Tài liệu Bán vé tàu hỏa tại ga

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 708 |
  • Lượt tải: 2
thucaothi349968

Tham gia: 25/12/2016

Mô tả:

Bán vé tàu hỏa tại ga
Đề tài: Bán vé tàu hỏa HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I -----š š › › ----- BÀI TẬP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỀ TÀI : BÁN VÉ TÀU HỎA TẠI GA Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đình Hiến Nhóm 6 Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 0 Đề tài: Bán vé tàu hỏa LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ nhất là ngành công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như đời sống con người. Nó đã trở thành công cụ hữu ích cho con người trong các hoạt động lưu trữ, xử lý thông tin một nhanh chóng, đem lại hiệu quả cao. Với khả năng ứng dụng rộng rãi đó cùng với những chính sách phát triển ngành công nghệ của Nhà nước cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như chương trình quản lý các ngành dich vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đang từng bước khẳng định được sức mạnh của mình. Vì thế, người ta áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bán vé tàu hỏa và đòi hỏi phải có một chương trình hỗ trợ các công việc quản lý bán vé tàu. Ứng dụng này nhằm giảm tải được công việc của những người bán vé và người quản lý về số lượng vé bán, lịch trình, giúp khách hàng có thể xem thông tin nhanh hơn, người quản lý có thể update chương trình và tìm kiếm thông tin nhanh hơn. Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm chúng em thực hiện bài tập nghiên cứu bán vé tàu hỏa tại ga. Hệ thống này nhằm nâng cao chất lượng quản lý hệ thống bán vé tại các nhà ga, tránh các sai sót vẫn mắc phải khi còn làm các phương pháp cổ điển. Trọng tâm của đề tài là phân tích, mô phỏng toàn bộ mô hình hệ thống bán vé tàu. Người sử dụng dễ dàng làm viêc, người xem dễ hiểu. Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 1 Đề tài: Bán vé tàu hỏa Hệ thống gồm 4 chương : Chương I: Khảo sát yêu cầu Chương này đưa ra khảo sát sơ bộ đối với hệ thống thực tiễn, sau đó đưa ra yêu cầu với hệ thống mới. Từ đó đặc tả lại các yêu cầu cũng như khảo sát chi tiết đối với hệ thống. Chương II: Phân tích hệ thống Chương này xây dựng mô hình use case cho hệ thống. Từ đó đưa ra biểu đồ lớp phân tích và biểu đồ trình tự pha phân tích. Chương III: Thiết kế hệ thống Chương này đưa ra biểu đồ trình tự pha thiết kế, biểu đồ lớp thiết kế có kèm giao diện. Chương IV: Cài đặt hệ thống Cài đặt giao diện, cài đặt cho CSDL và lập trình. Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 2 Đề tài: Bán vé tàu hỏa Chương I : KHẢO SÁT YÊU CẦU 1.1 Khảo sát sơ bộ: 1.Địa điểm khảo sát: Sài Gòn 2.Các chức năng chính: - Bán vé - Cập nhật tuyến tàu và giá vé. - Tìm kiếm. 1.2 Xây dựng yêu cầu hệ thống mới: - Khảo sát yêu cầu của khách hàng xem họ muốn gì ở phần mềm này. Đưa ra những phương án cho sản phẩm của mình. Xây dựng phân tích và thiết kế CSDL qua khảo sát thực tế. - Xây dựng các modul và hoàn thiện sản phẩm. 1.3 Khảo sát chi tiết: * Khảo sát nhà ga: Hệ thống quảng cáo của nhà ga. Cách tạo áp phích trước sảnh cho mỗi ngày chiếu để từ đó ta có dữ liệu cho bảng lịch trình của mình. Bước tiếp đến cách tiến hành chọn ngày, lịch trình của khách hàng với hệ thống đáp ứng một cách nhanh nhất theo yêu cầu mà vẫn tránh được sai sót. Giá vé cho mỗi chuyến đi mà người khách cần biết và khi mua một lúc nhiều vé thì giảm bao nhiêu phần trăm hệ thống phải tính được. Khi mà người nhân viên bán vé chọn một hoặc nhiều vé thì hệ thống phải tính ra được số tiền khách hàng phải trả. Cách hiển thị hệ thống ghế trong như thế nào mà nhân viên bán vé có thể dễ lựa chọn và bỏ những lựa chọn trên form bán vé một cách dễ nhất. Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 3 Đề tài: Bán vé tàu hỏa Xây dựng và thiết kế cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu phải đáp ứng được yêu cầu thực tế về lưu trữ dữ liệu và để giúp người nhân viên bán hàng có thể dễ hiểu nhất. Khả năng đáp ứng của CSDL này đáp ứng bao nhiêu phần trăm công việc. Đưa ra hướng tối ưu cho CSDL sau khi khảo sát thực tế. Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 4 Đề tài: Bán vé tàu hỏa Chương II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1 Biểu đồ use case: a. Biểu đồ use case chính: b. Biểu đồ phân rã chức năng Bán vé: 2.2 Bán vé. Kịch bản chính Bán vé. Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 5 Đề tài: Bán vé tàu hỏa - Tên use case: Bán vé tàu. - Tên kịch bản: kịch bản chính. - Điều kiện tiên quyết: + Máy tính và máy in sẵn sàng. + Nhân viên đã đăng nhập. - Điều kiện sau đó: + Bán được vé. + In vé. - Sự kiện chính: + Khách hàng yêu cầu mua vé. + Nhân viên hỏi khách hàng thông tin về vé mà khách hàng muốn mua. + Nhân viên bán vé nhập vào hệ thống yêu cầu mua vé của khách hàng gồm các thông tin chọn tuyến đi và loại vé. + Sau khi nhân viên bán vé nhập vào các yêu cầu đó thì hệ thống sẽ kiểm tra còn bao nhiêu vé thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Sau đó sẽ thông báo cho nhân viên bán vé biết. Dựa vào những thông tin mà hệ thống hiển thị, nhân viên bán vé sẽ thông báo các vé có thể cho khách hàng. + Khách hàng chọn các vé cần mua. + Sau đó vé được bán cho khách hàng thì hệ thông lưu lại thông tin về vé đã bán đi để lần sau sẽ không chọn lại nữa đồng thời hệ thống cũng thông báo tổng số tiền khách hàng phải trả dựa trên số lượng vé khách hàng đã yêu cầu mua. + Sau khi xác nhận thông tin giữa khách hàng và nhân viên bán vé đã thống nhất, nhân viên bán vé sẽ in vé và hệ thống kết thúc giao dịch. + Bên cạnh đó, nhân viên bán vé phải thường xuyên cập nhật tuyến tầu và giá vé. Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 6 Đề tài: Bán vé tàu hỏa * Trường hợp ngoại lệ: - Khách hàng không mua được vé do hết vé hoặc số vé nhỏ hơn số vé mà khách hàng muốn mua. 2.3 Biểu đồ lớp phân tích a. Các lớp thực thể - Lớp: Vé tàu Thuộc tính: - Số vé - Mã số vé - Tuyến - Loại vé - Ngày bán - Ngày đi - Giờ đi - Tầng - Toa Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 7 Đề tài: Bán vé tàu hỏa - Số ghế - Giá vé Phương thức: + Bán vé + Cập nhật - Lớp: Lịch trình Thuộc tính: - Tuyến - Ga đi - Ga đến - Mã số tàu - Ngày đi - Giờ đi Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 8 Đề tài: Bán vé tàu hỏa b. Quan hệ giữa các lớp thực thể 2.4 Biểu đồ lớp thiết kế Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 9 Đề tài: Bán vé tàu hỏa 2.5 Biểu đồ tuần tự phân tích Nhân viên bán vé sẽ cập nhật tuyến tàu và giá vé cho vào hệ thống để lưu trữ lại thông tin qua form bán vé tàu để phục vụ cho việc bán vé. Khi nhập các yêu cầu của khách hàng thì cũng lưu lại trong hệ thống biết được các thông tin về vé đã bán rồi để khi nhập thông tin yêu cầu của một khách khác thì hệ thống sẽ không hiển thị lại các vé đã được bán. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị lên số vé còn thỏa mãn với yêu cầu của khách hàng và cuối cùng là nhân viên chọn ra thông tin cho vé cần in, số lượng vé và tính tiền cho khách hàng. 2.6 Biểu đồ tuần tự thiết kế a. Chức năng đăng nhập Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 10 Đề tài: Bán vé tàu hỏa Kịch bản đăng nhập: Chọn tên đăng nhập (từ combobox) hoặc nhập tên (từ 5 đến 10 ký tự). Nhập mật khẩu (từ 8 đến 10 ký tự). Xác nhận đăng nhập: Hệ thống sẽ so sánh tên đăng nhập và mật khẩu với danh sách tên tài khoản và mật khẩu tương ứng trong cơ sở dữ liệu, nếu trùng khớp thì đăng nhập thành công, nếu không thì yêu cầu đăng nhập lại. Thực hiện đăng nhập: Hệ thống được mở, đưa ra giao diện chính của hệ thống, đợi những thao tác tiếp theo của nhân viên. Trường hợp đăng nhập sai: Sai tên: Không cần kiểm tra mật khẩu, yêu cầu nhân viên kiểm tra lại và thực hiên đăng nhập lại. Sai mật khẩu: Yêu cầu nhập lại. Nếu đăng nhập sai quá 5 lần thì hệ thống khóa tài khoản, phải đợi người quản trị mở lại tài khoản. Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 11 Đề tài: Bán vé tàu hỏa b. Chức năng bán vé Kịch bản bán vé: Khi khách hàng đưa ra yêu cầu thì nhân viên bán vé sẽ nhập yêu cầu của khách hàng gồm lịch trình, loại vé và ngày đi. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị ngay cho nhân viên bán vé biết số vé còn lại của lịch trình đó. Tiếp theo nhân viên bán vé sẽ click vào next để mở ra form lịch trình. Ở form lịch trình sẽ hiển thị giá vé của lịch trình này và các thông tin liên quan đến vé tàu: toa, tầng, số ghế, giờ đi,... Nhân viên bán vé sẽ thông báo lại cho khách hàng biết và khi đó khách hàng sẽ nói số lượng vé cần mua. Tiếp đó, nhân viên sẽ chọn ra số ghế, toa, tầng và số lượng vé. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo tổng số tiền cho khách hàng. Khách hàng đồng ý và nhân viên sẽ click vào nút bán vé. Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 12 Đề tài: Bán vé tàu hỏa Khi đó, hệ thống sẽ lưu lại thông tin về các vé đã bán và thay đổi trạng thái số vé còn lại và số ghế của giao diện để nhân viên bán vé biết. Đồng thời in ra vé thoả mãn với yêu cầu khách hàng. Cuối cùng, nhân viên nhận tiền và giao vé cho khách hàng. Kết thúc giao dịch, nhân viên bán vé click vào nút back để quay về giao diện ban đầu. * Trường hợp ngoại lệ: Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 13 Đề tài: Bán vé tàu hỏa c. Chức năng cập nhật tuyến tàu và giá vé Nhân viên bán vé mở form cập nhật và nhập vào đó thông tin về tuyến tàu và giá vé cần cập nhật sau đó sẽ update vào trong hệ thống. Khi đó, hệ thống sẽ tự động lưu vào trong hệ thống để tiện cho nhân viên tìm kiếm tuyến tàu và giá vé với đúng yêu cầu của khách hàng. Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 14 Đề tài: Bán vé tàu hỏa Chương III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.1 Biểu đồ cộng tác a. Chức năng bán vé b. Chức năng cập nhật tuyến tàu và giá vé Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 15 Đề tài: Bán vé tàu hỏa Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 16 Đề tài: Bán vé tàu hỏa 3.2 Biểu đồ trạng thái 3.3 Thiết kế giao diện a, Chức năng đăng nhập Ghi chú: - Giao diện có 1 combobox phục vụ cho việc chọn hoặc đăng nhập. - Giao diện có 1 textbox phục vụ cho việc nhập mật khẩu. - Giao diện có 2 nút command button là: ĐĂNG NHẬP và HỦY BỎ. Kịch bản giao diện: Nhân viên có thể nhập hoặc chọn tên đăng nhập, nếu nhập tên đăng nhập thì phải nhập vào ô combobox TÊN TRUY NHẬP từ 6 đến 10 ký tự, nếu chưa đủ số ký tự quy định thì ô textbox MẬT KHẨU sẽ không được bật sáng và không cho Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 17 Đề tài: Bán vé tàu hỏa phép nhập thông tin gì vào ô textbox này. Nếu chọn tên đăng nhập thì thực hiện kích chuột vào mũi tên nhỏ ở góc phải của ô combobox, sẽ có một list tên người dùng được sổ ra cho người dùng chọn. Khi nhập đủ số ký tự vào ô combobox TÊN TRUY NHẬP thì ô textbox MẬT KHẨU sáng, người dùng có thể nhập vào mật khẩu của mình. Phải nhập từ 8 đến 10 ký tự, khi chưa nhập đủ số ký tự vào ô textbox MẬT KHẨU thì nút command button ĐĂNG NHẬP sẽ không sáng và không cho phép người dùng kích chọn. Trong suốt quá trình đăng nhập, nút command button HỦY BỎ luôn sáng và cho phép người dùng kích chọn bất kể khi nào. Sau khi nhập xong TÊN TRUY NHẬP và mật khẩu, người dùng kích chuột vào nút lệnh đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra, so sánh tên đăng nhập và mật khẩu với tên tài khoản và mật khẩu tương ứng trong cơ sở dữ liệu, nếu trùng khớp thì đăng nhập thành công, hệ thống được mở, đưa ra giao diện chính của hệ thống, đợi những thao tác tiếp theo của nhân viên, nếu không thì yêu cầu đăng nhập lại. Trường hợp đăng nhập sai: Yêu cầu nhập lại. Nếu đăng nhập sai quá 5 lần thì hệ thống khóa tài khoản này lại, phải đợi người quản trị mở lại tài khoản. b, Chức năng bán vé Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 18 Đề tài: Bán vé tàu hỏa Kịch bản giao diện: Nhân viên bán vé sẽ nhập yêu cầu của khách hàng gồm có lịch trình, loại vé và ngày đi. Khi nhập lịch trình khách hàng yêu cầu thì sẽ hiển thị luôn số vé tàu còn lại là bao nhiêu. Sau đó, nhân viên sẽ next và một giao diện khác mở ra có tên lịch trình khách hàng đã chọn. Khi đó, nhân viên sẽ chọn toa, tầng và số ghế cho khách hàng dựa vào số vé còn lại. Đồng thời cũng chọn số lượng vé khách cần mua và khi đó sẽ hiển thị tổng số tiền khách cần trả. Khi khách hàng và nhân viên bán vé đã thống nhất thì sẽ thực hiện thao tác bán vé. Khi đó, nhân viên bán vé nhận tiền từ khách hàng rồi nhập vào hệ thống và sẽ hiển thị số tiền trả lại cho khách hàng. Cuối cùng, nhân viên sẽ click vào nút Bán vé thì vé sẽ được in ra. Khi vé đã được in ra thì nhân viên bán vé click vào trở lại để quay lại giao diện ban đầu. Nhóm 6-Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin GV: Nguyễn Đình Hiến 19
- Xem thêm -