Tài liệu Bài giảng bài các hiện tượng bề mặt của chất lỏng vật lý 10 (12)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG NHÓM BỘ MÔN VẬT LÝ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG DĂK LĂK HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG Tại sao con cào cào, kẹp giấy nổi trên mặt nước? HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG Phải chăng chúng nổi là do lực đẩy acsimet ? Lực đẩy Acsimet tác dụng vào 1 vật rắn nhúng trong nó có chiều hướng lên & có độ lớn bằng trọng lượng của lưu chất ,có thể tích bằng thể tích của vật. Nên nguyên nhân các vật trên nổi không phải do lực đẩy Acsimet. Vậy lực đó là lực gì? HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG Có một lực (khác lực đẩy Accimet) xuất hiện trên mặt chất lỏng làm cho vật nổi. Lực này gọi là lực căng mặt ngoài . HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 1.Thí nghiệm Chọc thủng màng ở 1 điểm bên trong vòng sợi chỉ.Quan sát hiện tượng xảy ra & giải thích? Dây chỉ Màng xà phòng Khung đồng HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2.Lực căng bề mặt Giải thích  Nghiên cứu mô hình HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2. Lực căng mặt ngoài Giải thích  Trên mặt thoáng các phân tử có xu hướng bị hút vào trong chất lỏng. Làm cho mặt thoáng chất lỏng có xu hướng giảm đi và căng ra. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2. Lực căng mặt ngoài Giải thích  Một khối lỏng bao giờ cũng có mặt thoáng ở dạng sao cho diện tích có giá trị nhỏ nhất có thể được.Những lực kéo căng bề mạt chất lỏng gọi là lực căng bề mặt. HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2. Lực căng mặt ngoài Giải thích HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2. Lực căng mặt ngoài Thí nghiệm cho thấy lực căng mặt ngoài có: Phương: tiếp tuyến với mặt thoáng chất lỏng & vuông góc với đường giới hạn mặt thoáng Chiều: sao cho lực có tác dụng thu nhỏ diện tích mặt ngoài của chất lỏng Điểm đặt: tại mọi điểm trên mặt thoáng Độ lớn: ??? HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2. Lực căng mặt ngoài  Làm sao xác định được độ lớn của lực?  P = 2F HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2. Lực căng mặt ngoài  Cách khác  Độ lớn: tỉ lệ với chiều dài l của đường giới hạn mặt ngoài của chất lỏng F= l HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 2. Lực căng mặt ngoài Thí nghiệm cho thấy lực căng mặt ngoài có: Phương: tiếp tuyến với mặt thoáng chất lỏng & vuông góc với đường giới hạn mặt thoáng Chiều: sao cho lực có tác dụng thu nhỏ diện tích mặt ngoài của chất lỏng Điểm đặt: tại mọi điểm trên mặt thoáng Độ lớn: tỉ lệ với chiều dài l của đường giới hạn mặt ngoài của chất lỏng F =  l Với  là hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng phụ thuộc bản chất của chất lỏng HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 3. Ứng dụng • Hiện tượng căng mặt ngoài không chỉ xảy ra trên mặt thoáng giữa chất lỏng & chất khí mà ở cả mặt tiếp xúc giữa chất lỏng & chất rắn (hiện tượng dính ướt); giữa 2 chất lỏng khác nhau tính chất khác nhau (nước & dầu…) BÀI GIẢNG ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC.CHÚC CÁC EM LUÔN VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN VÀ ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP !
- Xem thêm -