Tài liệu Bài giảng bài ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ vật lý 9 (9)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

nhutphong59@gmail.com KIỂM TRA BÀI Trả Câulời hỏi Nêu và vẽ đường truyền của 2 tia sáng Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua TKPK: đặc biệt qua TKPK ? - Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới. - Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm. S  F O F’ Một người bị cận thị nặng.Nếu người đó bỏ kính ra, ta nhìn thấy mắt người đó to hơn hay nhỏ hơn khi nhìn mắt người đó lúc đang đeo kính? Hoạt động cá nhân (2 phút) Quan sát hình 45.1 và nghiên cứu thông tin sách giáo khoa: - Nêu mục đích của thí nghiệm. - Dụng cụ cần chuẩn bị. - Đề xuất phương án tiến hành thí nghiệm. Hình 45.1 - Mục đích: tìm hiểu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi TKPK. - Dụng cụ: giá thí nghiệm, ngọn nến, TKPK, màn chắn. - Cách bố trí thí nghiệm: cả vật và màn đều được đặt vuông góc với trục chính của một TKPK có tiêu cự khoảng 12cm. Hình 45.1 Hoạt động nhóm (3 phút) C1: Hãy làm thí nghiệm để chứng tỏ rằng không thể hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí của vật. Hướng dẫn thí nghiệm C1: Đặt vật ở các vị trí bất kì trước TKPK. Đặt màn hứng ở sát TK. Từ từ đưa màn ra xa TK và quan sát xem có ảnh trên màn không? Hướng dẫn thí nghiệm C1: Đặt vật ở các vị trí bất kì trước TKPK. Đặt màn hứng ở sát TK. Từ từ đưa màn ra xa TK và quan sát xem có ảnh trên màn không? Hướng dẫn thí nghiệm C1: Đặt vật ở các vị trí bất kì trước TKPK. Đặt màn hứng ở sát TK. Từ từ đưa màn ra xa TK và quan sát xem có ảnh trên màn không? Hoạt động nhóm (3 phút) C2: Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi TKPK? Ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật? Hướng dẫn thí nghiệm C2: Muốn quan sát được ảnh của một vật tạo bởi TKPK, ta đặt mắt sau TK để đón lấy đường truyền của chùm tia ló. - Dựng của B bằng cách vẽ đường C3: Dựa ảnh vào B’ kiến thức đã học ở bài trước, truyền hãy nêu của tia ảnh sángcủa đặcvật biệtAB đi qua qua TKPK, TK. biết AB cáchhai dựng vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính. - Từ B’ hạ vuông góc với trục chính ta có ảnh A’ của A. - A’B’ là ảnh của AB. B O A F F’ Hình 45.2 C4: Trên hình 45.2 cho biết vật AB được đặt vuông góc với trục chính của TKPK có tiêu cự f=12cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một khoảng OA = 24cm. Hãy dựng ảnh A’B’ của vật AB tạo bởi TK đã cho. B O A F F’ Hình 45.2 Hoạt động nhóm đôi (2phút) ’hạ đường ’ ’ ’ của -Dựa Từ B vuông góc vớiđể trục chính vào hình vẽ, hãy lập luận chứng rằng -A Dựng B làảnh ảnhBtạo bởi Bthấu qua thấu kính kính. phân kì. tỏ của thấu cắt thấu tạikhoảng A’. A’ làtiêu ảnhcự của A. ảnhkính, này luôn nằmkính trong của thấu kính? B B’ O A F A’ F’ Hình 45.2 * Khi di chuyển AB luôn vuông góc với trục chính thì tại mọi vị trí, tia BI là không đổi, cho tia ló IK cũng không đổi. Do đó tia BO luôn cắt tia IK kéo dài tại B’ nằm trong đoạn FI. Chính vì vậy A’B’ luôn ở trong khoảng tiêu cự. K B B’ I B’ O A F A’ A’ F’ C5: Cho TKHT và TKPK có cùng tiêu cự f =12cm. Vật ABxét cách d = 8cm, nằm trên Nhận độTK lớnmột của khoảng ảnh ảo trong hai A trường hợp. trục chính. Hãy dựng ảnh A’B’ qua TKHT và TKPK. B F A B’ O F’ O F’ A’ B’ B A’ F A B/ C6: Ảnh ảo của một vật tạo bởi TKHT và TKPK có đặc điểm gì giống nhau, khác nhau? B .  A/ F I .F / O A B I B/  .F A A/ O . F/ C7: Vận dụng kiến thức hình học, tính khoảng cách từ ảnh đến TK và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp ở C5 khi vật có chiều cao h= 6mm.
- Xem thêm -