Tài liệu Bài giảng bài liên hệ giữa cung và dây hình học 9 (6)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

 Tiết 39: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY Bài giảng môn Toán lớp 9 Kiểm tra bài cũ Cho hình vẽ biết góc AOB và góc COD bằng nhau. Các khẳng định sau đúng hay sai 1) Cung AB bằng cung CD. Đúng O A C 2) Dây AB bằng dây CD. 3) Dây AB lớn hơn dây CD. Đúng Sai 4) Cung AB nhỏ hơn cung CD. Sai D B Chú ý: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B thuộc (O). *Trong một đường tròn mỗi dây căng hai cung nhưng mỗi 2 Hãy điền một trong các từ ( cung , dây cung, mút) cung chỉ căng một dây. vào chỗ có dấu (…) trong các câu sau để được Ví dụ: Cung AmB căng dây AB các phát biểu đúng. Cung AnB căng dây AB A a)Dây . HaiAB điểm A, hai B chia trònAmB (O) căng cungđường AnB và m thành mỗitaphần được là *Với hai bài phần, học này chỉ xét cácgọi cung cung một …....... nhỏ trong đường tròn B b). Đoạn thẳng AB được gọi là O dây cung …............. n c). Các cung AmB, AnB và dây AB mút là A và B. có chung hai......... Dây AB căng hai cung AmB và AnB TIẾT 39: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 1.Định lí 1(SGK) Cho (O) a)AB  CD  AB  CD b)AB  CD  AB  CD O A C D B Em hãy địnhmột lý? đường tròn hay hai Với haichứng cung minh nhỏ trong đường tròn bằng nhau : a)Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau Với hình vẽ trên, em hãy ghi giả thiết kết luận của định lí? 1. ĐỊNH LÍ 1 (SGK/71) a) AB  CD  AB  CD AB  CD O C  AOB =  COD  OA= OB = OC =OD AOB  COD  AB  CD  gt  A D B 1. ĐỊNH LÍ 1 (SGK/71)  b)AB  CD  AB  CD AB  CD  AOB  COD  AOB =  COD  OA= OB = OC =OD AB = CD (gt) O A C D B 1. ĐỊNH LÍ 1 (SGK/71) 1.Định lí 1(SGK) a)AB  CD  AB  CD b)AB  CD  AB  CD Chứng minh O A C D B a)AB  CD  gt   AOB  COD (Góc ở tâm và cung bị chắn) AOB và  COD có: OA = OB = OC = OD =R ;AOB  COD =>  AOB =  COD (c.g.c) => AB = CD b) Xét AOB và  COD có: OA = OB =OC = OD =R ; AB = CD(gt) AOB =  COD (c.c.c)  AOB  COD  AB  CD TIẾT 39: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 2.Định lí 2(SGK) Cho (O) A O D AB  CD  AB  CD B C Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau : a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn ?2 Với hình vẽ trên em hãy ghi giả thiết kết luận của định lí? Luyện tập củng cố HẾT ĐẦU GIỜ BẮT Câu hỏi 2: Câu nào đúng: Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau Trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau Dây lớn hơn căng cung lớn hơn Luyện tập củng cố Trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau: Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau Cung lớn hơn căng dây lớn hơn Dây lớn hơn căng cung lớn hơn Luyện tập củng cố Cho các hình vẽ sau. Em hãy chọn các khẳng định đúng A.PnQ  PmQ P O. B.PnQ  PmQ .O’ n m C.sd PnQ  sd PmQ Q H1 N M H O K A.MN  HK O’ B.MN  HK C .NM  HK H2 Liên hệ thực tế Hướng dẫn về nhà Học thuộc hai định lí Làm bài tập: 10,11,12,13,14 (SGK). Đọc tìm hiểu bài “Góc nội tiếp” Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thì món quà không hiện ra. Luyện tập củng cố Cho đường tròn (O;2cm), cung AB có số đo 600. Khi đó dây AB = 2cm Đúng Sai B A 2 O Đúng hay sai? Câu hỏi phụ: Em hãy nêu cách vẽ cung 600 Vẽ dây AB bằng bán kính ta được cung AB bằng 600 Hướng dẫn về nhà Phần thưởng là : Một tấm bưu thiếp bạn có thể dùng để ghi lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành tặng bố mẹ, thầy cô, bạn bè… nhân dịp tết 2012 Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thì món quà không hiện ra. Hướng dẫn về nhà Cho đường tròn (O;R) Làm thế nào để chia đường tròn thành: a)6 phần bằng nhau; b)12 phần bằng nhau? Đúng Sai B R C o O A a)Vẽ liên tiếp trên đường tròn các cung 600 b)Vẽ liên tiếp trên đường tròn các cung 300 . Vẽ cung 300 bằng cách kẻ bán kính OC vuông góc với AB. Ta được cung CB bằng300 Hướng dẫn về nhà Phần thưởng là: Một dây đeo chìa khoá!
- Xem thêm -