Tài liệu Bài giảng bài các tác dụng của ánh sáng vật lý 9 (5)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

` TỬ VẬT LÝ 9 BÀI GIẢNG ĐIỆN Bài: Tiết 62 :Bài 56: các tác dụng của ánh sáng I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: C1. Hãy nêu một số hiện tượng chứng tỏ ánh sáng chiếu vào các vật 1.Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? Câu 1 : Phơi các vật ngoài nắng thì các vật đó sẽ nóng lên….  Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng của ánh sáng đã biến thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng. sẽ làm nóng các vật đó lên? C2. Hãy kể một số công việc trong đó người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng để phục vụ đời sống hoặc sản xuất. BÀI 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: 1.Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?  Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng của ánh sáng đã biến thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng. 2.Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng lên các vật màu trắng và màu đen a)Thí nghiệm: theo dõi độ tăng nhiệt độ của hai tấm kim loại trong 3 phút khi cho ánh sáng đèn điện chiếu vào. Thứ bảy 17-04-09 BÀI 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: 1.Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? -Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng của ánh sáng đã biến thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng. 2.Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng lên các vật màu trắng và màu đen a) Thí nghiệm: theo dõi độ tăng nhiệt độ của hai tấm kim loại trong 3 phút khi cho ánh sáng đèn điện chiếu vào. Nhiệt độ TN Với mặt trắng Với mặt đen Lúc đầu Sau 1 phút Sau 2 phút Sau 3 phút BÀI 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: 1.Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?  Ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên. Khi đó năng lượng của ánh sáng đã biến thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng. 2.Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh sáng lên các vật màu trắng và màu đen a) Thí nghiệm: b) Kết luận:  Trong cùng điều kiện thì vật màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng mạnh hơn vật màu trắng. II. Tác dụng sinh học của ánh sáng: C4 :Cây cối thường ngả hoặc vươn ra chỗ có ánh sáng mặt trời. C5 :Nên cho trẻ tắm nắng buổi sáng sớm để thân thể được cứng cáp.  Ánh sáng có thể gây ra một số biến đổi nhất định ở các sinh vật. Đó là tác dụng sinh học của ánh sáng. C5. Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cơ thể người. C3. Hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại trong hai trường hợp và rút ra kết luận về khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của các vật màu đen và màu trắng. C4. Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cây cối. BÀI 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: II. Tác dụng sinh học của ánh sáng: III. Tác dụng quang điện của ánh sáng: 1.Pin mặt trời:  Pin mặt trời là một nguồn điện có thể phát điện khi có ánh sáng chiếu vào nó C6 : Máy tính bỏ túi, đồ chơi trẻ em…. C7 : - Muốn pin phát điện, phải có ánh sáng chiếu vào pin. - Khi pin hoạt động nó nóng lên không đáng kể Pin hoạt động được không phải do tác dụng nhiệt của ánh sáng. C6. Hãy kể một số dụng cụ chạy bằng pin mặt trời mà em biết. C7. Muốn cho pin phát điện phải có điều kiện gì? Khi pin hoạt động nó có nóng lên không? Như vậy pin hoạt động có phải do tác dụng nhiệt của ánh sáng hay không? TÁC DỤNG QUANG ĐiỆN CỦA ÁNH SÁNG K      Hoạt động của Pin Mặt trời TÁC DỤNG QUANG ĐiỆN CỦA ÁNH SÁNG K      Hoạt động của Pin Mặt trời BÀI 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: II. Tác dụng sinh học của ánh sáng: III. Tác dụng quang điện của ánh sáng: 1. Pin mặt trời: 2. Tác dụng quang điện của ánh sáng:  Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện gọi là tác dụng quang điện BÀI 56: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG I. Tác dụng nhiệt của ánh sáng: II. Tác dụng sinh học của ánh sáng: III. Tác dụng quang điện của ánh sáng: Kết luận:  Ánh sáng có tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học và tác dụng quang điện. Điều đó chứng tỏ ánh sáng có năng lượng.  Trong các tác dụng nói trên, năng lượng của ánh sáng được biến đổi thành các dạng năng lượng khác. IV. Vận dụng: C8.Acsimet đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời. C9.Bố mẹ muốn nói đến tác dụng sinh học của ánh sáng mặt trời. C8.Acsimet dùng gương đốt cháy các thuyền của người La Mã. Acsimet đã sử dụng tác dụng gì của ánh sáng mặt trời? C9. Bố mẹ thường khuyên con thỉnh thoảng ra ngoài nắng cho cơ thể cứng cáp. Bố mẹ C10.Mùa đông nên mặc quần áo màu tối nói đến tác dụng gì của ánh sáng mặt trời? vì quần áo màu tối hấp thụ nhiều năng lượng ánh sáng mặt trời làm ấm cơ thể. C10. Tại sao về mùa đông nên mặc quần Về mùa hè, nên mặc quần áo màu sáng áo màu tối, còn về mùa hè nên mặc quần để hấp thụ ít năng lượng ánh sáng mặt áo màu sáng? trời, giảm được sự nóng bức. Bài 56.1SBT -64: Trong cụng việcnào dưới đõy, ta đó sử dụng tỏc dụng nhiệt của ỏnh sỏng? Tiếc quá ! Sai rồi bạn ơi. A. Đưa một chậu cây cảnh ra ngoài sân phơi cho đỡ cớm B. Kờ bàn học cạnh cửa sổ cho sỏng C.Phơi thóc ngoài sân khi trời nắng to D .Cho ánh sáng chiếu vào bộ pinmặt trời của máy tính để nó hoạt động Tiếc quá ! Sai rồi bạn ơi. Hoan hô ! Bạn đã đúng. Tiếc quá ! Sai råi bạn ơi.
- Xem thêm -