Tài liệu Bài giảng bài diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu hình học 9 (5)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GV: Đinh Chí Hiếu 1 1. Khi quay hình chữ nhật ABDC quanh trục CD cố định ta được hình gì? Nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình đó. 2. Khi quay tam giác vuông AOC quanh trục OA cố định ta được hình gì? Nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình đó. Sxq = C.h Sxq = 2 rh Sxq = rl Khi quay nửa hình tròn (O; R) một vòng quanh đường kính AB cố định ta được hình gì? Hình này ta sẽ tìm hiểu trong tiết học hôm nay GV: Đinh Chí Hiếu 2 1.Hình cầu : Khi quay nửa hình tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định thì được một hình cầu •Nửa đường tròn trong phép quay nói trên tạo nên mặt cầu . •Điểm O được gọi là tâm, R là bán kính của hình cầu hay mặt cầu đó . Hãy lấy ví dụ về hình cầu trong thực tế . Quả cầu trang trí Quả bóng Quả địa cầu GV: Đinh Chí Hiếu Hình cầu 11/26/2009 GV: Đinh Chí Hiếu GV: ĐỖ QUANG MINH 4 Kiến trúc có dạng hình bán cầu Tòa Bạch ốc ở Washington D.C. Đại thánh đường Al-Fateh Cung điện Nacional da Pena Bồ Đào Nha Nhà thờ Hồi giáo Brunei GV: Đinh Chí Hiếu 5 1.Hình cầu : 2.Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng: Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì phần mặt phẳng nằm trong hình đó (mặt cắt) là một hình tròn. ?1 Cắt một hình trụ hoặc một hình cầu bởi một mặt phẳng vuông góc với trục , ta được hình gì? Hãy điền vào bảng(chỉ với các từ’’có”,”không”) Mặt cắt Hình Hình chữ nhật Hình tròn bán kính R Hình tròn bán kính nhỏ hơn R Hình trụ Hình cầu không không có có không có GV: Đinh Chí Hiếu 1.Hình cầu : 2.Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng: Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì phần mặt phẳng nằm trong hình đó (mặt cắt) là một hình tròn. •Khi cắt mặt cầu bán kính R bởi một mặt phẳng , ta được một đường tròn -Đường tròn đó có bán kính R nếu mặt phẳng đi qua tâm (gọi là đường tròn lớn). -Đường tròn đó có bán kính bé hơn R nếu mặt phẳng không đi qua tâm. Ví dụ : Trái đất được xem như một hình cầu, xích đạo là một đường tròn lớn GV: Đinh Chí Hiếu 1.Hình cầu : 2.Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng: 3. Diện tích mặt cầu: S  4R2 hay S  d2 ( R là bán kính, d là đường kính của mặt cầu) Ví dụ: Diện tích một mặt cầu là 36cm2.Tính đường kính của một mặt cầu thứ hai có diện tích gấp ba lần diện tích mặt cầu này. Giải: Gọi d là đường kính của mặt cầu thứ hai , ta có: d2  3.36  108 108 Suy ra : d2   34,39  Vậy d  5,86(cm) GV: Đinh Chí Hiếu Nếu bán kính của một hình cầu là 2,1 cm thì kết quả nào là diện tích mặt cầu của nó ( lấy   A 24,6 cm2 B 26,4 cm2 C 54,18 cm2 D 54,81 cm2 22 )? 7 GV: Đinh Chí Hiếu LUYỆN TẬP Bài 31/ 124(sgk):Hãy điền vào ô trống ở bảng sau: Bán kính hình cầu 0,3 mm 6,21 dm Diện tích mặt cầu 1,13 mm2 484,37 dm2 0,283m 1,1 m2 100 km 125 600 km2 6 hm 45 216 hm2 GV: Đinh Chí Hiếu 50 dam 31 400 dam2 Một khối gỗ hình trụ , bán kính đường tròn đáy là r chiều cao 2r (đơn vị : cm ) . Người ta khoét rỗng hai nửa hình cầu như hình vẽ . Hãy tính diện tích bề mặt của khối gỗ còn lại ( diện tích cả ngoài lẫn trong ) Giải: Diện tích xung quanh của hình trụ là: Sxq  2r.h  2r.2r  4r 2 Diện tích hai mặt bán cầu chính bằng diện tích mặt cầu : Smặt cầu 4r 2 Vậy diện tích bề mặt cả trong lẫn ngoài của khối gỗ là: Smặt cầu +Sxq  4r 2  4r 2  8r 2 GV: Đinh Chí Hiếu HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: •Học kỹ các khái niệm về hình cầu. •Học kỹ công thức tính diện tích mặt cầu •Đọc tiếp phần thể tích hình cầu. • Làm Bài tập 33 SGK(bỏ dòng cuối cùng trong bảng) • Làm Bài tập 28,29/128-129(sách bài tập) GV: Đinh Chí Hiếu CHÚC CÁC EM HỌC TỐT GV: Đinh Chí Hiếu
- Xem thêm -