Thử nghiệm chuyển gen gfp trên gà (gallus gallus domesticus) sử dụng vector pt2-bh- cvpf-sb11

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 341 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu