Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tam giác toán 5 (6)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Toán: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011 Diện tích hình tam giác A E D H B C Toán: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011 Diện tích hình tam giác A E B D H C Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011 Diện tích hình tam giác Toán: h a Toán: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011 Diện tích hình tam giác Toán: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011 Diện tích hình tam giác Toán: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011 Diện tích hình tam giác 8 cm 112 cm 8 cm 112 cm
- Xem thêm -