Tài liệu Bài giảng bài ánh sáng trắng và ánh sáng màu vật lý 9 (10)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tiết 58 – ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU - Nguồn phát ra ánh sáng trắng là gì ? - Cho ví dụ. - Nguồn phát ra ánh sáng màu là gì ? - Cho ví dụ. I. Nguồn phát ra ánh sáng trắng và nguồn phát ra ánh sáng màu : 1. Các nguồn phát ra ánh sáng trắng : Ánh sáng do Mặt Trời ( trừ lúc bình minh và hoàng hôn ) và các đèn có dây tóc nóng sáng phát ra là ánh sáng trắng. 2. Các nguồn phát ra ánh sáng màu : Các đèn LED, bút laze, đèn ống dùng trong quảng cáo, ... phát ra ánh sáng màu. Tiết 58 – ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU BT 52.8 / 108 – SBT : Nguồn sáng nào dưới đây phát ra ánh sáng màu ? A. Đèn ống huỳnh quang. B. Ngọn nến C. Đèn pin D. Đèn đi-ốt phát quang. Tiết 58 – ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU 1. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ. 2. Chiếu một chùm sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ. 3. Chiếu một chùm sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh. II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu : 1. Thí nghiệm : Hình 52.1- SGK 2. Các thí nghiệm tương tự : SGK Tiết 58 – ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU 1. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu xanh. 2. Chiếu một chùm sáng xanh qua tấm lọc màu xanh. 3. Chiếu một chùm sáng xanh qua tấm lọc màu đỏ. II. Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọa màu : 1. Thí nghiệm : Hình 52.1- SGK 2. Các thí nghiệm tương tự : SGK 3. Kết luận : - Có một số nguồn sáng phát ra trực tiếp ánh sáng màu. - Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu. * Lưu ý : Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng màu đó nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng màu khác. Tiết 58 – ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU BT 52.2 / 107 – SBT : Điền vào chỗ trống sau : 1. Bút laze khi hoạt động phát ra ánh sáng đỏ màu .......... 2. Chiếu ánh sáng trắng qua tấm kính xanh màu xanh thì ta được ánh sáng ............ 3. Ánh sáng do đèn pha ô-tô phát ra là trắng ánh sáng ............. 4. Có thể tạo ra ánh sáng vàng bằng cách vàng qua tấm lọc màu chiếu ánh sáng .......... vàng. Tiết 58 – ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU 1. Khi chiếu ánh sáng màu đỏ qua tấm lọc màu đỏ ta sẽ được ánh sáng màu đỏ.  Tấm lọc màu đỏ hấp thụ ít ánh sáng màu đỏ nên cho ánh sáng màu đỏ truyền qua. 2. Khi chiếu ánh sáng màu đỏ qua tấm lọc màu xanh ta sẽ được vùng tối (màu đen ).  Tấm lọc màu xanh hấp thụ nhiều ánh sáng màu đỏ nên không cho ánh sáng đỏ truyền qua. Tiết 58 – ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU C3 / SGK : Ánh sáng đỏ, vàng ở các xe đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy được tạo như thế nào ? III. Vận dụng : C3 : ... bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua các tấm lọc màu (vỏ nhựa màu vàng, đỏ, ...). Tiết 58 – ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU C4 / SGK : Một bể nước nhỏ (như bể cá cảnh) có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ có thể dùng như dụng cụ nào ở trên ? III. Vận dụng : C4 : ... có thể coi như một tấm lọc màu. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học ghi nhớ SGK / 138. - Làm BTVN : 52.1  52.12 / 107  108. - Chuẩn bị : “Sự phân tích ánh sáng trắng” 1. Làm thế nào để nhận biết ánh sáng trắng gồm nhiều ánh sáng màu khác nhau tạo thành ? 2. Hiện tượng thực tế nào chứng minh điều được điều đó.
- Xem thêm -