Tài liệu Skkn tìm hiểu hứng thú môn toán ở trường thcs

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm - Trêng PTCS Híng ViÖt PHßNG GD-§T Híng ho¸ Trêng ptcs híng viÖt -------------------***------------------- S¸ng kiÕn kinh nghiÖm: T×m hiÓu høng thó m«n to¸n ë trêng THCS Ngêi thùc hiÖn : Chøc vô: §¬n vÞ c«ng t¸c: Ph¹m Phó Xu©n Gi¸o viªn Trêng PTCS Híng ViÖt Híng ViÖt, th¸ng 5 n¨m 2009 A. MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài: 1. Cơ sở lý luận: Giáo viên: Ph¹m Phó Xu©n 1 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm - Trêng PTCS Híng ViÖt Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. Mặt khác, HỒ CHỦ TỊCH đã từng dạy chúng ta: “ Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, hơn ai những người làm giáo dục cần hiểu sâu sắc rằng, trường học chính là môi trường tốt nhất để giáo dục thế hệ trẻ thành những công dân tốt cho xã hội. Trường học chính là điểm tựa để chúng ta cần nổ lực phấn đấu để góp phần nhỏ của mình trong sự nghiệp chung của toàn xã hội. Trong mỗi một cuộc đời của chúng ta từ lúc nhỏ đến lúc lớn ai cũng trãi qua một quá trình học hỏi và rèn luyện ở trường Tiểu học, đó là cấp học rất quan trọng trong nền giáo dục quốc dân, là cơ sở, là nền móng cho sự nhận thức sau này, nó có phần nâng cao mặt bằng dân trí cho toàn xã hội. Bởi vậy, việc học ở nhà trường luôn luôn được chú ý đúng mức, việc nghiên cứu cải tiến, việc tìm tòi các phương pháp dạy học là việc thường xuyên đòi hòi mỗi thầy cô giáo phải làm giàu vốn kiến thức của mình. Như chúng ta đã biết, lứa tuổi học sinh THCS là lứa tuổi chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành, là thời kì khó bảo, quá độ hay bất trí, khủng hoảng. lúc này các em thấy được sự phát triển của trí tuệ, sự biến đổi về mặt giải phẩu sinh lí. Khi còn nhỏ, thái độ của trẻ đối với môn học phụ thuộc vào thái độ của các em đối với giáo viên và điểm số nhận được. Trẻ nhỏ thích cái dể hiểu và có kết quả nhưng dần thì những nội dung đòi hòi tính tích cực của trí tuệ, đòi hỏi hoạt động độc lập và mở rộng tầm hiểu biết sẻ hấp dẫn thiếu niên hơn. Thái độ của các em đối với môn học cũng được phân hoá (Có môn”hay”, môn “không hay”, có môn “ cần thiết”, có môn” không cần thiết”). Từ những đặc điểm đó, giáo viên cần phát huy nhu cầu học tập, gây hứng thú học tập của học sinh. Để thực hiện vấn đề này đòi hỏi giáo viên phải có nhiều năng lực sư phạm: năng lực hiểu học sinh, năng lực chế biến tài liệu học tập, năng lực ngôn ngữ…điều đó được khẳng định: Trong hệ thống công tác dạy học, người giáo viên phải áp dụng nhiều phương pháp dạy học hiệu nghiệm nhất để tổ chức việc học tập của học sinh nhằm kích thích và phát triển ở học sinh tính tích cực nhận thức. Hiện nay hiện tượng lấy học sinh làm trung tâm cho việc dạy học ngày càng càng được phát triển bởi nó có nhiều ưu điểm. Phương pháp dạy học này đã trở thành phương pháp chủ thể của quá trình nhận thức chủ thể của hoạt động học tập, còn người giáo viên đóng vai trò chủ thể của quá trình dạy học, tức là sự tác động sư phạm lên học sinh và hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học. Trong quá trình dạy học, giáo viên là người hướng dẫn tổ chức, điều khiển hoạt động của học sinh còn người học sinh luôn phải tìm tòi học hỏi để đem lại kiến thức cũng như mang lại kết quả cao trong quá trình học. Vì vậy muốn học sinh đạt kết quả cao, trước hết giáo viên là người kích thích được sự hứng thú của học sinh để học sinh hiểu được và biết được tầm quan trọng của học tập. Hiện nay các môn học ở trường học rất được coi trọng vì nó góp phần gìn giữ được tinh hoa của dân tộc và giá trị nhân văn của cha ông bao đời nay đã gây dựng nên và quá trình học tập tôi cảm thấy rằng hứng thú trong khi học cũng là một quá trình quan trọng bởi trong quá trình học tập mỗi một con người muốn đạt kết quả tốt thì phải có hứng thú học với môn học nào đó. Ví dụ: Học sinh A có Giáo viên: Ph¹m Phó Xu©n 2 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm - Trêng PTCS Híng ViÖt hứng thú học môn Toán thì em đó luôn luôn tìm tòi và làm sao cho mình đạt kết quả cao trong học tập vì vậy mà tôi đã chọn đề tài này. 2. Cơ sở thực tiễn: Trong xã hội hiện nay, yêu cầu đối với những học sinh là luôn luôn có hứng thú trong khi học. Yêu cầu này không nằm ngoài mục đích phát huy tích cực hoạt động nhận thức của học sinh. Lòng khao khát hiểu biết, tích cực cao trong hoạt động nhận thức và kĩ năng tự học, rèn luyện bản thân là những đức tính cần được phát triển và giáo dục cho học sinh ngay trên ghế nhà trường. Một trong những đặc điểm cơ bản của thời đại ngày nay là cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đang phát triển như vũ bảo đã dẫn đến sự bùng nổ thông tin. Tình hình đó đò hỏi phải không ngừng đổi mới, hiện đại hoá nội dung dạy học để phản ánh những thành tựu về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hôi nhân văn, nhằm cung cấp cho học sinh những khối lượng kiến thức cập nhật đẻ họ có thể thích nghi với cuộc sống và cơ sở để tiếp tục học tập. Vì lẽ đó quá trình dạy học ở các bậc học đang tồn tại mẫu thuẫn giữa 1 bên là khối lượng tri thức đã được đổi mới tăng lên, phức tạp hoá với một bên là thời gian học tập không thể tăng lên được. Để giải quyết mâu thuẫn đó phải đổi mới phương pháp theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của người học. Bản chất của hướng đó là khơi dậy và phát huy năng lực tìm tòi độc lập, sáng tạo của người học thông qua việc tạo điều kiện cho họ phát hiện và giải quyết vấn đề, nhờ vậy học sinh nắm vững tri thức và học được cách học. Với cách học như vậy, vị thế của người giáo viên trong quá trình dạy học hiện nay ở trường phổ thông trung học cơ sở: “ Trước hết không phải là nguời cung cấp thông tin mà là người hướng dẫn đắc lực cho học sinh tự mình học tập. Họ nhường việc cung cấp tri thức cho sách vở, tài liệu và cuộc sống, để thay vào đó, họ phải đóng vai trò người hỗ trợ cho kinh nghiệm học tập của bản thân học sinh”. Song bất cứ ở đâu, người giáo viên phải luôn xây dựng được hứng thú cho học tập của các em, bởi thế giáo viên cần lựa chọn phương pháp dạy học như thế nào để kích thích được sự hứng thú đọc đẻ các em phát huy được khả năng học tâph của mình. Phù hợp với trình độ nhận thức của từng học sinh. Trong quá trình dạy học, giáo viên là người hướng dẫn tổ chức hoạt động nhận thức của người học và người đóng vai trò tự giác, tích cực, chủ động phối hợp với sự tác động của người giáo viên bằng cách tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức của mình, nhằm đạt được nhiệm vụ dạy học. Vì vậy muốn học sinh đạt được kết quả cao trước hết giáo viên là người kích thích được hứng thú của học sinh để biết được và hiểu được tầm quan trọng của học tập, để các luôn tự phấn đấu để đạt được kết quả cao trong các môn học. Để nghiên cứu rõ hơn về vấn đề này tôi đã tìm hiểu và dự giờ, khảo sát và tiến hành giảng dạy các lớp THCS ở trường PTCS Hướng Việt. II. Khách thể và đối tượng nghiên cứu: 1. Khách thể: Xuất phát từ khái niệm: “ Quá trình dạy học là quá trình trong đó dưới sự tác dụng của tổ chức, điều khiển người giáo viên, học sinh tự giác, tích cực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ dạy học”. Giáo viên: Ph¹m Phó Xu©n 3 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm - Trêng PTCS Híng ViÖt Vì quá trình dạy học được diễn ra ở nhà trường, cho nên quá trình dạy học và quá trình tiếp thu của học sinh là hai quá trình luôn chịu sự tác động qua lại giữa giáo viên và học sinh. Dạy và học được phản ánh tập trung trong việc điều khiển hệ thống. Nên giáo viên xây dựng hứng thú học tập cho học sinh chủ yếu được thực hiện ngay tại trường. Vì vậy nhà trường là nơi tổ chức chuyên biến quá trình phát triển của học sinh, nhà trường là nơi kết tinh trình độ văn minh của xã hôi trong lĩnh vực giáo dục, trong lĩnh vực đào tạo kế hoạch theo mục tiêu giáo dục của mỗi nước. Ở trường trung học, nơi diễn ra các hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của người học sinh thông qua các phương pháp dạy học, các hình thức dạy học nhằm kích thích sự hứng thú của các em. Do khả năng nhận thức của mỗi em mỗi khác, cho nên việc xây dựng hứng thú cho học sinh mỗi lớp mỗi khác. III. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để hoàn thành đề tài này tôi phải nghiên cứu hai nhiệm vụ sau: 1. Phát hiện thực trạng hứng thú của học sinh các lớp THCS ở trường PTCS Hướng Việt đối với bộ môn toán. 2. Rút ra những kết luận và ý kiến đề xuất để tạo hứng thú học tập cho học sinh. IV. Phương pháp nghiên cứu: Để tiến hành đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 1. Phương pháp quan sát: Tôi đã quan sát giờ học trên lớp, các buổi sinh hoạt các tiết học ngoại khoá. Qua đó để biết được cách thức hoạt động của giáo viên để nắm được biểu hiện hứng thú của học sinh. 2. Phương pháp trò chuyện: - Trò chuyện với giáo viên: tôi đã học hỏi được kinh nghiệm mà đồng chí đã làm trong những năm qua về việc tìm hiểu thực trạng hứng thú của học sinh trong học tập. - Trò chuyện với học sinh nhằm nắm bắt những hứng thú, sở thích nguyện vọng của các em trong học tập. 3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động. - Đối với giáo viên tôi đã nghiên cứu các đồ dùng dạy học nghiên cứu giáo án để biết được mức độ bài dạy của giáo viên như thế nào và để biết được đồ dùng dạy học có phù hợp với nội dung dạy học hay không. - Đối với học sinh: Tôi đã nghiên cứu sách giáo khoa, vở bài tập ở lớp, ở nhà để xem các em tiếp thu, vận dụng lý thuyết vào thực hành như thế nào. Qua đó nắm bắt trình độ chung của lớp cũng riêng từng em. 4. Phương pháp đàm thoại: Để thấy rõ những suy nghĩ đề xuất thấy được cái mà giáo viên là được và chưa làm được. 5. Phương pháp điều tra giáo dục: Nhằm thu thập rộng rãi các số liệu để từ đó phát hiện các vấn đề cần giải quyết. Ngoài ra tôi còn sữ dụng một số phương pháp khác. **************** B.NỘI DUNG ĐỀ TÀI Chương I : Cơ sở lí luận 1. Hứng thú là gì ? Giáo viên: Ph¹m Phó Xu©n 4 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm - Trêng PTCS Híng ViÖt Có rất nhiều định nghĩa về hứng thú : Theo I.F.Khalamp trong sách “ Phát huy tính tích cực của học sinh như thế nào”(Nhà xuất bản GD năm 1978) thì hứng thú: đó là nhu cầu nhuộm màu sắc xúc cảm đi trước giai đoạn gây động cơ và làm cho hoạt động của mỗi con người có tính cách hấp dẫn. Còn đối cới sách tâm lí học đại cương (Nhà xuất bản GD – 1999) thì hứng thú là thai độ đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống vừa có khả năng mang lại khoái cảm cho cá nhân trong quá trình hoạt động. 2. Vai trò của hứng thú: Hoạt động nhận thức bao gồm nhiều quá trình phản ánh hiện thực khách quan ở những mức độ khác nhau : Cảm giác, tri thức, tư duy, tưởng tượng. Hoạt động nhận thức có thể chia làm hai giai đoạn: Nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính.Trong hoạt động nhận thức của con người hai giai đoạn này có tác động chặt chẽ và tác động lẫn nhau. I.V.Lê nin đã tổng kết quy luật đó của hoạt động nhận thức nói chung như sau: “ Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, tư tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng minh con đường chân lý, nhận thức hiện thực khách quan. Trong hoạt động nhận thức hứng thú có vai trò quan trọng như một hình ảnh tác động trực tiếp vào giác quan ta thì ngay lập tức ta cảm nhận được hình ảnh đó như thế nào? Tính nhạy cảm của cảm giác đã giúp con người nhận thức ngay. Sự tương phản chính là hiện tượng tác động qua lại giữa cảm giác đã làm cho nhanh chóng nhận ra hình ảnh đó mình đã xem khi nào rồi hay là mới xem lần đầu. Tri thức giúp ta nhớ lại nếu có hứng thú và nhớ k ỹ hơn. Khi hoạt động nhận thức của học sinh dựa trên cơ sở của sự hứng thú, các em trở nên hào hứng, tập trung chú ý cao độ về bài học, say mê tìm tòi một cách thoải mái và dễ dàng, khi đó học sinh không cần có sự động viên bên ngoài đối với học tập mà các em làm việc với say mê bên trong nguyện vọng của bản thân. Một điều nữa đó là cơ sở của hứng thú và nhu cầu sẽ thành động cơ học tập. Nếu hứng thú là nhu cầu mang màu sắc xúc cảm thì động cở học tập là thái độ chủ quan của học sinh đối với học tập mà là cơ sở có nục đích học tập được các em tự giác xác định. Hứng thú còn tham gia tích cực vào hoạt động trí nhớ, làm cho việc ghi nhớ, giữ gìn và nhớ lại nhanh hơn, chính xác hơn. 3. Biểu tượng hứng thú: Hứng thú là biểu hiện của sự chú ý tập trung cao độ, ở sự say mê hấp dẫn nội dung hoạt động ở bề rộng và chiều sâu hứng thú. Khi ta nói một học sinh có hứng thú đối với môn Sử hoặc môn Toán là chúng ta thừa nhận em học sinh này đã có ý thức và hiểu rõ ý nghĩa môn học đối với bản thân mình đồng thời em học sinh cũng có tình cảm đặc biệt đối với môn học và trên thực tế, một học sinh có hứng thú đối với môn học nào đó thì em này sẽ say sưa trong học tập và đạt kết quả cao trong học tập. Hứng thú mỗi học sinh mỗi khác, có em hứng thú với nhiều môn học (hứng thú rộng) nhưng không lâu bền, nhưng bên cạnh đó có một số em không có hứng thú với một môn học nào cả. * Kết luận chương I : Giáo viên: Ph¹m Phó Xu©n 5 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm - Trêng PTCS Híng ViÖt Hứng thú giúp con người mang lại kết quả cao, chính xác và phong phú trong hoạt động nhận thức, trong hoạt động học tập. Hứng thú có vai trò quan trọng, có nhiều lúc học sinh không muốn và không thể nắm bài trên lớp vì bài trình bày quá khô khan và không hấp dẫn. Hứng thú thể hiện thái độ có lựa chọn đối với sự vật hoặc hoạt động học sinh bao giờ cũng ham chuộng những cái mình thích hơn. Cho nên hứng thú là một điều kiện quan trọng nhất không những đối với chú ý không chủ định mà cả chú ý có chủ định. Một điều quan trọng để thu hút và hứng thú thì phải làm sao cho học sinh có cảm giác hài lòng với cái cần giảng hứng thú. Hứng thú là làm nâng cao tình hình của học sinh làm cho các em tiếp thu học tập hơn trong một lĩnh vực nào đó, và muốn có nhiều kiến thức hơn. Phần lớn cường độ và tính chất nghiêm túc của hứng thú thể hiện ở chổ học sinh thiết tha mong muốn nắm vững môn học nhiều hay ít, ở chỗ học sinh gắng sức làm việc . Chương II : THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nhận thức rõ tầm quan trọng của bộ môn Toán, ở cấp THCS các em cần có kiến thức vững chắc để làm nền tảng cho sự phát triển của con đường học vấn. Tức là đủ điều kiện để học lên lớp trên. Từ khi được phân công dạy lớp Toán các lớp THCS, tôi đã nghĩ ra kế hoạch: “Tìm hiểu thực trạng học môn Toán của học sinh THCS” 1. Thuận lợi và khó khăn : * Giáo viên : Đối với các thầy cô đã trải qua nhiều năm giảng dạy thì luôn có ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp, có lòng yêu nghề mến trẻ. Không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nâng cao tay nghề. Tuy nhiên một số giáo viên chưa tìm ra phương pháp dạy học thích hợp, chưa vận dụng đúng phương pháp mới hiện nay đó là giảm tải lý thuyết tăng bài tập thực hành. Kiến thức cơ bản của từng tiết dạy vẫn còn một số giáo viên gặp lúng túng. Cách trình bày bảng đôi lúc còn chưa hợp lí và logic gây trở ngại cho học sinh lúc ghi chép và khó hiểu khi học lại bài. Câu hỏi đặt ra không mang tính sư phạm cao, không phát huy được tính tích cực độc lập sang tạo của học simh. * Học sinh : Đa số các em là con dân tộc thiểu số nên các em rất thuần .Tuy vậy do điều kiện khó khăn nhà nghèo, các vừa phải giúp đỡ gia đình vừa phải học nên ít thời gian học bài. Lại do một số em mất căn bản phía dưới nên dẫn đến lười học, nghỉ học không có lí do không tin vào khả năng bản thân mình. * Phụ huynh : Là những người trụ cột của gia đình nên phải lo nương rẫy để kiếm sống cho cả gia đình, công việc thường xuyên nên ít có thời gian chăm lo đến việc học tập của con cái. Việc học của các em hình như khoán trắng cho giáo viên. Thêm nữa sự nghèo khó đã ngăn cản không ít đến việc học tập của các em. Tuy vậy phụ huynh đã góp phần không nhỏ vào sự giúp đỡ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. 3. Thái độ của học sinh đối với môn học : Qua quá trình dự giờ và tìm hiểu tôi đã rút ra một số kết luận sau : - Khi ngồi học, học sinh chú ý nghe thầy giảng bài, ghi chép đầy đủ. - Hăng say phát biểu xây dựng bài . - Thường đưa ra những câu hỏi thắc mắc mà học sinh không hiểu . - Ánh mắt luôn hướng về phía thầy cô giáo như muốn từng lời giảng. Giáo viên: Ph¹m Phó Xu©n 6 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm - Trêng PTCS Híng ViÖt * Kết luận chương II Qua quá trình dự giờ, tìm hiểu thực tế, tôi thấy thực trạng hứng thú của học sinh đối với môn Toán: Đa số các em thích học môn Toán. * Trò chuyện với các em học sinh để biết được tại sao các em thích môn Toán và biết được tại sao các em thích học môn Toán. Vì nó gây cho các em sự hứng thú trong học tập, đưa các em tới những cái tìm tòi sáng tạo. Còn những em không thích học môn Toán vì Toán khó và khô khan. * Trò chuyện với giáo viên: Để biết được vì sao trong giờ học của thầy, các em học sinh rất hăng say phát biểu, thầy đã sử dụng phương pháp gì? Giáo viên cho biết muốn gây hứng thú học cho các em, trước hết chúng ta cần dưa các em từ cái dễ đến cái khó và cho học sinh thích thú khi phải khám phá, qua những cái hay cái kì bí trong môn Toán cũng như hứng thú trong khi học. Phương pháp đàm thoại: Để tìm hiếu và hướng dẫn các em đi đến cái đã biết cái chưa biết, để tìm ra cái hay, cái đúng và biết sữa chữa những cái sai sót. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Qua việc nghiên cứu vở bài tập toán của các em trong lớp tôi đã nhận thấy rằng: Mức độ hoàn thành bài tập của từng học sinh có phần khác nhau: + Đối với học sinh khá giỏi: Các em hoàn thành gần đầy đủ các bài tập về nhà mà giáo viên giao. + Đối với học sinh trung bình: Các em làm được 1/3 đến 2/3 bài tập giáo viên giao. Từ đó cho ta thấy cách học ở nhà của mỗi đối tượng mỗi khác, tuy thời gian học như nhau nhưng đối với học sinh khá giỏi có sự nhận thức cao hơn học sinh trung bình. Vì vậy qua việc trò chuyện, quan sát, đàm thoại, nghiên cứu sản phẩm, tôi thấy rằng đa số các em có hứng thú trong học tập môn toán nhưng cũng có một số em chưa thích. Cho nên giáo viên cần phải quan tâm và hướng dẫn các em hứng thú học với môn Toán để các em hăng say trong học tập. Chương III : NGUYÊN NHÂN GÂY CẢN TRỞ HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Qua quá trình giảng dạy tại các lớp THCS tôi cảm thấy rằng các em rất yêu thích môn Toán và có hứng thú trong giờ học này. Bởi vì các em yêu thích tìm tòi, phấn dấu đạt kết quả cao. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những em không yêu thích môn Toán. * Về phía giáo viên: -Do hoàn cảnh gia đình, Giáo viên chưa biết lựa chọn, phối hợp các phương pháp dạy học phù hợp nội dung bài và trình độ của học sinh . - Chưa có các câu hỏi hay, hấp dẫn gây hứng thú học tập cho học sinh . - Trong giờ dạy giáo viên chưa chú trọng đến từng đối tượng học sinh . - Giáo viên chưa khuyến khích học sinh hỏi thầy hỏi bạn. Giáo viên ít đưa ra các bài tập nâng cao nên ít phát huy được tính năng động của học sinh. - Trong từng tiết học giáo viên ít tổ chức cho các em thảo luận theo tổ để tìm ra cách giải quyết. - Giáo viên chưa tạo ra không khí học tập sinh động, hấp dẫn. *Về phía học sinh: Giáo viên: Ph¹m Phó Xu©n 7 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm - Trêng PTCS Híng ViÖt - Các em chưa có sự chuẩn bị bài mới ở nhà . - Ít đọ c thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài học. - Các em nhút nhát chưa mạnh dạn hỏi thấy hỏi bạn. - Thời gian dành cho môn học ở nhà quá ít. - Các em ngồi học không chú ý, ít phát biểu xây dựng bài trên lớp. Chương IV:BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Để một tiết dạy học môn Toán dạt kết quả cao thì khâu chuẩn bị là rất quan trọng. Giáo viên trước khi lên lớp phải soạn giảng cẩn thận, chuẩn bị những đồ dùng dạy học có liên quan. Những vấn đề liên quan đến bài học phải được giáo viên xem lại, suy nghĩ cách trình bày như thế nào cho hợp lí. Học sinh phải học bài và làm bài bài tập đầy đủ, ôn tập những kiến thức có liên quan đến bài mới. Giáo viên nên đầu tư nhiều thời gian cho mỗi bài dạy. Để xây dựng một bài dạy tốt thì ngoài ý kiến chủ quan của mình mỗi giáo viên nên học hỏi thêm kinh nghiệm của các đồng nghiệp. Khi tiến hành kiểm tra bài cũ thì giáo viên nên kiểm tra những kiến thức cũ có liên quan áp dụng cho bài mới. Giáo viên đặt vấn đề để dẫn học sinh đi vào kiến thức mới, dùng hệ thống câu hỏi phương pháp gợi mở qua đàm thoại để uốn nắn sai sót cho học sinh, cũng cố kiến thức bằng bài tập nhỏ hoặc câu hỏi hướng dẫn học sinh độc lập làm việc ở nhà. Dạy bất cứ khái niệm định lý nào cũng cần biết con đường hình thành khái niệm định lý đó. ************ C . KẾT LUẬN 1. Kết luận: Như chúng ta đã biết hứng thú trong học tập là một trong nũng hoạt động không thể thiếu được trong nhà trường, hứng thú đóng một vai trò rất quan trọng, qua một bài học các em có hứng thú học thì các em phát biểu xây dựng bài sôi nổi. Hứng thú còn giúp các em học giỏi hơn và luôn tự tìm tòi, khám phá ra cái hay, cái kì bí. Và qua đây giúp cho em hiểu rằng người giáo viên luôn trau dồi kiến thức, luôn tự tìm tòi, khám phá và luôn hướng dẫn, dẫn dắt các em vào một thề giới huyền diệu để từ đó các em say mê môn học, khi học mà học sinh say mê thì luôn muốn tìm ra cái đích của nó . Hứng thú đóng vai trò quan trọng trong nhà trường và đặc biệt là khối trung học nói chung và các lớp nói riêng, nó có vai trò rất lớn nếu như học các em không có hứng thú thì sẽ gây cho các em sự lười biếng là không bao giờ tự vận động, tìm tòi ý thức được môn học, còn có nhiều em hứng thú học thì các em luôn tự tìm tòi khám phá ra cái đích thực của nó . Thực trạng hứng thú học tập của các em ở trường THCS là vấn đề rất được quan tâm. Khi có hứng thú thì các em say mê nghiên cứu để tìm tòi, đào sâu kiến từ đó và nâng cao được sự hiểu biết của bản thân. Bởi vậy hứng thú góp phần thúc đẩy con người luôn tòm ra cái hay, cái đúng. Người giáo viên luôn hướng các em đến hứng thú học, bởi như em này chưa hứng thú học với môn nào thì giáo viên phải dìu dắt em, để từ đó các em đần yêu thích môn học và dần tìm ra đường đi chính của bản thân mình. Giáo viên: Ph¹m Phó Xu©n 8 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm - Trêng PTCS Híng ViÖt 2. Đề xuất: a. Về phía giáo viên: Để có hứng thú trong học tập các giáo viên phải biết gây cho các em yêu thích môn học ngay từ ban đầu. Ví dụ như môn Toán, các em được học từ cấp I. Vì buổi đầu được học rất khó tiếp thu nên giáo viên phải chú trọng để hướng các em tới yêu thích môn học, dần dần các em sẽ có thói quen yêu thích môn học đó và các em ý thức được và luôn tự tìm tòi và học hỏi giáo viên, phải luôn biết tổ chức giờ dạy sinh động để các em phấn khởi luôn yêu thích môn học đó, để nâng cao chất lượng việc học nhằm kích thích sự hứng thú việc học của các em b. Về phía cấp trên : - Tăng cường đầu tư kinh phí, bổ sung dụng cụ dạy học. - Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trung học. c. Về phía nhà trường : - Luôn tạo điều kiện cho giáo viên dạy tốt. - Giáo viên luôn tự kết hợp giữa gia đình và học sinh . - Có phòng thư viện để các em tìm đọc sách, báo tài liệu học thêm. - Phải có đủ đồ dung dạy học cần thiết cho học sinh và giáo viên - Tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về nhà Bác học Toán. - Tổ chức các buổi tham quan ngoại khoá để các em thay đổi môi trường sau những ngày học tập trên lớp . d. Về phía xã hội: Đối với xã hội phát huy hơn vấn đề giáo dục trên phương tiện truyền thông đại chúng như sách, báo…. Giúp cho các bậc phụ huynh một mặt học hỏi thêm kinh nghiệm quý báu trong kho tàng giáo dục của dân tộc, tổ tiên, một mặt hiểu thêm về phương pháp giáo dục mới, hiện đại tạo điều kiện để chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ 21. Quá trình tìm hiểu, bản thân tôi có một số ý kiến đề xuất nhưng vì điều kiện thời gian có hạn, trên đây chỉ là kết quả bước đầu của bản thân tôi trong việc “ Tìm hiểu hứng thú môn Toán ở trường THCS”. Nên đề tài này không thể thiếu những sai sót. Kính mong quý đọc giả góp ý kiến để sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thiện hơn. LỜI CẢM ƠN Trong quá trình làm đề tài này, tôi đã được sự giúp đỡ tận tình của BGH Nhà Trường, của các thầy cô giáo và những ý kiến đóng góp của bạn bè. Qua đề tài này tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, các em học sinh Trường PTCS Hướng Việt đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Giáo viên Ph¹m Phó Xu©n Giáo viên: Ph¹m Phó Xu©n 9
- Xem thêm -