Tài liệu Bài giảng bài các hiện tượng bề mặt của chất lỏng vật lý 10 (8)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 10 Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng Nội Dung Khảo Sát I.cấu trúc của chất lỏng II.Chuyển động nhiệt ở chất lỏng III.Hiện tượng căng bề mặt ở chất lỏng I.CẤU TRÚC CỦA CHẤT LỎNG: a) Mật độ phân tử: Mật độ phân tử ở chất lỏng lớn gấp nhiều mật độ phân tử chất khí lần…………………………………………………. và gần rắn tử…………………. bằng mật chất độ phân b) Cấu trúc trật tự gần Tương tự như cấu trúc của…………………………………………. Nhưng khác ở chất rắn vô định hình chỗ vị trí các phân tử chất không cố định, chúng thường xuyên dời chỗ. lỏng………………………………………………………… ……………………………. II.CHUYỂN ĐỘNG NHIỆT Ở CHẤT LỎNG Mỗi phân tử chất lỏng luôn tương tác với các phân tử khác, do đó chúng chỉ dao động ………………………………………………….một thời quanh một vị trí cân bằng gian ngắn rồi mới nhảy sang một vị trí mới …………………………..và tiếp tục dao động quanh vị trí cân bằng mới này. =>đó chính là hình thức chuyển động nhiệt của chất lỏng III.Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng a,thí nghiệm: Dùng một khung hình chữ nhật làm bằng dây thép mảnh có cạnh CD di chuyển dễ dàng dọc A theo hai cạnh BC và AD. Nhúng thẳng đứng khung này vào nước xà phòng rồi lấy ra nhẹ nhàng ta được một màng xà phòng hình chữ nhật. Màng xà phòng là mộtD khối dẹt dung dịch xà phòng. B C Nếu bây giờ ta nâng khung cho nó dần dần nằm ngang thì sẽ quan sát thấy thanh CD bị kéo về phía cạnh AB do màng xà phòng thu bé diện tích lại D C A B b,lực căng bề mặt Là lực đặt lên đường giới hạn của bề mặt và .................................................... vuông góc ..........................với nó, có phương tiếp tuyến ………………………………… ….với bề mặt của khối chất lỏng và hướng về có phía màngchiều ……………………………….. …bề mặt khối chất lỏng gây ra lực căng đó A B F D C Bằng thực nghiệm, người ta rút ra kết luận: Độ lớn của lực căng bề mặt F tác dụng lên một đoạn thẳng có độ dài l của đường giới hạn bề mặt tỉ lệ với độ dài l. F =  .l  : Hệ số căng mặt ngoài (suất căng mặt ngoài) của chất lỏng. F : Lực căng mặt ngoài. l : độ dài thanh CD. Tính chất thu nhỏ diện tích bề mặt của chất lỏng: Giải thích Do lực tương tác giữa các phân tử ở lớp bề mặt với các phân tử khác trong lòng chất lỏng.Nên một phân tử ở bề mặt chất lỏng sẽ chịu một hợp hướng vào trong lòng khối chất lỏng lực……………………………..………………………… Chính vì thế diện tích bề mặt của khối chất ………………… có xu hướng giảm đến nhỏ nhất có thể được lỏng………………………………………………………… …………………………… Và ra những như trên. Khigây không có tác hiện dụngtượng của ngoại lực, các khối chất Đều có dạng hình cầu vì hình cầu là hình có diện lỏng…………………………………………………… tích mặt ngoài nhỏ nhất …………………………………………………………………… ……………… . ứng với một thể tích nhất định. Ví dụ Giọt nước rơi tự do Giọt anilin lơ lửng trong dung dịch muối Giọt dầu lơ lửng trong dung dịch cồn pha nước. Đặt một que diêm nổi trên mặt nước nguyên chất. Nếu nhỏ nhẹ vài giọt nước xà phòng xuống mặt nước gần một cạnh của que diêm thì que diêm sẽ đứng yên hay chuyển động ? Vì sao ? A _Đứng yên. Vì nước xà phòng không làm giảm lực căng mặt ngoài của nước. B _Chuyển động quay tròn. Vì nước xà phòng hoà tan trong nước sẽ gây ra các lực làm quay que diêm. C _Chuyển động về phía nước xà phòng. Vì nước xà phòng có lực căng mặt ngoài lớn hơn so với nước nguyên chất. D _Chuyển động về phía nước nguyên chất.Vì nước xà phòng có lực căng mặt ngoài nhỏ hơn so với nước nguyên chất.
- Xem thêm -