Tài liệu Tối ưu băng thông

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 158 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

6/29/2011 CHƯƠNG 11 TỐI ƯU BĂNG THÔNG ThS. Trần Bá Nhiệm Website: sites.google.com/site/tranbanhiem Email: tranbanhiem@gmail.com Nội dung • • • • • • Giới thiệu Các thủ thuật tăng cường hiệu suất Multicast UDP Nén dữ liệu Nén không mất mát thông tin Nén có mất mát thông tin 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 2 1 6/29/2011 Giới thiệu • Không phải đường truyền nào cũng đạt tốc độ như LAN • Khách hàng sẽ chọn những phần mềm đòi hỏi tốc độ thấp nhất và không hỏng khi truyền dở • Chương này sẽ đề cập đến 2 kỹ thuật tăng cường hiệu suất khác nhau. 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 3 Giới thiệu • Thứ nhất, multicast – là khả năng truyền 1 mảnh dữ liệu cho nhiều người nhận khác nhay đồng thời • Thứ hai, nén và giải nén dữ liệu. Đó là việc chuyển một khối dữ liệu lớn thành khối nhỏ hơn, sau đó trả về chính xác hoặc “gần như” chính xác dữ liệu gốc 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 4 2 6/29/2011 Các thủ thuật tăng cường hiệu suất • Tăng cường hiệu suất thường là nhờ những thay đổi đơn giản phương pháp di chuyển dữ liệu giữa client và server. • Trong một số trường hợp không thể áp dụng những kỹ thuật này, tuy nhiên khi dùng thích hợp, sẽ giúp dữ liệu của chúng ta di chuyển nhanh chóng hơn 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 5 Caching • Caching có thể tăng hiệu suất mạng nhờ lưu trữ dữ liệu tĩnh được truy cập thường xuyên tại vị trí mà dữ liệu có thể được đáp ứng nhanh hơn thông thường • Có 3 tiêu chuẩn sau cần đáp ứng: – Dữ liệu phải được truy cập thường xuyên – Dữ liệu phải không bị thay đổi thường xuyên – Thời gian truy xuất với dữ liệu cache phải nhanh hơn truy xuất trực tiếp 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 6 3 6/29/2011 Caching • Dữ liệu có thể được cache tại bất kỳ điểm nào giữa client và server • Cache phía server có thể ngăn chặn dữ liệu lỗi thời, nhưng chậm hơn cache phía client • Cache phía client là nhanh nhất bởi vì dữ liệu đọc từ đĩa, không qua mạng, nhưng chúng có khuynh hướng lỗi thời 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 7 Caching • Proxy cache là kết hợp 2 dạng cache trên. Chúng có thể refresh cache khi rảnh rỗi và có thể phục vụ dữ liệu nhanh hơn bởi vì client kết nối với chúng trên đường truyền LAN. Dữ liệu cũ trên proxy có thể gây khó chịu cho người dùng bởi vì khó xử lý làm sạch cache bằng phương pháp thủ công 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 8 4 6/29/2011 Caching • Cache trên server đặc biệt có ích khi dữ liệu trên đó cần phải xử lý trước khi gửi cho client. Ví dụ như trang ASP.NET đã được tải lên server, nó phải được biên dịch trước khi sinh ra nội dung để gửi trả về cho client. Như vậy server sẽ quá lãng phí thời gian để biên dịch lại trang đó mỗi khi có yêu cầu  dịch sẵn, lưu trong cache 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 9 Caching • Khi một site gồm chủ yếu nội dung tĩnh, có thể cache một bản nén của nó bởi vì phần lớn trình duyệt có thể tự động giải nén nội dung với định dạng phù hợp • Khi nội dung là động, có thể sử dụng công cụ nén on-the-fly như Xcache và Pipeboost • Một trong những phương pháp đơn giản nhất để xem dữ liệu có lỗi thời hay không là dùng phương pháp băm 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 10 5 6/29/2011 Các kết nối keep-alive • Cho dù phần lớn các trang web chứa nhiều hình ảnh khác nhau đến từ cùng một server, một số giao thức cũ như HTTP 1.0 đều tạo các kết nối HTTP mới tương ứng mỗi hình. Điều đó là lãng phí vì chỉ cần kết nối đầu tiên đã đủ để truyền tất cả hình ảnh cần thiết 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 11 Các kết nối keep-alive • Hiện nay hầu hết các trình duyệt đều có khả năng quản lý các kết nối bền vững dùng HTTP 1.1 • Client có thể yêu cầu server duy trì kết nối TCP được mở với đặc tả “Connection: Keep-Alive” trong phần HTTP header. 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 12 6 6/29/2011 Các kết nối keep-alive • Khi các kết nối TCP mở và đóng, một số gói tin bắt tay được gửi qua lại giữa client và server, chúng có thể làm mất thời gian trung bình là 1giây trên đường truyền modem. Nếu chúng ta muốn phát triển một giao thức thích hợp bao gồm nhiều tiến trình tuần tự gửi yêu cầu và nhận đáp ứng giữa client với server thì nên giữ kết nối TCP thay cho mở/đóng liên tục sau mỗi yêu cầu 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 13 Các kết nối keep-alive • Vấn đề trễ do bắt tay có thể tránh được hoàn toàn dùng giao thức non-connectionoriented (connectionless) như UDP • Tuy nhiên như đã đề cập trong chương 3, UDP có thể gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn dữ liệu • Một số giao thức như real-time streaming protocol (RTSP, RFC 2326) có thể đạt được hiệu suất về tốc độ và tin cậy 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 14 7 6/29/2011 Progressive downloads • Khi phần lớn nội dung file đã được tải thì client có thể dùng được dữ liệu trong đó như ứng dụng video, audio • Kỹ thuật tương tự được áp dụng trong khá nhiều ngữ cảnh, ví dụ như đang liệt kê danh sách sản phẩm thì người dùng có thể dừng ngang nếu sản phẩm cần tìm đã hiện ra 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 15 Progressive downloads • Các dạng thức hình ảnh như JPEG, GIF có thể được hiển thị dần từng phần cho đến khi nội dung file được tải về đầy đủ • Các byte đến sau dễ dàng nhận thấy có nhiệm vụ là nhằm nâng cao hơn chất lượng hình ảnh • Kỹ thuật này được gọi là interlacing 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 16 8 6/29/2011 Tinh chỉnh các thiết lập • Windows được tối ưu mặc định cho việc sử dụng trên Ethernets, vì vậy khi ứng dụng nào đó có truy cập thông qua modems, ISDN, DSL thì cần phải có tinh chỉnh các thiết lập để kết nối hiệu quả hơn, tăng hiệu suất toàn mạng • Các thiết lập TCP/IP trong registry tại: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curre ntControlSet\Services\Tcpip\Parameters 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 17 Tinh chỉnh các thiết lập • Chỉnh sửa TCP window size trong registry tại: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters\GlobalMaxTcpWindo wSize • TCP window size cho biết số byte mà máy tính có thể truyền chưa cần nhận ACK, nên là 256960 (một số giá trị khác 372300, 186880, 93440, 64240, 32120) 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 18 9 6/29/2011 Tinh chỉnh các thiết lập • Vùng giá trị hợp lệ cho TCP window size là từ giá trị maximum segment size (MSS) đến 230 • Kết quả tốt nhất là bội số của MSS và nhỏ hơn 65535 lần một hệ số (là lũy thừa của 2) • MSS thông thường gần bằng giá trị maximum transmission unit (MTU) 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 19 Tinh chỉnh các thiết lập • Giá trị time-to-live (TTL) của gói tin có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. • TTL cho biết số router tối đa mà gói tin có thể đi qua trước khi bị hủy. Nếu cao quá sẽ gây trễ, còn thấp quá sẽ làm cho gói tin bị hủy trước khi đến được đích. Giá trị này nên là 64. • Chỉnh sửa TTL trong registry tại: KLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tc pip\Parameters\DefaultTTL 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 20 10 6/29/2011 Tinh chỉnh các thiết lập • MTU là kích thước tối đa mà các gói tin có thể được truyền trên mạng có dây. Nếu giá trị này quá cao, các gói mất sẽ truyền lại lâu hơn và phải phân mảnh. Nếu quá thấp sẽ gây quá tải và tốn thời gian truyền nhiều hơn. Với Ethernet nên là 1500 byte/gói, ADSL 1492 byte/gói, FDDI 8000 byte/gói • Chỉnh sửa: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters\EnablePMTUDiscovery • Giá trị khuyến cáo là 1 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 21 Tinh chỉnh các thiết lập • Mỗi mảnh datagram được truyền có kích thước bằng MTU. Nếu lớn hơn MTU, nó sẽ phân mảnh, gây ra tốn kém thời gian tính toán, tăng nguy cơ mất dữ liệu. 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 22 11 6/29/2011 Tinh chỉnh các thiết lập • Một router lỗ đen là router bị lỗi khi chuyển gói đi và không thông báo lại cho người gửi với thông điệp ICMP. Nếu nó không phải là vấn đề đối với mạng thì có thể bỏ qua • Chỉnh sửa: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters\EnablePMTUBHDetect • Giá trị khuyến cáo là 0 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 23 Tinh chỉnh các thiết lập • Selective Acknowledgement (SACK) cho phép cải thiện hiệu suất truyền khi kích thước window nhỏ • Chỉnh sửa: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip\Parameters\SackOpts • Giá trị khuyến cáo là 1 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 24 12 6/29/2011 Tinh chỉnh các thiết lập • Tham số xác định số lượng thông báo trùng lặp có thể nhận trước khi “truyền lại nhanh” được kích hoạt để gửi lại segment nào đã bị bỏ trong quá trình truyền • Chỉnh sửa: KLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tc pip\Parameters\TcpMaxDupAcks • Giá trị khuyến cáo là 2 • Thiết lập này đặc biệt quan trọng đối với các đường truyền có nguy cơ mất gói tin cao 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 25 Tinh chỉnh các thiết lập • Tăng tốc trình duyệt web, cải thiện hiệu suất các kết nối HTTP ra bên ngoài bằng cách tăng số lượng kết nối đồng thời • Chỉnh sửa: HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Internet Settings\ "MaxConnectionsPerServer"=dword:00000020 "MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:00000020 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Internet Settings\ "MaxConnectionsPerServer"=dword:00000020 "MaxConnectionsPer1_0Server"=dword:00000020 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 26 13 6/29/2011 Multicast UDP • Multicasting: thông điệp có thể đi đến nhiều hơn 1 đích tại cùng thời điểm • Cung cấp cơ chế tăng hiệu suất rõ ràng với trường hợp có nhiều người nhận dữ liệu • Đặc biệt thích hợp với mạng mà client và server cùng LAN, trường hợp có thể route trên Internet 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 27 Multicast UDP • Một số nhà cung cấp dịch vụ không hỗ trợ Multicasting • Địa chỉ Multicasting nằm trong khoảng 224.0.0.0 đến 239.255.255.255, nhưng chúng ta không thể tùy ý sử dụng bởi vì có một số hạn chế • Tổ chức IANA điều hành các địa chỉ IP multicast này 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 28 14 6/29/2011 Multicast UDP • 224.0.0.0 đến 224.0.0.255: Local Network Control Block, không thể route và tìm đến được trên Internet, chúng có những mục đích đặc biệt, ví dụ: DHCP tại 224.0.0.12 • 224.0.1.0 đến 224.0.1.255: Internetwork Control Block, có thể route, nhưng chúng được dùng cho mục đích đặc biệt, ví dụ: Network time protocol (NTP) tại 224.0.1.1, WINS tại 224.0.1.24. 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 29 Multicast UDP • 239.0.0.0 đến 239.255.255.255: gọi là các địa chỉ scope-relative, không thể route, chúng không có những mục đích đặc biệt, có thể được sử dụng tùy ý để thử nghiệm • Chúng ta có thể yêu cầu một địa chỉ IP multicast duy nhất trên toàn cầu từ IANA. Trước tiên, dùng một địa chỉ trong khoảng cho phép thử nghiệm, ví dụ 234.5.6.11 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 30 15 6/29/2011 Multicast UDP • Hoặc thu được địa chỉ multicast thuê riêng từ multicast address dynamic client allocation protocol (MADCAP), như đã định nghĩa trong RFC 2730 • Nếu có cùng người khác dùng cùng địa chỉ multicast như chúng ta, hiện tượng nhận được các gói tin lang thang có thể làm hỏng dữ liệu chúng ta muốn truyền 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 31 Multicast UDP • Nếu broadcasting trong LAN, dùng 1 địa chỉ scope-relative • Khi broadcasting trong WAN (chứ không phải trên Internet), chúng ta có thể giới hạn TTL của gói tin với giá trị < 63. TTL ngăn gói đi lòng vòng không xác định. Mỗi hop giảm TTL xuống 1 đơn vị. Khi TTL = 0, gói tin sẽ bị hủy 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 32 16 6/29/2011 Multicast UDP • Cần phân biệt broadcasting và multicasting, multipoint và unipoit • Broadcasting: truyền đến tất cả các client trong phạm vi • Multicasting: truyền đến một số client trong phạm vi 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 33 Point-to-point (TCP / UDP) App. 2 App. 1 PC2 PC1 App. 3 App. 4 PC3 PC4 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 34 17 6/29/2011 Multi-point (UDP) App. 2 PC2 App. 1 PC1 App. 3 App. 4 PC3 PC4 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 35 Multicast UDP • Multicast UDP có thể là giao thức khôngP2P đầu tiên có thể lập trình được • Giới hạn lớn nhất của network broadcasts là chỉ làm việc trên cùng LAN và không thể route trên Internet • Để cho phép các người cung cấp dịch vụ chấp nhận dùng multicast để truyền thông, cần có multicast backbone (MBONE) 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 36 18 6/29/2011 Multicast UDP • MBONE hiện tại được sử dụng trên 24 quốc gia, phần lớn trong các mạng thuộc trường đại học • Multicast hàm ý rằng dữ liệu được truyền trên tất cả các hướng (flood) nhưng trên thực tế không phải tất cả các gói UDP đều dùng flood 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 37 Multicast UDP • Có 3 giao thức multicast routing: – distance vector multicast routing (DVMRP) – multicast open shortest path first (MOSPF) – protocol independent multicast (PIM) • Không có multicast TCP tương đương vì lý do yêu cầu thiết lập bắt tay 3 bước. Điều đó gây khó khăn cho người phát triển ứng dụng vì dữ liệu gửi bởi UDP có thể hư hỏng do mất, trùng lặp và sắp xếp lại 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 38 19 6/29/2011 Multicast UDP • Vấn đề hư hỏng trên có thể khắc phục bằng cách chèn thêm header vào dữ liệu chứa số tiến trình, giúp cho client tổ chức lại hoặc yêu cầu quá trình truyền lại các gói tin bị thiếu từ server • Tương tự, khó hiện thực bảo mật khóa chung/riêng thông qua multicast bởi vì mỗi client đều có khóa chung khác nhau  dùng cơ chế bảo mật IETF thay thế 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 39 Hiện thực multicast • Trước khi thử nghiệm, phải bảo đảm là kết nối Internet hỗ trợ multicast traffic và nối với mạng MBONE • Ví dụ này bao gồm 2 ứng dụng: bên gửi và bên nhận • Thực hiện ứng dụng phía gửi như trình bày ở sau: 29/06/2011 Chương 11: Tối ưu băng thông 40 20
- Xem thêm -