Tài liệu Bài giảng bài công cơ học vật lý 8 (8)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giáo viên: Đoàn Văn Bé Hai Bài 13: CÔNG CƠ HỌC Kiểm tra bài cũ: Điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng. Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính theo công thức nào? Trả lời Bài 13: CÔNG CƠ HỌC Một vật nhúng trong chất lỏng sẽ: Nổi lên: khi P < Fa Chìm xuống khi: P > Fa Lơ lửng khi: P = Fa Công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng là: FA = d.V trong đó: - FA là lực đẩy Ác-si-mét - d là trọng lượng riêng của chất lỏng - V là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng Quay lại Bài 13: CÔNG CƠ HỌC NHỮNG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY … Họ Những việc này có đang sinh công cơ học làm gì không? nhỉ? Bài 13: CÔNG CƠ HỌC Để biết được khi nào có 1 công cơ học , chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay nhé!!! Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học: Bài 13: CÔNG CƠ HỌC I. Khi nào có công cơ học: 1. Nhận xét: (Quan sát và nhận xét 2 trường hợp) 1- Con ngựa đang kéo một chiếc xe đi trên đường. Trong trường hợp này, người ta nói lực kéo của con ngựa thực hiện một công cơ học. 2- Người lực sĩ đỡ quả tạ ở tư thế đứng thẳng. Mặc dù rất mệt nhọc, tốn nhiều sức lực, nhưng trong trường hợp này người ta nói lực sĩ không thực hiện một công cơ học nào. Bài 13: CÔNG CƠ HỌC C1: Từ các trường hợp quan sát ở trên, em có thể cho biết khi nào thì có công cơ học? Khi có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển dời thì có công cơ học. Hai trường hợp này có gì giống và khác nhau? Return Bài 13: CÔNG CƠ HỌC 2. Kết luận: Tìm từ thích hợp cho các chổ trống của kết luận sau: lực chuyển dời . dụng vào vật và làm cho vật (2)……………… - Chỉ có công cơ học khi có - Công cơ học là công của lực - Công cơ học gọi tắt là công. (1)…………….tác Bài 13: CÔNG CƠ HỌC 3. Vận dụng: Bài 13: CÔNG CƠ HỌC 3. Vận dụng: C3: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học? a. Người CN đang đẩy xe goòng c. Học sinh đang học bài b. Máy xúc đất đang làm việc d. Lực sĩ đang nâng tạ lên Bài 13: CÔNG CƠ HỌC C4: Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? a. Đầu tàu hỏa kéo các toa tàu chuyển động.  Lực kéo của đầu tàu hỏa. A Bài 13: CÔNG CƠ HỌC C4: Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? b. Quả bưởi rơi từ trên cây xuống. Lực hút của trái đất làm quả bưởi rơi Bài 13: CÔNG CƠ HỌC C4: Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? c. Người công nhân dùng hệ thống ròng rọc kéo vật nặng lên cao. Lực kéo của người công nhân Bài 13: CÔNG CƠ HỌC Công của lực trong hai trường hợp dưới đây có bằng nhau không ? A Làm sao để biết công trong trường hợp nào lớn hơn ? Bài 13: CÔNG CƠ HỌC II. Công thức tính công cơ học: 1. Công thức tính công cơ học: Nếu có một lực F tác dụng vào vật, làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực thì công của lực F được tính theo công thức : F A B A : công của lực F. (J) A = F . s F : lực tác dụng vào vật. (N) s : quãng đường vật dịch chuyển. (m) Khi F = 1N và s = 1m thì A = 1N.1m = 1Nm. Đơn vị công là Jun. Kí hiệu là J ( 1J = 1Nm ). Bài 13: CÔNG CƠ HỌC Chú ý: - Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng 0. F  AP = 0 P - Nếu vật chuyển dời không theo phương của lực thì công của lực được tính bằng một công thức khác sẽ học ở lớp trên. F α Bài 13: CÔNG CƠ HỌC 2. Vận dụng: Bài 13: CÔNG CƠ HỌC 2. Vận dụng: C5 Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực kéo F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính công của lực kéo của đầu tàu. Tóm tắt F = 5000 N s =1000 m A = ? (J) Các nhóm hoạt động hoàn thành C5 Giải Công lực kéo của đầu tàu là Ta có A = F. s = 5000 . 1000 = 5000000 (J) = 5000 (KJ) ĐS: 5000(KJ) F Bài 13: CÔNG CƠ HỌC C6 Một quả bưởi có khối lượng 1kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực. Tóm tắt  m = 1 kg P h=s=6m Giải: AP = ? (J) Trọng lực tác dụng lên quả bưởi P = 10m = 10 . 1 = 10 (N) Công của trọng lực Ta có : AP = F.s = P. h = 10N . 6m = 60 (J) ĐS: 10 (N) 60(N) h = 6m
- Xem thêm -