diện tích các hình mới tạo thành. 3. Tính diện tích hình đã cho. Trong 2 cách chia mảnh đất sau, theo em nên chọn cách nào? Vì sao? 50m 40,5m 40,5m 50m 100,5m Cách 1 (1) 40,5m 50m (2) (3) (4) 100,5m 30m Cách 2 (1) 50m 40,5m 40,5m (5) 30m 50m (2) 50m 40,5m (3) 100,5m 30m Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Luyện tập về tính diện tích *Lưu ý: Nên chọn cách chia đơn giản nhất. Ít hình Tạo được các hình bằng nhau Thuận tiện cho việc tính toán Các kích thước của các hình mới chia có sẵn hoặc dễ tìm. Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Luyện tập về tính diện tích Bài tập 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: 3,5m 3,5m 3,5m 6,5m 4,2m Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2013 Toán: Luyện tập về tính diện tích Bài tập 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: Cách 1: 3,5m (1) 3,5m 3,5m (2) Cách 2: (1) 3,5m (3) 3,5m (2) 6,5m 4,2m Bài giải 3,5m 6,5m 4,2m Bài giải Chiều dài hình chữ nhật (1) là: 3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m) Diện tích hình chữ nhật (1) là: 11,2 x 3,5 = 39,2 (m2) Diện tích hình chữ nhật (2) là: Chiều dài hình chữ nhật (1) là: 3,5 + 6,5 = 10 (m) Diện tích hình chữ nhật (1) là: 10 x 4,2 = 42 (m2) Diện tích của hai hình vuông (2) và (3) là: 6,5 x 4,2 = 27,3 (m2) Diện tích mảnh đất là: 39,2 + 27,3 = 66,5 (m2) 3,5 x 3,5 x 2 = 24,5 (m2) Diện tích mảnh đất là: 42 + 24,5 = 66,5 (m2) Đáp số: 66,5 m2 Đáp số: 66,5 m2 1 2 3 4 5 S=rxrx3.14 S=(a+b)xh:2 S=axa S=axh:2 S=axb - Về nhà xem lại các công thức tính diện tích các hình đã học. - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
- Xem thêm -