Tài liệu Bài giảng bài lực lo - ren - xơ vật lý 11 (5)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 11 BÀI 22. LỰC LO – REN -XƠ 1 Cực quang ở Bắc cực Đèn hình Tivi 2 Kiểm tra bài cũ   1, Viết biểu thức tổng quát của lực F theo B 2, Phát biểu quy tắc bàn tay trái. Vận dụng xác định lực tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy B qua như hình vẽ.  I  F 3  B   v  v  f  f I  v  v I  f  f  FF 4  f  B q>0  v  B q<0  v  f 5 6 z O x y B O f a v 7 8 9 10 Ứng dụng 1, Đèn hình Tivi 2, Cực quang 11 Củng cố 1.Định nghĩa lực Lo – ren – xơ. Biểu thức. 2.Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo–ren– xơ. 3.Đặc điểm quỹ đạo của hạt tích điện trong từ trường đều, với điều kiện vận tốc ban đầu vuông góc với từ trường. 12
- Xem thêm -