Tài liệu Bài giảng bài khúc xạ ánh sáng vật lý 11 (18)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh Trường THCS Phong Khê BÀI GIẢNG VẬT LÝ 11 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Biên tập: Nguyễn Văn Yên 1 2 Đặt mắt nhìn dọc theo một chiếc đũa thẳng từ đầu trên (hình 40.a), ta không nhìn thấy đầu dưới chiếc đũa. Giữ nguyên vị trí đặt mắt, đổ nước vào bát (hình 40.a), liệu có nhìn thấy đầu dưới của đũa hay không M M b) Hình.40.1 3 I- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan s¸t: Các em chú ý quan sát H.4.2 (SGK) đồng thời xem trên màn hình và nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng: a) Từ S đến I (trong không khí). b) Từ I đến K ( trong nước). c) Từ S đến mặt phân cách rồi đến K. 4 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát: N S Mặt phân cách P Q I N’ K 5 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát: N S Mặt phân cách P Q I N’ K 6 I- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 1. Quan sát: N S Mặt phân cách P Q I N’ K 7 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 3. Một vài khái niệm S I Là điểm tới N SI: Tia tíi IK: Tia khóc x¹ Góc SIN là góc tớiP i I Góc KIN’là góc khúc xạ Đường NN’ vuông góc với r mặt phẳng phân cách là pháp tuyến. Mặt phẳng chứa tia SI N’ và pháp tuyến NN’ là mặt phẳng tới. Mặt phân cách Q K 8 I- Hiên tượng khúc xạ ánh sáng 4.Thí nghiệm • Quan sát đường truyền của một tia sáng N sang nước như hình 40.2 C2: Hãy đề xuất Tia Thay khúc đổi xạ C1: Hãy cho biết tia phương án TN để khúc cócủa nằm trong nằmxạtrên hướng mặt tia kiểm xem mặt phẳngtra tới không? phẳng tới, quan tới. sát Góc những nhận xét Góc tớixạ và nhỏ góc độ khúc khúc tia khúc xạ, trên còn đúng khi xạ góc nào lớn hơn? thay góc đổi tới góc tới hơn lớn tới, hay không? góc khúc xạ. Ta hãy quan sát S N P I Q K N’ 9 Ta hãy quan sát màn hình lớn hơn của 3 tia khác S S’ N S’’ Mặt phân cách I P N’ Q K K K’ 10 5. Kết luận • Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì: • - Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. • - Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới C3: Hãy thể hiện kết luận trên bằng hình vẽ N i p Q r N’ 11 II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 1. Dự đoán Có thể dùng phương pháp hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí hay không? xuất một phương án che khuất sauĐềđây để vẽ thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đó. đường truyền của tia sáng từ nước sang không khí C4. Kết luận trên còn đúng trong trường 12 a. Bố trí thí nghiệm như hình 40.3, trong đó Avà B là vị trí cắm 2 đinh ghim trên phần miếng gỗ nhúng trong nước b. Tìm vị trí đặt mắt để thấy đinh ghim B che khuất đinh ghim A. Đưa đinh ghim C tới vị trí sao cho nó che khuất đồng thời cả A và B C B A 13 II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 2. TN kiểm tra C5 Chứng minh rằng: Đướng nỉi các vị trí của 3 đinh ghim A, B, C là đướng truyền của tia sáng từ đinh ghim A tới mắt. 14 Mắt: +Nhìn thấy A khi A sáng +Nhìn thấy B không nhìn thấy A + Nhìn thấy C không nhìn thấy B và A . C Mặt phân cách . B + Bâ C vµ B nh×n thÍy A + Điều đó chứng tỏ A, B, C là đường truyền của tia sáng A 15 • C6: Nhận xét đường truyền của tia sáng, chỉ ra điểm tới, tia tới, tia khúc xạ, vẽ pháp tuyến tại điểm tới. So sánh độ lớn góc khúc xạ và góc tới. 16 N . C Tia khúc xạ BC Pháp tuyến NN’ Điểm tới B B Tia tới AB N’ Góc CBN >Góc ABN’ . A 17 II- Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí. 3. Kết luận Khi tia s¸ng truyÒn tõ níc sang kh«ng khÝ th×:   Tia khóc x¹ n»m trong mƯt ph¼ng tíi. Gêc khóc x¹ lín h¬n gêc tíi. 18 III. Vân dụng • C7: Phân biệt các hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng. Phản xạ: Khúc xạ: -Tia phản xạ bị hắt trở lại. -Tia khúc xạ gãy khúc và vào môi trường thứ 2. - Góc tới bằng góc phản xạ - Góc khúc xạ không 19 C8: Giải thích hiện tượng nêu ở đầu bài Đặt mắt nhìn dọc theo một chiếc đũa thẳng từ đầu trên (hình 40.a), ta không nhìn thấy đầu dưới chiếc đũa. Giữ nguyên vị trí đặt mắt, đổ nước vào bát (hình 40.a), ta có nhìn thấy đầu dưới của đũa vì có hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 20
- Xem thêm -