Tài liệu Bài giảng bài lực từ, cảm ứng từ vật lý 11

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Vật lý 11 - Tiết 39 Bài 20 : Lực từ, cảm ứng từ Giáo viên giảng dạy : Hoàng Yến Câu hỏi kiểm tra bài cũ • 1. Phát biểu định nghĩa từ trường, qui ước về hướng của từ trường. • 2. a) Xác định chiều của đường sức từ gây ra tại các điểm O, M, N, P, Q khi biết chiều dòng điện như hình vẽ. .. . • . I P N I I . M ..O Q b) Xác định chiều dòng điện B B • ?I ?I I. Lực Từ 1. Từ trường đều • Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó là giống nhau tại mọi điểm; Các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau. 2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện a.Thí nghiệm : * Đặt một đoạn dây dẫn M1M2vuông góc với đường sức treo bởi 2 sợi dây mảnh có cùng độ dài • Khi chưa có dòng điện qua M1M2, sợi dây treo có phương thẳng đứng. 2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện a.Thí nghiệm : • Khi đóng khoá K cho dòng điện có cường độ I chạy qua M1 M2 • Xuất hiện lực từ F tác dụng lên M1M2 2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện qui tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng hứng các đường sức từ, chiều từ cổ tay đến các ngón tay là chiều của dòng điện, khi đó ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn. O Hướng từ trường (B) . F θ P T I θ Bài tâp: Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện F F Bài tâp: Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện N N I F I F S S 2. Đơn vị cảm ứng từ. F B Il • Trong hệ đơn vị SI đơn vị cảm ứng từ là tesla (T) • F đo bằng niutơn (N) • I đo bằng (A) • l đo bằng mét (m)
- Xem thêm -