Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tròn, hình quạt tròn hình học 9 (3)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Chào mừng quý thầy cô giáo đến dự tiết học của lớp 9B Kiểm tra bài cũ Viết công thức tính độ dài đường tròn và độ dài cung tròn ? A B O Diện tích hình tròn: O S =  R2 R Bài1: Hãy tính diện tích các mặt bàn trong các hình dưới đây (biết rằng các mặt bàn là hình tròn): S2 S1 Hình 1 R = 50cm Hình 2 R = 60cm Giải Theo công thức tính diện tích hình tròn, ta có: S1 = R2 =  .502 = 2500 (cm2) S2 = R2 =  .602 = 3600 (cm2) Bài 2: Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông có cạnh là 4 cm. 2 4 4 Khái niệm hình quạt tròn: A R O no B Hình quạt tròn là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó. Trong các hình dưới đây (hình màu vàng) , hình nào là hình quạt tròn ? Hình 1 Hình 3 Hình 2 Hình 4 A no R B O ? Hãy điền các biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (...) trong dãy lập luận sau: R2 Hình tròn có bán kính R (ứng với cung 3600) có diện tích là ........ Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 10 2 R có diện tích là .......... 360 2n R có diện tích S = .............. 360 A no R B O 2n R S= 360 hay S= lR 2 Bài 3: Tính diện tích hình quạt tròn có bán kính 6 cm, số đo cung là 400 Bài 4: Tính diện tích của các quạt giấy sau: Bán kính 30cm, cung 1500 Hình 1 Bán kính 24cm, cung 1200 Hình 2 Giải Theo công thức tính diện tích hình quạt tròn, ta có: 2n 2.150 2n 2.120 R 30 R 25 2 S= = 2) S= = = 375(cm ) = 192(cm 360 360 360 360 Vậy diện tích của quạt giấy Vậy diện tích của quạt giấy trên bằng 375 (cm2) trên bằng 192 (cm2) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Nắm vững công thức tính diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn. - Vận dụng vào giải các bài toán thực tế. - Làm các bài tập: 78,80,81,82(SGK). Bài 80 SGK :Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB=40 m; AD=30 m. Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A; B . Có hai cách buộc : *Mỗi dây thừng dài 20 m *Một dây thừng dài 30 m và dây thừng kia dài 10 m Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn? Bài 80 SGK :Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB=40 m; AD=30 m. Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A; B . Có hai cách buộc : *Mỗi dây thừng dài 20 m *Một dây thừng dài 30 m và dây thừng kia dài 10 m Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn? A 20m 20m B A 10m B 30m 30m D 40m C 30m D 40m C CHÂN THÀNH CẢM ƠN
- Xem thêm -