Tài liệu Bài giảng bài kính lúp vật lý 11

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GV: Nguyễn Văn Khai Trường THPT Dưỡng Điềm – Tiền Giang I. TỔNG QUÁT VỀ CÁC DỤNG CỤ QUANG BỔ TRỢ CHO MẮT: + Có hai nhóm dụng cụ quang: - Kính lúp, hiển quan sát (α) vật lớn nhỏ.hơn góc + Các dụng cụkính quang tạovi…dùng ảnh có góc trông trông vật (α - Kính thiên văn,lần. ống nhòm…dùng quan sát vật ở xa. o) nhiều α tanα ( góc nhỏ) ≈ Số bội giác: G = αo tanαo B αo A O B´ B α A´ F A Kính lúp O F´ II. CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH LÚP: + Công dụng: được dùng để quan sát các vật nhỏ. + Cấu tạo: là thấu kính hội tụ ( hoặc hệ thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ ( vài cm). III. SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH LÚP: B´ B O A´ CC F A B´∞ B A´∞ CV O AF + Vật nhỏ AB đặt trong khoảng OF cho ảnh ảo A´B´ nằm trong khoảng nhìn rõ CCCV của mắt. + Ảnh A´B´ ở tại CC: ngắm chừng ở điểm cực cận. Ảnh A´B´ ở tại CV (∞): ngắm chừng ở điểm cực viễn (∞). IV. SỐ BỘI GIÁC CỦA KÍNH LÚP: Xét trường hợp ngắm chừng A ở vô cực (∞): α tan tanαo ≈ Đ Số bội B αo α tan = A giác: G = tanα αo Bf = OCC = Đ : khoảng cực cận. OF = f : tiêu cự của kính lúp. Đ → G ∞= f B´∞ B B A´∞ α A F O f αo A CC Đ O CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP: + Trả lời câu C1 và thực hiện câu C2. + Xem Bài tập ví dụ, câu 4 và 5 trang 208 Sách giáo khoa. + Giải câu 6 trang 208 Sách giáo khoa vào tập bài tập.
- Xem thêm -