Tài liệu Bài giảng bài dẫn nhiệt vật lý 8 (11)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRUONG THCS TRUNG THANH Bài 22: DẪN NHIỆT V Ậ T L Í 8 Bài 22: DẪN NHIỆT Sự truyền nhiệt, nhiệt năng được truyền từ phần này sang phần khác của một vật, truyền từ vật này sang vật khác. Sự truyền nhiệt này được thực hiẹn bằng những cách nào? Bài 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm Trong thí nghiệm ở hình 22.1 các đinh a, b, c, d, e được gắn bằng sáp vào thanh đồng AB. Dùng đèn cồn đun đầu A của thanh đồng. Quan sát và mô tả hiện tượng. 2. Trả lời câu hỏi C1 Các đinh rơi xuống chứng tỏ điều gì? Các đinh rơi xuống chứng tỏ nhiệt đã truyền đến sáp làm cho sáp nóng lên và chảy ra. C2 Các đinh rơi xuống trước, sau theo thứ tự nào? Các đinh rơi xuống theo thứ tự a đến b, c, d rồi đến e. Bài 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT 1. Thí nghiệm Trong thí nghiệm ở hình 22.1 các đinh a, b, c, d, e được gắn bằng sáp vào thanh đồng AB. Dùng đèn cồn đun đầu A của thanh đồng. Quan sát và mô tả hiện tượng. 2. Trả lời câu hỏi C3 Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh để mô tả sự truyền nhiệt năng trong thanh đồng AB. Nhiệt được truyền từ đầu A đến đầu B của thanh đồng. Sự truyền nhiệt năng như trong thí nghiệm trên gọi là SỰ DẪN NHIỆT Bài 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Hãy dựa vào các thí nghiệm sau đây để rút ra nhận xét về tính dẫn nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí. Thí nghiệm 1: dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh đồng, nhôm, thủy tinh có gắn đinh bằng sáp ở đầu. Đồng Nhôm Thuỷ tinh Play Hình 22.2 Trở lại Vật lý 8 C4 Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì?   Các đinh gắn ở đầu các thanh rơi xuống không đồng thời. Kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh Bài 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Hãy dựa vào các thí nghiệm sau đây để rút ra nhận xét về tính dẫn nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí. Thí nghiệm 1: dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh đồng, nhôm, thủy tinh có gắn đinh bằng sáp ở đầu. C5 Dựa vào thí nghiệm trên để so sánh tính đẫn nhiệt của đồng, nhôm, Trong ba chất tinh dẫn thủy tinh. Chất này nào thì dẫnđồng nhiệtdẫn tốt nhiệt nhất, tốt chấtnhất, nào thủy dẫn nhiệt kém nhiệt nhất?kém Từ nhất đó có thể rút ra kết luận gì? Trong chất rắn kim loại dẫn nhiệt tốt nhất Bài 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Hãy dựa vào các thí nghiệm sau đây để rút ra nhận xét về tính dẫn nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí. Thí nghiệm 2: dùng đèn cồn đun nóng miệng một ống nghiệm trong ống có đựng nước. Dưới có một cục sáp. Play Hình 22.3 Trở lại Vật lý 8 C6 Khi nước ở phần trên ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì về tính dẫn nhiệt của chất lỏng?   Khi nước ở phần trên ống nghiệm bắt đầu sôi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm không bị nóng chảy. Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận chất lỏng dẫn nhiệt kém. Bài 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT Hãy dựa vào các thí nghiệm sau đây để rút ra nhận xét về tính dẫn nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí. Thí nghiệm 3: dùng đèn cồn đun nóng đáy một ống nghiệm trong ống có không khí. Dưới nút có gắn một cục sáp. Play Hình 22.4 Trở lại Vật lý 8 C7 Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm có bị nóng chảy không? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì về tính dẫn nhiệt của chất khí?   Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp gắn ở nút ống nghiệm không bị nóng chảy. Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận chất khí dẫn nhiệt kém. Bài 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT  Chất rắn dẫn nhiệt tốt: trong chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.  Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. III. VẬN DỤNG C8 Tìm 3 thí dụ về hiện tượng dẫn nhiệt C9 Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại, còn bát đĩa thường làm bằng sứ. Vì kim loại dẫn nhiệt tốt, còn sứ dẫn nhiệt kém hơn kim loại. C10 Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày? Vì khi mặc nhiều áo mỏng thì không khí giữa các lớp áo mỏng dẫn nhiệt kém hơn lớp áo dày. Bài 22: DẪN NHIỆT I. SỰ DẪN NHIỆT  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt. II. TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC CHẤT  Chất rắn dẫn nhiệt tốt: trong chất rắn thì kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.  Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém. III. VẬN DỤNG C11 Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông? Tại sao? Về mùa đông chim thường hay đứng xù lông. Để tạo các lớp không khí dẫn nhiệt kém giữa các lông chim. C12: Vì những ngàynhững rét nhiệt bênsờngoài thấp loại hơn ta nhiệt trongcòn cơ C12 Tại sao trong ngàyđộrét vào kim thấyđộlạnh, thể nênngày khi nắng sờ vào kimsờloại, từ cơ thể truyền những nóng vàonhiệt kim loại ta thấy nóng? nhanh vào kim loại nên ta cảm thấy lạnh. Ngược lại những ngày nắng nóng nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ trong cơ thể nên khi sờ vào kim loại, nhiệt từ kim loại truyền nhanh vào cơ thể nên ta cảm thấy nóng. Hướng dẫn về nhà: * Học bài theo vở ghi kết hợp SGK. * Đọc phần có thể em chưa biết. * Giải bài tập 22.1  22.13 SBT. * Các em nghiên cứu trước bài 23: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT.  Soạn C4,C5,C6,C10,C11,C12.
- Xem thêm -