Tài liệu 01.ngu_am_trong_am_tlbg

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 453 |
  • Lượt tải: 0
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) Phương pháp làm bài ngữ âm và trọng âm PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI NGỮ ÂM VÀ TRỌNG ÂM (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ MAI PHƯƠNG Đây là tài liệu tóm lược kiến thức đi kèm với bài giảng Phương pháp làm bài ngữ âm và trọng âm thuộc khóa LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức liên quan đến phương pháp làm bài ngữ âm và trọng âm, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này. I. Một số phương pháp để làm tốt bài tập trọng âm: 1. Nắm vững 5 qui tắc và 2 lưu ý (Xem lại bài giảng và tài liệu Chuyên đề 7) 2. Bổ sung về gốc từ. 3. Đọc to từ mới. 4. Áp dụng phương pháp loại trừ. II. Luyện tập 1. A. ball-pen 2. A. expect 3. A. accept 4. A. nationality 5. A. active 6. A. himself 7. A. become 8. A. country 9. A. rotation 10. A. speechless 11. A. approximate 12. A. languages 13. A. radio 14. A. artificial 15. A. performance 16. A. international B. bookshop B. expected B. acceptable B. national B. action B. assist B. bookshop B. myself B. mineral B. worthy B. accomplished B. demanding B. volunteer B. reality B. dictionary B. differences C. airport C. expecting C. accepted C. nationalize C. activity C. progress C. science C. belong C. contaminate C. pollute C. invaluable C. develop C. hospital C. compulsory C. contemporary C. similarity D. overcome D. expectation D. acceptation D. nationalized D. actor D. about D. perfume D. Chinese D. American D. better D. expectation D. tradition D. influence D. expression D. encouragement D. reservation Giáo viên: Vũ Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 1 -
- Xem thêm -