Tài liệu Bài giảng bài chu vi hình tròn toán 5 (6)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán Kiểm tra bài cũ Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán: Chu vi hình tròn 1.Bạn hãy cho biết thế nào là chu vi của một hình? ( Chu vi của một hình chính là độ dài đường bao quanh của hình đó) 2. Theo bạn chu vi hình tròn là gì? (Chu vi hình tròn là độ dài đường tròn vì bao quanh hình tròn chính là đường tròn) Thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2010 Toán : Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán: Chu vi hình tròn Các bạn sử dụng hình tròn có bán kính 2cm, thước, sợi dây, hãy sử dụng dụng cụ này để tìm độ dài đường tròn của hình tròn có bán kính 2cm. Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán : Chu vi hình tròn Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán : Tính chu vi hình tròn có đường kính 4cm bằng cách nhân đường kính 4cm với số 3,14: 4 x 3,14 = 12,56 (cm) Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán : Công thức Quy tắc Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. C = d x 3,14 Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14. C = r x 2 x 3,14 o C : chu vi hình tròn. d : đường kính r : bán kính Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán : Công thức Ví dụ 1: C = d x 3,14 Tính chu vi hình tròn có đường kính 6cm. C = r x 2 x 3,14 C : chu vi hình tròn. d : đường kính r : bán kính Chu vi hình tròn là : 6 x 3,14 = 18,84 (cm) Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán : Công thức Ví dụ 2: C = d x 3,14 Tính chu vi hình tròn có bán kính 5cm. C = r x 2 x 3,14 C : chu vi hình tròn. d: đường kính r : bán kính Chu vi hình tròn là : 5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm) Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán : Bài tập 1 : Tính chu vi hình tròn có đường kính d: a/ d = 0,6cm. Chu vi hình tròn là : 0,6 x 3,14 = 1,884 (cm). b/ d = 2,5dm Chu vi hình tròn là : 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm). Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán : Bài tập 2 : Tính chu vi hình tròn có bán kính r: a/ r = 2,75cm. Chu vi hình tròn là : 2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm). c/ r = 1 m. 2 Chu vi hình tròn là : 1 x 2 x 3,14 = 3,14 (m). 2 Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán : Bài tập 3 : Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó. Tóm tắt : Bài giải : d : 0,75m Chu vi của bánh xe đó là : C : …m? 0,75 x 3,14 = 2,355 (m) Đáp số : 2,355m. Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán: Chu vi hình tròn Qua bài học này chúng ta cần ghi nhớ kiến thức gì? Thứ sáu ngày 14 tháng 1 năm 2011 Toán : Quy tắc Công thức Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. C = d x 3,14 Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14. C = r x 2 x 3,14 o C : chu vi hình tròn. d : đường kính r : bán kính
- Xem thêm -