Tài liệu Bài giảng bài liên hệ giữa cung và dây hình học 9 (4)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng môn Toán 9 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY BÀI CŨ Nêu định nghĩa số đo cung - vẽ hình minh họa và cho ví dụ. Áp dụng: Hai tiếp tuyến tại A ; B của đường tròn (O; R) cắt nhau tại M.Biết OM = 2R. Tính số đo góc ở tâm AOB ? Đáp án: Do tam giác AOM vuông tại A và có OM=2.OA A 0 0  AMO  30  AOM  60 0 0  AOB  2.60  120 M O B Tiết 39: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 1) Định lí 1(SGK) a)AB = CD  AB = CD b)AB = CD  AB = CD A B O C D Bài toán: Cho (O; R) và AB = CD . Có nhận xét gì về dây AB và CD. Ngược lại thì như thế nào ? Giải: Bài toán trên chính là nội dung định lí1. Hãy phát biểu định lí 1? Tiết 39: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 1) Định lí 1(SGK) A a) AB = CD  AB = CD b) AB = CD  AB = CD 2) Định lí 2(SGK) B O C C D D A a) AB > CD  AB > CD O b) AB > CD  AB > CD B Bài toán: Cho (O;R). Hãy so sánh dây AB và CD. Tiết 39: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY A 1) Định lí 1(SGK) B a) AB = CD  AB = CD b) AB = CD  AB = CD O C 2) Định lí 2(SGK) a) AB > CD  AB > CD b) AB > CD  AB > CD D D A O 3) Luyện tập Bài 10 SGK- 71: B B A 600 F O E D a) Vẽ đường tròn (O; 2cm). Nêu cách vẽ cung AB có số C đo bằng 600. Hỏi dây AB dài bao nhiêu xentimét? b) Làm thế nào để chia đường tròn thành 6 cung bằng nhau? Giải: a) Vẽ (O; 2cm) C Vẽ góc ở tâm có số đo 600 Góc này chắn cung AB có có số đo 600 ⇒ΔAOB cân ⇒AB=2cm Tiết 39: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY A 1) Định lí 1(SGK) B a) AB = CD  AB = CD b) AB = CD  AB = CD O C C 2) Định lí 2(SGK) D D a) AB > CD  AB > CD A b) AB > CD  AB > CD O 3) Luyện tập Bài 10 SGK - 71: B B A 600 F C O E . D b) Lấy điểm A tùy ý trên đường tròn (O;R),dùng compa có khẩu độ bằng R vẽ các điểm B ;C; D; E; F sao cho AB=BC=CD=DE=EF=FA Cách vẽ này có 6 dây bằng nhau, có 6 cung bằng nhau. Mỗi cung có số đo bằng nhau và bằng 600 Tiết 39: LIÊN HỆ GiỮA CUNG VÀ DÂY A 1) Định lí 1(SGK) B a) AB = CD  AB = CD b) AB = CD  AB = CD O C 2) Định lí 2(SGK) C D D a) AB > CD  AB > CD A b) AB > CD  AB > CD 3) Luyện tập Bài 10 SGK - 71: C Bài 13 SGK - 72: M Kết quả nhóm 1 . O B B A D N O Tiết 39: LIÊN HỆ GiỮA CUNG VÀ DÂY A B 1) Định lí 1(SGK) a) AB = CDO  AB = CD C b) AB = CD  AB = CD D 2) Định lí 2(SGK) C D a) AB > CD  AB > CD b) AB > CD  AB > CD 3) Luyện tập Bài 10 SGK - 71: B A Bài 13 SGK - 72: M O N C D Kết quả nhóm 2 . A O B Hướng dẫn về nhà -Học sinh học thuộc 2 định lý và chứng minh lại định lý 1. -BTVN: 11 ; 12 ; 14 / 72 – SGK. Và 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 /75 ; 76 –SBT. - Bài tập thêm: Nếu tiếp tuyến song song với một dây cung thỉ tiếp điểm chia đôi cung căng dây.
- Xem thêm -