Tài liệu Bài giảng bài góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung hình học 9 (2)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài giảng môn Toán 9 ? Trong các hình sau hình nào không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ?Vì sao? O O O Hình3 Hình1 Hình2 A O O Hình4 Hình5 O Hình6 Bài tập 1: Bài tập 2: Vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, biết góc ABx = 300.Tính số đo của cung bị chắn. Vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp Vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, biết tuyến và dây cung, biết góc BAx = 900. Tính số góc BAx = 1200. Tính đo của cung bị chắn. số đo của cung bị chắn. Bài tập 3: Bài tập 1: O B 1 H A m x Kẻ OH  AB tại H => OH là phân giác của góc AOB. Ta có: Ax là tiếp tuyến tại A của (O) (gt) Ta có:  BAx = O1( cùng phụ với góc OAB) 0 => Góc OAx = 90 (t/c tiếp tuyến) AOB = 2. O1 (OH là phân giác của góc AOB) mà gócBAx = 300 (gt)  AOB = 2.  BAx0 gócOAB = 60 => gócAOB = 600 (tam giác OAB đều) Mà  AOB = sđ AB 0 (đ/l về góc ở tâm) Sđ AB = 60 (đ/l về góc ở tâm)  sđ AB = 2.  BAx =02 . 300 = 600 Vậy sđ AB = 60 Bài tập 2: B m O A x Ta có: Ax lµ tiÕp tuyÕn cña ®êng trßn (O) (gt) góc OAx=900 (t/c tiếp tuyến) mµ gócBAx=900 (gt).  3 điểm A,O,B th¼ng hµng  AB lµ ®êng kÝnh. => s® AB = 1800 Bài tập 3: C B O n 120  A x Gọi C là giao điểm của AO và (O), ta có: sđ AC = 1800 và gócCAx =900 => gócBAC = 300 sđ BC = 600 (đ/l góc nội tiếp) sđ BnC = sđ AC + sđ BC = 1800 + 600 = 2400 Vậy sđ BnC = 2400. B m O A n C y Cho hình vẽ: Số đo của góc BAx = 42 ? 42 0 0 Bài tập 27(sgk trang 79) P A O T B Chứng minh: Ta có: APO = PAO( BAP cân tai O). PAB = PBT (cùng chắn cung PB) => APO= PBT.(đpcm) 1) Học thuộc khái niệm, định lí và hệ quả. 2) Làm các bài tập: 28, 29, 30 (SGK tr79) Bài 30( SGK/79): Xem hình 29: Chứng minh B O 1 định lí đảo của định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Cách 1: Chứng minh phản chứng: Giả sử Ax H A Hình 29 không là tiếp tuyến của đường tròn thì ta vẽ một tia Ay, ta chứng minh Ax trùng Ay. Cách2: Chứng minh trực tiếp:Vẽ OH vuông góc với AB. Từ đó ta chứng minh OAB + BAx =900 Suy ra OA vuông góc với Ax x Bài tập 1: Vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, biết góc ABx = 300.Tính số đo của cung bị chắn. Bài tập 2: Vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, biết góc BAx = 900. Tính số đo của cung bị chắn. Bài tập 3: Vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, biết góc BAx = 1200. Tính số đo của cung bị chắn. Bài tập 1: Vẽ góc BAx tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, biết góc ABx = 300.Tính số đo của cung bị chắn. Chân thành cảm ơn
- Xem thêm -