Tài liệu 04.chuyen_doi_cau_truc_cau_tlbgl

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 472 |
  • Lượt tải: 0
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) Phương pháp làm bài tập chuyển đổi cấu trúc câu PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TẬP CHUYỂN ĐỔI CẤU TRÚC CÂU (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ MAI PHƯƠNG Đây là tài liệu tóm lược kiến thức đi kèm với bài giảng Phương pháp làm bài tập chuyển đổi cấu trúc câu thuộc khóa LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức liên quan đến phương pháp làm bài tập chuyển đổi cấu trúc câu, Bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này. Một số lưu ý khi làm bài tập chuyển đổi cấu trúc câu: - Thì của động từ - Cấu trúc câu. Ví dụ: Câu điều kiện, cấu trúc nguyên nhân – kết quả … Luyện tập 1. It rained heavily so the football match was cancelled. A. The match was cancelled because of the rain. B. If it didn’t rain, the match wouldn’t be cancelled. C. Despite the heavy rain, the match was cancelled. D. If it hadn’t been for the rain, the match wouldn’t be cancelled. 2. “No, I didn’t tell her our plan.” said Ann. A. Ann refused to tell her their plan. B. Ann denied having told her their plan. C. Ann denied to tell her their plan. D. Ann didn’t agree to tell her their plan. 3. The box was too heavy for John to carry on his back. A. John didn’t carry the box on his back due to its heavy. B. John was strong enough to carry the box on his back. C. Because of the weight, John couldn’t carry the box on his back. 4. Mathematics improves the way we think. It is a basic tool of thinking. A. As mathematics improves the way we think, it is a basic tool of thinking. B. A basic tool of thinking, mathematics is thought to improve our way. C. Though a basic tool of thinking, mathematics improves our way. 5. She reminded her daughters of their table manners. A. She wanted her daughters to be more polite when eating. B. She wanted her daughters to leave the dinner table. C. She wanted her daughters to eat a little more slowly. D. She wanted her daughters to remember all meal time. 6. It’s thirty years since I saw my aunt and my uncle. A. I saw my aunt and my uncle 30 years ago. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) Phương pháp làm bài tập chuyển đổi cấu trúc câu B. My aunt and uncle arrived 30 years ago. C. I haven’t seen my aunt and uncle for 30 years. D. I see my aunt and uncle once in 30 years. 7. Peter rarely forgets to do his homework. A. Peter hardly does his homework. B. Peter usually remembers to do his homework. C. Peter occasionally forgets to do his homework. D. Peter always remembers to do his homework. 8. She had a determination to pass the test. A. She determines to pass this test. B. She decides to pass this test. C. She has a resolution of passing this test. D. She is determined to pass this test. 9. I wish I had gone there with her. A. I hadn’t gone there with her, which makes me feel bad. B. If only I went there with her. C. I regret not having gone there with her. D. If I had gone there with her, I wouldn’t have felt bad now. Giáo viên: Vũ Mai Phương Nguồn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 : Hocmai.vn - Trang | 2 -
- Xem thêm -