Tài liệu Bài giảng bài kính lúp vật lý 9 (2)

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Cát Tường - LỚP 9A6 - + - Giáo viên : Trần Đức Ân Môn : Vật Lý 9 1 Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Bằng sơ đồ tư duy em hãy cho biết các tật của mắt mà em đã học ,đặc điểm và cách khắc phục các tật đó? TRẢ LỜI -Nhìn rõ vật ở xa -Không nhìn rõ vật ở gần CÁC TẬT CỦA MẮT Cách khắc phục: Đeo kính phân kì Cách khắc phục: Đeo kính hội tụ Bài 50:KÍNH LÚP Bài 50:KÍNH LÚP +Đặc điểm :Kính lúp là một thấu kính hội sát tụ có tiêuhiểu cự ngắn. *Hãy quan , tìm +Công dùng chiếc dụng: kính lúp về:để quan sát các+Đặc vật nhỏ. điểm. +Trên có kí hiệu:2X, 3X... +Cáckính kí hiệu. +Công dụng của nó. +Các kí hiệu 2X,3X.. gọi là số bội giác G của kính lúp.Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn sẽ quan sát vật càng rõ. + Giữa G và f có hệ thức: G= 25 f (f tính bằng cm) Bài 50:KÍNH LÚP *Dùng vài kính lúp có số bội giác khác nhau để quan sát một vật nhỏ .Tính tiêu cự của các kính lúp đó.Thảo luận trả lời C1,C2. C1:Kính lúpcócósốsốbộibội giác C1:Kính lúp giác càng càng lớntiêu thìcự tiêu cựdài càng lớn thì càng hayngắn C2: Kính lúp có số bội giác ngắn? nhỏ nhất là 1,5 X .Vậy cự C2:Số bội giác nhỏ nhất tiêu của kính lúp 1,5X.Tiêu cự dài nhất dài là nhất của kính lúp là:của kính lúp bao nhiêu? f=là25/1,5≈16,67(cm) Bài 50:KÍNH LÚP *Dùng từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành kết luận sau đây: . luận: Kết thấu kính hội tụ -Kính lúp là một………………. có tiêu cự ngắn dùng để quan những vật nhỏ .Số ……… bội giác sát………………… của kính lúp cho biết ảnh mà mắt lớn thu được khi dùng kính ……gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt quan sát trực tiếp thu được khi…….. vật mà không dùng kính. Bài 50:KÍNH LÚP Hãy quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, đo khoảng cách từ vật đến kính, so sánh khoảng cách đó với tiêu cự của kính rồi vẽ ảnh của vật qua kính lúp (hình 50.2),thảo luận B’ trả lời C3,C4. A’ B F I O A F’ Bài 50:KÍNH LÚP B’ I A’ F B O F’ A C3:Qua kính sẽ có ảnh ảo,to hơn vật. C4:Muốn có ảnh như ở C3 phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp. Quan sát ảnh ảo của vật qua kính lúp Bài 50:KÍNH LÚP *Dùng từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành kết luận sau đây . Kết luận:: Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính …………………… sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật ………………Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó. Bài 50:KÍNH LÚP III/Vận dụng C5:Hãy kể trường một số trường hợpkính trong C5:Những hợp dùng thực tế đời sống và sản xuất có sử lúp là: dụng lúp.nhỏ. +Đọc kính chữ viết +Quan sát các chi tiết nhỏ( trong đồng hồ…). +Quan sát những chi tiết nhỏ của các con vật hay thực vật( kiến, rễ cây…) Bài 50:KÍNH LÚP III/Vận dụng C5:Những trường hợp dùng kính lúp là: +Đọc chữ viết nhỏ. +Quan sát các chi tiết nhỏ ( trong đồng hồ…) +Quan sát những chi tiết nhỏ của các con vật hay thực vật( kiến, rễ cây…) C6:Hãy đo tiêu cự của một kính lúp có số bội giác đã biết để nghiệm lại hệ thức giữa G và f. Độ bội f f giác G ( lý thuyết) ( thực tế) …….X = …..( cm) =…..(cm) Trò chơi ô chữ 1 2 T1 S1 H2 AÁ3 U4 K5 Í6 N7 H8 OÁ2 B3 OÄ4 I5 G6 I7 AÙ8 AÛ1 N2 H3 AÛ4 O5 N4 H5 OÛ6 3 4 V1 AÄ2 T3 L1 ÔÙ N3 2 5 6 T1 I2 7 ?...! Từ còn thiếu trong câu sau là gì? EÂ3 4U 4H Ô5 N6 Ô4 N5 G6 ÖÏ 6 C5 1P C9 H2 Ö3 Kích ảnh của vật khi quan sátđộ qua kính lúp như thếcho nào so Đây làthước một đại lượng vật lý cho biết lớn của ảnh khi quan sát dụng cụ làm bằng vật liệu trong suốt được giới hạn bởi “Sử Mắt dụng tia tới đến quang tâm để vẽ ảnh của vật qua kính lúp thì tia này tia Đại lượng kí hiệu là f của thấu kính? nhìn thấy gì củađểvật khisát quan sát vật qua kính lúp? ló 2 Kính lúp dùng quan những đối tượng nào? với kích thước thật của vật? vật qua kính lúp. mặt tiếp cầutục hoặc một mặt cầu và một truyền thẳng theo ……. của tiamặt tới.” phẳng. Dặn dò : Về nhà: +Hoàn thành nội dung bài học theo sơ đồ tư duy. +Làm các bài tập 50.1 đến 50.12 SBT +Tìm hiểu thêm một số trường hợp khác có sử dụng kính lúp trong thực tế +Đọc tìm hiểu nội dung có thể em chưa biết + Ôn tập các kiến thức đã học về phần quang học. +Xem lại các dạng bài tập đã giải . +Đọc nghiên cứu nội dung các bài tập 1,2,3 trang 135,136 SGK. +Tìm hiểu ,nghiên cứu cách giải cho các bài tập này.
- Xem thêm -