Tài liệu Bài giảng bài diện tích hình tam giác toán 5 (4)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MỎ CÀY BẮC TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TƯ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật và công thức tính diện tích tam giác vuông ?(4 đ) Diện tích hình chữ nhật Diện tích tam giác vuông S = a . b ( a , b là kích thức hình chữ nhật) S= (a ,b là hai cạnh góc vuông ) Câu 2. Cho hình vẽ. Hãy tính diện tích tam giác AHB và tam giác AHC(6 đ) A 8cm B 3cm H 9cm C Câu 1. Hãy ghép các hình dưới đây thành một hình chữ nhật và tương tự thành một hình tam giác ? h 1 h 2 1 h 2 a 1 h 2 a Câu 2 . Hãy so sánh : bằng diện tích tam giác mới tạo thành ………diện tích hình chữ nhật Câu 3. Hãy viết công thức tính diện tích hình chữ nhật ? Schữ nhật = …………….từ đó suy ra Stam giác=…………….. GHÉP HÌNH CHỮ NHẬT GHÉP TAM GIÁC BÀI 3 : DIỆN TÍCH TAM GIÁC • Định lí: • Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiểu cao ứng với cạnh đó S = GT ABC có diện tích là S AH KL S =  BC BÀI 3 : DIỆN TÍCH TAM GIÁC Chứng minh:(có 3 trường hợp) *Trường hợp 1:(tam giác ABC nhọn) A B C H *Trường hợp 2:(tam giác ABC vuông) A B H C *Trường hợp 3:(tam giác ABC tù) A H B C BÀI 3 : DIỆN TÍCH TAM GIÁC A D Hãy nêu các cách tính diện tích tam giác ABC ? E B SABC= H C BÀI 3 : DIỆN TÍCH TAM GIÁC Ví dụ : Tam giác ABC cân tại A có BC = 6cm ; đường cao AH = 4 cm = a) Tính diện tích tam giác ABC b) Tính đường cao ứng với cạnh bên . Giải a)Diện tích tam giác ABC S= = b) Cạnh bên AB;AC = Đường cao CE;BD 4 . 6 = 12 cm ? Hãy cắt một tam giác thành ba mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật ? CẮT TAM GIÁC h h 2 GHÉP HÌNH CHỮ NHẬT BÀI 3 : DIỆN TÍCH TAM GIÁC Bài 16 .Trang 121 SGK Giải thích gì sao diện tích tam giác trong các hình dưới đây bằng nửa diện tích hình chử nhật tương ứng : h h h a a Stam giác= Schữ nhật = a . h Nên : Stam giác bằng nửa Schử nhật a Bài 18 trang 121- SGK Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM. A Chứng minh : SAMB = SAMC GIẢI B H M GT ABC, trung tuyến AM KL SAMB = SAMC C Kẻ đường cao AH. Ta có : Thảo luận nhóm (5 phút) Mà BM = CM ( vì AM là trung tuyến của ABC ) Do đó: SAMB = SAMC Bài tập: Cho hình vẽ: Hãy chọn kết quả đúng M 1) SMNP = ? A SMNP = 48 cm 2 B SMNP = 24 cm 2 C SMNP = 40 cm 2 D SMNP = 30 cm 2 O N 6 cm 2) NO = ? A NO = 2,4 cm B NO = 3 cm C NO = 4,8 cm D NO = 4 cm ĐÚNG SAI RỒI. RỒICHÚC . BẠNBẠN QUÁMAY CHÍNH MẮN XÁC LẦN SAU P Hướng dẫn học ở nhà Bài 17 sgk trang 121 Tìm hình ảnh thực tế về diện tích tam giác A Sơ đồ phân tích Cắt các hìnhM tam giác vuông, tam giác tù ghép thành hình chữ nhật Làm bài tập 17/121 SGK. B O GT Tam giác OAB vuông tại O OM là đường cao KL AB . OM = OA . OB AB . OM = OA . OB 2SOAB 2SOAB GV: NGUYỄN HỮU TRÍ Trân trọng kính chào
- Xem thêm -