Tài liệu Bài giảng bài góc nội tiếp chọn lọc hình học 9 (3)

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

§3. Tiết 40 GÓC NỘI TIẾP – HÌNH HỌC 9 Đáp1:ánPhát biểu định nghĩa góc ở tâm, định nghĩa số đo cung. (3 đ Câu Câu2:1:Cho SGKhình vẽ Câu Câugóc 2. BOC = 600. Hãy tính số Biết đo góc BAO, OBA (7đ) 1/ Định nghĩa: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. A A C B O O B C ?1 Sđ BAC và Sđ BC A 35 0 O B 70 0 C Sđ BAC và Sđ BC A 120 C 0 B O 240 0 Sđ BAC và Sđ BC A 40 0 B O 80 0 C 1/ Định nghĩa: 2/ Định lí: Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. Chứng minh * Ta phân biệt ba trường hợp  Tâm đường trịn nằm trên một cạnh của gĩc.  Tâm đường trịn nằm bên trong gĩc.  Tâm đường trịn nằm bên ngồi gĩc. Trường hợp 1 Áp dung định lí về góc ngoài của tam giác: A Ta có: BAC = 1 BOC 2 Nhưng góc ở tâm BOC chắn cung nhỏ BC. Vậy BAC = 1 Sđ BC 2 O B C Điểm D nằm trên cung BC, ta có các hệ thức BAD + DAC = BAC sđBD + sđDC = sđBC Căn cứ hệ thức trên ta được: BAD = 12 sđBD + DAC = 12 sđBC BAC = 12 sđBC Trường hợp 2 A C B O D Trường hợp 3 Bài tập về nhà A O B C D Bài tập áp dụng 1 Một huấn luyện viên tập cho các cầu thủ của mình sút phạt cầu môn. B A 35 o 35 35 o o Bài tập áp dụng 2 Muốn xác định tâm của một đường tròn mà chỉ dùng êke ta phải làm như thế nào?       O 1/ Định nghĩa: 2/ Định lí: Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. 3/ Hệ quả: SGK ABC  DEF ABC  AHC  AGC (Cùng chắn cung AC)  AC  DF Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau. 1 ABC  Sđ AC 2 AOC  Sđ AC Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau 1  ABC  AOC 2 Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 900) có số đo bằng nữa số đo của góc ở tâm chắn một cung Hướng dẫn tự học: - Học thuộc Định nghĩa, Đ/lí và các hệ quả - Chứng minh định lí(trường hợp còn lại) - Làm bài tập 16 SGK. - Chuẩn bị bài Luyện tập. Chuẩn bị bài 20, 22, 24 SGK trang 76. GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN CẢNH
- Xem thêm -