Tài liệu Cách đọc, hỏi số điện thoại trong tiếng anh

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1154 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Tham gia: 09/10/2015

Mô tả:

CÁCH ĐỌC, HỎI SỐ ĐIỆN THOẠI TRONG TIẾNG ANH 1. Hỏi và trả lời số điện thoại trong Tiếng Anh Để hỏi số điện thoại bằng Tiếng Anh các bạn chỉ việc sử dụng cú pháp hỏi đơn giản như sau: Hỏi số điện thoại của người đang nói chuyện: What's your phone number? (Số điện thoại của bạn là gì) Hỏi số điện thoại của 1 người hoặc 1 tổ chức, công ty nào khác, ví dụ: What is Vforum.vn's phone number?(Số điện thoại của Vforum.vn là gì) Để trả lời các bạn chỉ việc dùng cú pháp It's + số điện thoại Ví dụ: It's 0919123124 2. Đọc số điện thoại trong Tiếng Anh Đọc số điện thoại trong Tiếng Anh cũng khá đơn giản chỉ việc sử dụng số đếm ghép lại với nhau, tuy nhiên để người nghe dễ nghe và nhớ thì các bạn nên tách ra từng nhóm 1 khoảng 3 4 số 1 nhóm giống như khi đọc với tiếng Việt. Đối với số 0 bạn có thể đọc là oh hoặc là zero Đối với 2 số giống nhau nằm cạnh thì bạn sử dụng double + số Ví dụ 0913 764 775: oh nine one three, seven six four, double seven five 105 - one oh five Đối với số điện thoại có thêm phần mở rộng nhấn thêm thì các bạn sẽ đọc là Extensions hoặc Ext, Ex 1-800-555 Ex 213: one, eight hundred, five - five - five, Extensions two one three
- Xem thêm -