Tài liệu Bài giảng bài cơ năng vật lý 10

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Chào thầy cô và các em! GV: Nguyễn Minh Trí Lớp10CB Kiểm tra bài cũ Động năng 1 Wđ = mv2 2 Định lí động năng WđN – WđM = AMN Thế năng Thế năng hấp dẫn: Wt  mgz 1 2 Thế năng đàn hồi: Wt  k (l ) 2 Định lí thế năng WtM – WtN = AMN TIẾT 47-BÀI 27 CƠ NĂNG I/ Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường • 1/Định nghĩa: • Cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường bằng tổng động năng và thế năng trọng trường của vật. • W = Wđ + W t 1 2 W  mv  mgz 2 2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường a/ Xét vật KL m chuyển động từ M M N N Độ giảm thế năng: WtM  WtN  AMN (1) ĐL BT ĐN : WđN  WđM  AMN (2) WđN  WđM  WtM  WtN  WđN  WtN  WđM  WtM Từ (1)(2)=> Kết luận: WN  WM b/ Định luật bảo toàn cơ năng: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn. W  Wđ  Wt  const 1 2 mv  mgz  const 2 3/ Hệ quả: - Nếu Wđ  thì Wt  và ngược lại - Cùng một vị trí nếu: (Wđ ) max  (Wt ) min C C1 SGK: A B M O a) Chứng minh rằng A và B đối xứng nhau qua CO b) Vị trí nào động năng cực đại? Cực tiểu? c) Trong quá trình nào động năng chuyển hóa thành thế năng ngược lại? Dòng nước ở trên cao có thế năng khi chảy xuống thế năng chuyển thành động năng làm quay tua bin,tạo ra dòng điện II/ Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi 1/ Ñònh nghóa: Cơ năng của một vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi bằng tổng động năng và thế năng đàn hồi của vật; và là một đại lượng bảo toàn 1 2 1 2 W  mv  k (l )  const 2 2 2/ Chú ý: - ĐL BT cơ năng chỉ đúng khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực đàn hồi - Công của lực cản, lực ma sát......sẽ bằng độ biến thiên cơ năng Tổng kết bài học: Câu 1 :Khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật : W = hằng số ? Đúng Sai Câu 2: Khi vật rơi tự do thì cơ năng của vật bảo toàn ? Đúng Sai Câu 3: Cơ năng của vật bảo toàn khi vật chuyển động xuống dốc? ĐúngvàorcóSai Có thể đúng thể sai! BÀI TẬP Cho một vật trượt không ma sát trên một mặt phẳng nghiêng dài l=5m, góc nghiêng 300. Xác định vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng. Lấy g=10m/s2. Chọn gốc thế năng tại B A Aùp dụng ĐLBTCN : WA = WB h VB=? 300 B 1 2 mv B  mgh 2  vB  2 gh 2.10.5  2 gl sin 30  2  50  (m / s ) THE END  Chúc sức khỏe quý thầy cô và các em HS!
- Xem thêm -