Tài liệu Bằng rafles diploma về thương mại

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 358 |
  • Lượt tải: 0
lechungchung

Tham gia: 07/01/2018

Mô tả:

Bằng rafles diploma về thương mại
Bằng Raffles Diploma về Thương mại Giới thiệu Bằng Raffles Diploma về Thương mại (DIC) được thiết kế như là một chương trình mở đường cho các học viên châu Á vào thẳng chương trình ĐH của các trường ĐH của Anh, Úc, Mỹ. Các học viên sẽ không chỉ có cơ hội đạt được nền giáo dục chất lượng hàng đầu mà còn có thể phát triển một mạng lưới giao lưu không ngừng với các học viên từ những cơ sở khác của Raffles ở vùng Châu Á-Thái Bình Dương. Mục tiêu của chương trình Bằng Raffles Diploma về Thương mại sẽ trang bị cho học viên những kiến thức mới nhất về thương mại và các lãnh vực liên quan, cách nghĩ và kĩ năng suy luận, vốn tiếng Anh thông thạo. Những nét chính và lợi ích của chương trình • Được vào thẳng chương trình ĐH của các trường ĐH của Anh, Úc, Mỹ. • • Chương trình được kiểm định hoàn toàn bởi Trường Đại học Bách khoa Singapore (Singapore Polytechnique). Đạt được trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 khi tốt nghiệp. • • Đội ngũ giảng viên có bằng cấp phù hợp và giàu kinh nghiệm giảng dạy Cơ hội được hòa nhập vào hệ thống các trường khắp châu Á . Thời lượng chương trình Bằng Raffles Diploma về Thương mại là một chương trình kéo dài 21 tháng bao gồm 4 chương trình tiếng Anh và 16 môn với 40 giờ lên lớp cho mỗi môn. Những học viên có những bằng cấp khác được miễn môn, có thể hoàn tất chương trình ngắn nhất là trong vòng 12 tháng. Raffles Campus Ptd Ltd 1 DIC VN webv2 Các môn học • • • • • • • • • • • • • • • • Giao tế Nguyên tắc kế toán I Nguyên tắc kế toán II Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh I Th ống kê thương mại Marketing Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh II Quản lí doanh nghiệp Kế toán tài chính I Kế toán tài chính II Kinh tế vi mô Kinh tế vĩ mô Tài chính doanh nghiệp Phân tích định lượng Nghiên cứu khách hàng Luật thương mại Cách học Những bài giảng học viên s ẽ trực tiếp trao đổi với giảng viên và người hướng dẫn. Sẽ có những giờ học thêm để thảo luận nhóm, nghiên cứu, làm đề tài và tự học. Miêu tả khóa học Tiếng Anh Học viên sẽ học những kĩ năng và kiến thức để: • tự tin học trong môi trường nói tiếng Anh, để có khả năng làm việc đ ộc lập và tập thể • thực hiện những nghiên cứu độc lập • thuyết trình và thảo luận theo nhóm • viết báo cáo và bài luận khoa học • trao đổi trôi chảy trong các buổi thảo luận • đánh giá các tài liệu học Giao tế (LC0719) Học viên sẽ được học Tiếng Anh chuẩn mực trong môi trường kinh doanh đồng thời học cách sử dụng tiếng Anh trong những hoàn cảnh cụ thể một cách thích hợp và hiệu quả nhất. Môn học này nhấn mạnh về cách suy luận và giải thích hiệu quả. Các bài học chủ yếu dựa tr ên các bài tập lấy học viên là trung tâm, và hình thức thảo luận theo nhóm. Nguyên tắc Kế toán I(BA0042) Tập trung và các nguyên tắc cơ bản về quản lý tài chính hiện đại, đề cập đến vai trò của các giám đốc tài chính và các vấn đề họ phải đối mặt, ví dụ như các vấn đề về đại lý trung gian, v.v. Môn này giới thiệu các khái niệm tài chính của thời gian, thời giá của tiền tệ, hòa vốn/tỷ số vốn vay, và ngân quỹ tiền mặt và áp dụng chúng vào hoạch định tài chính cũng như các quyết định về cơ cấu tài sản/công nợ ngắn hạn. Nguyên tắc Kế toán II (BA0043) Học viên sẽ được cugn cấp những kiến thức về quản lý và khai báo tiền mặt, thiết bị văn phòng và những tài sản cố định. Học viên được hướng dẫn thực hành những nguyên tắc kế toán cơ bản. Raffles Campus Ptd Ltd 2 DIC VN webv2 Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh (I) (ITAB I) (MS1516) Môn này cung cấp cho học viên sự hiểu biết chung về các bộ phận cấu thành và chức năng của hệ thống thông tin trong một môi trường kinh doanh và sự hiểu biết về tác động của các hệ thống thông tin đối với nhân sự, chính sách và quy chế công ty. Thống kê thương mại (BA150Y) Học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về thống kê và sự liên quan của nó đến môi trường thương mại. Những đề tài bao gồm thống kê mô tả, biểu mẫu, dự liệu, phân tích biến, nhập số. Marketing (BA0152) Môn học này giới thiệu những khái niệm về Marketing với những chủ đề như Quản lí tiếp thị, Hành vi khách hàng, Người tiêu dùng, Lập kế hoạch tiếp thị. Công nghệ thông tin ứng dụng trong kinh doanh II (ITAB II) (MS1517) Giới thiệu cho học viên các khía cạnh khác nhau của Công nghệ Thông tin. Các phần nhấn mạnh của môn này là hệ điều hành, xử lý văn bản, các bảng tính điện tử và tính toán theo nhóm, với sự quy chiếu đặc biệt về ứng dụng của chúng trong kinh doanh. Quản lý doanh nghiệp (BA0151) Cung cấp cho học viên sự hiểu biết về các chức năng quản lý cơ bản, cụ thể là hoạch định, tổ chức và kiểm soát. Các chủ đề liên quan khác như văn hóa và môi trường công ty, đưa ra quyết định và xử lý thay đổi cũng được đưa vào môn học này. Kế toán tài chính I (BA 1001) Trang bị cho học viên các kỹ năng để chuẩn bị các báo cáo tài chính tập hợp và kế toán cho những hợp đồng cho thuê và hợp đồng xây dựng theo các điều khoản về Điều lệ Công ty và các Tiêu chuẩn Lập báo cáo Tài chính ở Singapore. Kế toán tài chính II (BA 1005) Phát triển khả năng ứng dụng những khái niệm kế toán tài chính vào nhiều tình huống kinh doanh khác nhau, bao gồm chuẩn bị những khai báo tiền tệ, hệ thống một cửa, sổ sách kế toán cũng như các vấn đề về kế toán khác. Kinh tế vi mô (BA0044) Cung cấp cho học viên sự hiểu biết về các khái niệm kinh tế vi mô cơ bản cần thiết trong quá trình đưa ra quyết định của công ty. Các đề tài được đề cập đến bao gồm phân bổ nguồn lực, cung và cầu, xác định giá và cơ cấu thị trường. Trường chúng tôi đã phát triển phần mềm multimedia cho sinh viên sử dụng. Kinh tế vĩ mô (BA0045) Giới thiệu cho học viên những khái niệm và ứng dụng của kinh tế vĩ mô đơn giản và cho phép họ có sự hiểu biết tốt hơn về môi trường kinh tế rộng hơn. Các chủ đề được đề cập đến bao gồm thu nhập quốc gia và xác định về thu nhập, việc làm, lạm phát, tiền tệ và thương mại quốc tế. Tài chính Doanh nghiệp (BA2034) Tập trung vào những nguyên lý cơ bản của việc quản lý tài chính như các khái niệm rủi ro-lợi nhuận, các mô hình đánh giá và đầu tư chiến lược dài hạn, và các quyểt định về tài chính. Các kỹ thuật dự thảo ngân sách vốn theo sự chắc chắn và rủi ro cũng như những chủ đề đặc biệt về các quyết định tài chính dài hạn về các chính sách cổ tức và cơ cấu vốn, sát nhập được đưa vào môn học này. Môn này cũng cung cấp vốn kiến thức chung về các thị trường tài chính ở Singapore. Những thị trường này bao gồm thị trường vốn, thị trường tiền tệ,Thị trường Đôla Châu Á, Thị trường Trái phiếu Đô la Châu Á, thị trường ngoại hối và thị trường tài chính kỳ hạn. Chương trình học thường xuyên được hiệu chỉnh để phản ánh những bước phát triển hiện tại ở các thị trường. Raffles Campus Ptd Ltd 3 DIC VN webv2 Phân tích định lượng (BA0117) Cung cấp cho học viên sự hiểu biết về phương pháp luận cho việc xây dựng các mô hình về quyết định kinh doanh. Những chủ đề được đề cập đến bao gồm lý thuyết về quyết định, chương trình đường thẳng, mô phỏng, hàng tồn kho, và quản lý dự án. Các học viên được giới thiệu cách vận dụng Phương Pháp Định lượng cho Windows và Microsoft Excel để giải quyết các vấn đề phân tích định lượng. Nghiên cứu khách hàng (BA0076) Học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về thái độ và hành vi của khách hàng cũng như những yếu tố nội tại và bên ngo ài ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng. Luật thương mại (BA0400) Bắt đầu bằng những điều luật cơ bản về hệ thống luật pháp, luật buôn bán, luật doanh nghiệp, luật phá sản, sở hữu trí tuệ. Môn học này cũng bao gồm những kiến thức về quyền sở hữu hay đồng sở hữu công ty hoặc doanh nghiệp. Tiến trình đăng ký & Học phí khóa Đăng ký như thế nào? Bạn có thể nộp đơn đăng ký tại Raffles Singapore tại Việt Nam, sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký. Mỗi hồ sơ đăng ký nhập học phải bao gồm: ƒ ƒ ƒ M ột bản đăng ký được điền đầy đủ kèm theo một tấm hình cỡ passport. (Hình không hoàn lại). Các loại bằng cấp liên quan có công chứng. Đóng phí đăng ký. Chính sách hoàn lại tiền Chương trình cho phép: • • • • hoàn tiền toàn phần, nếu chúng tôi nhận được thông báo rút đơn ít nhất 4 tuần trước khi chương trình bắt đầu. hoàn 50% học phí, nếu chúng tôi nhận được thông báo rút đơn từ 2 đến 4 tuần trước khi chương trình bắt đầu. hoàn 25% học phí, nếu chúng tôi nhận được thông báo rút đơn 2 tuần trước khi chương trình bắt đầu. không hoàn lại học phí nếu chúng tôi nhận được thông báo rút đơn vào/sau khi chương trình bắt đầu. Yêu cầu đầu vào Muốn tham gia học Bằng Raffles Diploma về Thương mại , bạn phải hoàn thành lớp 10 phổ thông, nếu tốt nghiệp lớp 12, bạn sẽ được miễn giảm 4 m ôn và vào thẳng giai đoạn 2. Học viên phải đạt được trình độ tiếng Anh tương đương TOEFL 480 hoặc IELTS 4.5. Nếu học viên không hiện có những chứng chỉ đó, học viên phải hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anhdo Raffles cung cấp. Raffles Campus Ptd Ltd 4 DIC VN webv2
- Xem thêm -