Tài liệu Tích hợp kiến thức các bộ môn lịch sử, địa lý vào bài 2 tiết 6 môn âm nhạc lớp 8 phần âm nhạc thường thức nhạc sĩ hoàng vân và bài hát hò kéo pháo

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 1067 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Phụ lục III PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN CỦA GIÁO VIÊN 1.Tên dự án dạy học: TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC BỘ MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ VÀO BÀI 2 TIẾT 6 MÔN ÂM NHẠC LỚP 8 PHẦN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ HOÀNG VÂN VÀ BÀI HÁT HÒ KÉO PHÁO 2. Mục tiêu dạy học: - Tích hợp nội dung kiến thức liên môn Lịch sử , Địa lý vào bài 2 tiết 6 môn âm nhạc 8 nhằm giúp học sinh học sinh cảm thụ đầy đủ hơn về bài hát “Hò kéo pháo” của nhạc sĩ Hoàng Vân đối với chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. - Tích hợp kiến thức môn Âm nhạc: Học sinh nắm được giai điệu bài hát "Hò kéo Pháo" mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc bộ. Nội dung bài hát "Hò kéo pháo" mô tả lại những hình ảnh các chiến sĩ pháo binh đã đồng sức đồng lòng đưa những cỗ pháo nặng hàng tấn lên trận địa. Bài hát "Hò kéo Pháo" đã góp phần rất lớn trong việc động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ pháo binh vượt qua mọi gian khổ dành thắng lợi vẻ vang trong chiến dịch Điện Biên Phủ làm "chấn động địa cầu". - Tích hợp kiến thức môn Lịch sử: Học sinh nắm được diễn biến cuộc chiến tranh anh dũng của quân và dân ta đánh thắng Thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. - Tích hợp kiến thức môn Địa lý: Học sinh nắm được vị trí địa lý căn cứ Điện Biên Phủ, một căn cứ mà thực Dân Pháp đã dày công xây dựng với sự tài trợ của Mỹ, Chúng cho rằng đây là một căn cứ qui mô lớn nhất, bất khả xâm phạm tại Đông dương. 3. Đối tượng dạy học của dự án: - Học sinh lớp 8, trường THCS Tân Lập, Bá Thớc, Thanh Hoá. 4. Ý nghĩa của dự án: - Việc tích hợp kiến thức liên môn Âm nhạc, Địa lí, Lịch sử trong bài dạy nhằm giúp học sinh có kỹ năng cảm nhận sâu sắc bài hát "Hò kéo Pháo" của nhạc sĩ Hoàng Vân và những đóng góp của nhạc sĩ trong công cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược. Bài hát ra đời đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của 1 Phụ lục III các chiến sĩ Pháo binh trên chiến trận, góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử vang dội khắp địa cầu, chấm dứt hoàn toàn chế độ Thực dân trên đất nước Việt Nam. 5. Thiết bị dạy học, học liệu: - Giáo án. - Nhạc cụ. - Tài liệu lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. - Tài liệu địa lý về căn cứ Điện Biên Phủ. - Máy chiếu. 6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học: - Tìm hiểu xuất xứ Bài hát "Hò kéo pháo": Sử dụng kiến thức môn lịch sử giúp học sinh hiểu về chiến dịch Điện Biên Phủ. Việc trực tiếp tham gia chiến dịch đã giúp cho nhạc sĩ Hoàng Vân cảm kích sự chiến đấu, hi sinh dũng cảm vì độc lập tự do, vì Tổ quốc của các chiến sĩ pháo binh ngoài mặt trận. Bài hát ra đời đã kịp thời động viên khích lệ tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí chiến đấu quật cường của các chiến sĩ, giúp quân đội ta chiến thắng lẫy lừng , chấm dứt một thế kỷ xâm lược của Thực dân Pháp, Chấm dứt hoàn toàn chế độ Phong kiến độc tài và nô lệ của nhân dân ta. Lịch sử Việt Nam đã bước sang trang mới, xứng đáng là một dân tộc anh hùng. Mô ôt vài hình ảnh về chiến dịch Điê ôn Biên Phủ Bác Hồ giao nhiê ôm vụ cho Bô ô đô ôi ta đang kéo pháo lên trâ nô địa Đại tướngVõ Nguyên Giáp 2 Phụ lục III Đoàn dân công hỏa tuyến. Chiến sĩ Trương Văn Soi vác thùng đạn nă ông 100kg. - Tìm hiểu nội dung bài hát "Hò kéo pháo": Sử dụng kiến thức môn Địa lý về vị trí địa lý căn cứ Điện Biên Phủ giúp học sinh thấy được mặc dù Thực dân Pháp đã chọn vùng địa lý có nhiều núi non hiểm bao quanh, các đường vận chuyển tiếp tế chủ yếu là đường hàng không, trong khi quân đội ta chủ yếu là bộ binh và pháo binh. Tuy gặp nhiều khó khăn trở ngại như vậy nhưng Bộ chỉ huy quân sự của ta đã táo bạo đưa ra những phương án bất ngờ: là dùng sức người kéo pháo lên trận địa và Bộ binh thì đào hầm xuyên qua núi ... Mọi khó khăn gian khổ cũng không ngăn trở sức mạnh đoàn kết và lòng căm thù của các chiến sĩ quân đội ta trước hoàn cảnh đất nước bị xâm lăng, nhân dân lầm than, điêu đứng. Những con người bình thường mà đã đưa những cỗ pháo nặng hàng tấn lên sườn dốc cao thăm thẳm với tinh thần quyết chiến quyết thắng, sẵn sàng hi sinh để cứu pháo vì độc lập tự do của dân tộc. Mô ôt vài lược đồ căn cứ Diê ôn Biên Phủ 1954. 3 Phụ lục III Bản đồ Viê ôt Nam. Các can cứ quân sự Pháp trên Điê ôn Biên Phủ - Học hát: Học sinh nắm được giai điệu bài hát "Hò kéo Pháo" mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc bộ. Nội dung bài hát "Hò kéo pháo" mô tả lại những hình ảnh các chiến sĩ pháo binh hò dô "một hai ba ... nào" để đưa những cỗ pháo nặng hàng tấn nhích lên từng tí một. Sự hi sinh anh dũng cứu pháo của anh hùng Tô Vĩnh Diện đã thôi thúc nhạc sĩ Hoàng Vân thức trắng đêm với những cảm xúc tuôn trào sáng tác nên bài hát. "Hò kéo Pháo" ra đời đã được ca sĩ Kim Ngọc đem phổ biến khắp nơi, Chị đã hát cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe và được Đại tướng rất khen ngợi. Bài hát đã góp phần rất lớn trong việc động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ pháo binh vượt qua mọi gian khổ dành thắng lợi vẻ vang trong chiến dịch Điện Biên Phủ làm "chấn động địa cầu". Đó là bài ca xanh mãi cùng năm tháng. Ngoài những đóng góp cho nền âm nhạc cách mạng, nhạc sĩ Hoàng Vân còn có nhiều đóng góp rất quí báu cho nền âm nhạc Thiếu nhi ... Với những cống hiến đó, nhạc sĩ Hoàng Vân đã được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cao quí về Văn học Nghệ thuật năm 2000. - Qua bài học giúp cho học sinh nhận ra tầm quan trọng của âm nhạc đối với con người trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nói chung, và những đóng góp không nhỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát "Hò kéo pháo" vào sự thắng lợi vẻ vang của chiến dịch Điện Biên Phủ. Giúp học sinh thấy rõ được truyền thống yêu quê hương, đất 4 Phụ lục III nước và những cống hiến, hi sinh của cha ông chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. GIÁO ÁN Bài: 2 – Tiết 6: - Ôn bài hát: LÝ DĨA BÁNH BÒ - Ôn tập: TĐN số 2 - TRỞ VỀ SU - RI - EN - TÔ - ÂNTT: Nhạc sĩ HOÀNG VÂN và bài HÒ KÉO PHÁO A. Mục tiêu: 1/ Kiến thức: + Hát đúng giai điệu tình cảm của bài hát “Lý dĩa bánh bò” + Đọc đúng giai điệu, tình cảm, sắc thái bài TĐN số 2. + Hiểu biết thêm về nhạc sĩ Hoàng Vân và xuất xứ bài hát "Hò kéo Pháo". + Qua bài học, học sinh hiểu biết thêm về sức mạnh đoàn kết của quân đội ta đã vượt qua núi non hiểm trở và làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. 2/ Kỹ năng: + Biết thể hiện các ký hiệu âm nhạc trong bài TĐN số 2. + Nghe và nhận xét bài hát: Hò kéo pháo. 3/ Thái độ: Giúp học sinh hiểu được truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và những đóng góp to lớn của "Hò kéo pháo" trong chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử 1954 B. Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Tài liệu, giáo án 2/ Học sinh: SGK, vở ghi bài, đồ dùng học tập. 3/ Các phương tiện, thiết bị dạy học: Máy chiếu, Đàn ghuita. C. Các hoạt động trong tiết học: 1. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: - Trình bày bài hát lý dĩa bánh bò? (Kiểm tra sau khi ôn) - Trình bày bài TĐN số 2 ? (Kiểm tra sau khi ôn) 2. Hoạt động nêu nhiệm vụ tiết học: - Ôn bài hát: LÝ DĨA BÁNH BÒ - Ôn tập: TĐN số 2 - TRỞ VỀ SU - RI - EN - TÔ 5 Phụ lục III - ÂNTT: Nhạc sĩ HOÀNG VÂN và bài HÒ KÉO PHÁO 3.Tổ chức các hoạt động học tập: Hoạt động của GV Hoạt động 1: Ôn bài hát: Hoạt động của HS - Khởi động giọng: GV cho HS đọc thang - HS đọc thang âm theo đàn. âm Cdur. - GV nhắc lại cách trình bày bài hát Lý dĩa - HS chú ý nghe GV hướng dẫn và hát bánh bò cho HS nghe. theo. - GV dạo đàn cho HS hát. - Cả lớp cùng hát. - GV cho HS luyện tập theo nhóm. - Từng nhóm HS tập hát theo yêu cầu của GV. - GV cho HS luyện tập cá nhân. - Nhóm HS được chỉ định hát. - Khi đã ôn xong bài hát, GV gọi nhóm HS lên kiểm tra. Em hãy trình bày bài hát Lý dĩa bánh bò ? - HS được gọi tên lên bảng trình bày bài hát. Hoạt động 2: Ôn TĐN số 2. - GV đàn giai điệu bài TĐN số 2 cho cả lớp - HS nghe giai điệu qua đàn. nghe 1 - 2 lần. - Cho cả lớp đọc bài, GV chú ý sửa sai - Cả lớp đọc bài TĐN số 2. cho HS. - Cho HS đọc theo nhóm, GV sửa sai cho - HS thực hiện theo hướng dẫn của những HS đọc chưa đúng nhạc. GV. - Gọi HS đọc bài. - Từng nhóm HS đọc bài, các nhóm - Kiểm tra bài 1 vài HS, nhận xét và cho còn lại nghe và nhận xét. điểm. Hoạt động 3: Âm nhạc thường thức. a/ Nhạc sĩ Hoàng Vân. 6 Phụ lục III - GV gọi 1 HS đọc bài giới thiệu về nhạc sĩ Hoàng Vân. - HS được gọi tên đọc bài. - Tên thật của NS Hoàng Vân là gì ? Ông có mấy bút danh ? - Nghe GV giảng bài. - GV hát trích đoạn 1 số bài hát được giới thiệu trong SGK. - Nghe GV hát mẫu các trích đoạn 1 số b/ Bài hát Hò kéo pháo: bài hát của NS Hoàng Vân. - Xuất xứ của bài hát “ Hò kéo pháo” ? - TL: Bài hát viết trong chiến dịch - Vị trí địa lý căn cứ Điện Biên Phủ: ? Điện Biên Phủ 1954. - Học sinh quan sát lược đồ trên máy - Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ ? chiếu - Tác dụng của bài hát Hò kéo Pháo đối với - Học sinh xem phim tài liệu. chiến dịch ĐBP? - HS trả lời . Hoạt động 4: Củng cố bài. - Gọi HS nhắc lại nội dung kiến thức trọng tâm trong bài học. - HS được gọi tên trả lời. - Nêu ý nghĩa của bài hát Hò kéo pháo đối với chiến dịch ĐBP? - HS trả lời. Hoạt động 5: Giao bài tập. - Học bài cũ và làm bài tập trong SGK. - Chuẩn bị bài mới tiết 7 trước khi đến lớp. - Làm bài tập và chuẩn bị bài mới. 7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập: - Những hiểu biết của học sinh về chiến thắng Điện Biên Phủ 1954. - Cảm nhận về bài hát Hò kéo pháo. - Cảm nhận về lòng dũng cảm, hi sinh của các anh bộ đội. - Nêu những khó khăn hiểm trở của núi rừng Điện Biên Phủ. 8. Những kiến thức cần đạt sau khi thực hiện dự án: 7 Phụ lục III - Việc tích hợp các kiến thức liên môn Lịch sử, Địa lý vào bài 2 tiết 6 môn Âm nhạc 8 giúp cho học sinh có kỹ năng cảm thụ đầy đủ ý nghĩa về một tác phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn lịch sử vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó các em cảm nhận được giá trị sự lao động sáng tạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hoàng Vân cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam hiện đại. - Việc tích hợp kiến thức liên môn tạo điều kiện cho học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo, giáo dục các em thêm những hiểu biết về tình yêu quê hương, đất nước, về truyền thống cách mạng của quân và dân ta, giúp học sinh ý thức hơn việc học phải đi đôi với hành, rèn luyện các kĩ năng giải quyết tình huống trong cuộc sống, vươn tới những mục đích tươi đẹp trong tương lai. - Qua việc cảm nhận bài hát Hò kéo Pháo, học sinh biết được tác dụng lan tỏa của bài hát đối với chiến dịch Điện Biên Phủ, với cuộc sống hiện tại và lòng biết ơn sâu sắc các lớp lớp cha anh chúng ta đã không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hi sing xương máu để bảo vệ tổ quốc, giành độc lập cho dân tộc. Tân Lập, ngày 02 tháng 01 năm 2013 NGƯỜI THỰC HIỆN Vũ Duy Phúc 8
- Xem thêm -