Tài liệu Bài giảng bài chu vi hình tròn toán 5

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

 LỚP 5A CHU VI HÌNH TRÒN Toán CHU VI HÌNH TRÒN A B Chu vi hình tròn Độ dài của đường tròn bán kính 2cm chính là độ dài của đoạn thẳng AB Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó Toán CHU VI HÌNH TRÒN Tính chu vi hình tròn có đường kính bằng 4 cm. Chu vi bằng: 4 x 3,14 = 12,56 (cm) Qui tắc: Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. Toán CHU VI HÌNH TRÒN C: Chu vi d: đường kính Công thức: C = d x 3,14 C: Chu vi r O r: bán kính Công thức: C = r x 2 x 3,14 Toán CHU VI HÌNH TRÒN Ví dụ1: d = 6 cm …. C ? Ví dụ 2: r = 5 cm …..C ? 6 x 3,14 = 18,84 ( cm) 5 x 2 x 3,14 = 31,4 ( cm) Toán Luyện tập CHU VI HÌNH TRÒN Bài 1 (96): Tính chu vi hình tròn có đường kính d a) d = 0,6cm b) d = 2,5dm 4 c) d= m 5 C = 0,6 x 3,14 = 1,884(cm) C = 2,5 x 3,14 = 7,85(dm) 4 C= x 3,14 = 2,512(m) 5 Toán CHU VI HÌNH TRÒN Bài 2 (96): Nhóm. Tính chu vi hình tròn có bán kính r a) r = 2,75cm C = 17,27cm b) r = 6,5dm C = 40,82 dm 1 c) r = m 2 C = 3,14m Toán CHU VI HÌNH TRÒN Bài 3/96: v Bài giải Chu vi của bánh xe là: 0,75 x 3,14 = 2,355 (m2) Đáp số: 2,355 m2
- Xem thêm -