Tài liệu Những câu chào thông dụng trong tiếng anh giao tiếp

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 153 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

NHỮNG CÂU CHÀO THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP Những cách nói cho lời chào gặp nhau Chào hỏi bình thường nhưng mang tính chất lễ nghi, trang trọng. (General greetings) (Formal)  Hello!  How are you?  How are you doing?  How is everything?  How’s everything going?  How have you been keeping?  I trust that everything is well. Chào hỏi bình thường theo cách thân mật, suồng sã (General greetings) (Informal)  Hi.  What’s up?  Good to see you. Khi gặp lại một người mà bạn không gặp từ lâu, bạn muốn chào theo cách lễ nghi và có phần khách sáo. Hãy dùng những mẫu câu sau:  It has been a long time.  It’s been too long.  What have you been up to all these years? Bạn cũng có thể sử dụng những mẫu câu sau cho những tình huống trên nhưng ý nghĩa lời chào mang tính chất suồng sã, không khách khí.  How come I never see you?  It’s been such a long time.  Long time no see. Những cách nói cho lời tạm biệt Cách chào tạm biệt bình thường nhưng mang tính chất lễ nghi, trang trọng. (Simple good-byes) (Formal)  Good-bye  Stay in touch.  It was nice meeting you. Cách chào tạm biệt bình thường nhưng mang tính chất thân mật, suồng sã (Simple good-byes) (Informal)  See you.  Talk to you later.  Catch up with you later. Khi bạn rời đi, bạn muốn nói lời tạm biệt một cách lịch sự và có phần khách khí. Những mẫu câu sau sẽ hữu ích cho bạn:  I have to leave here by noon.  Is it okay if we leave your home at 9pm?  What do you say we leave work a little earlier today? Và cách nói thân mật, suống sã cho tình huống này:  I got to go now.  I’ll be leaving from the office in 20 minutes.  How about we jet off to the shops now?
- Xem thêm -