Tài liệu Giáo trình international express - inter

  • Số trang: 152 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1058 |
  • Lượt tải: 0
mrsphuc

Tham gia: 13/07/2017

Mô tả:

visit the link to get test Website : https://1001dethi.com/ dt 0909265875 .thầy phúc SÁCH STARTERS : Cụ thể : 1 bộ sách Starters 9 cuốn +audio listening Trọn gói : 50.000Đ. SÁCH MOVERS : Cụ thể : 1 bộ sách Movers 9 cuốn + audio listening Trọn gói : 50.000Đ. SÁCH FLYERS : Cụ thể : 1 bộ sách Flyers 9 cuốn +audio listening Trọn gói : 50.000Đ SÁCH KET : Cụ thể : 1 bộ sách KET 10 cuốn +audio listening Trọn gói : 50.000Đ SÁCH PET : Cụ thể : 1 bộ sách PET 8 cuốn +audio listening Trọn gói : 40.000Đ SÁCH Longman New Real Toeic (Trọn bộ 3 cuốn RC,LC và Full) Trọn gói : 30.000Đ