Tài liệu Skkn thu thập và xử lý thông tin trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong trường tiểu học

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 156 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC Tác giả: Nguyễn Văn Hòa Chức vu: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường tiểu học Bồng Sơn-huyện Hoài Nhơn A.MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề: 1.Thực trạng của việc thu thập và xử lý thông tin đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết Có nắm bắt được thông tin thì người cán bộ lãnh đạo, quản lý biết rõ thực chất của sự việc, hiểu được những mâu thuẫn trong bản thân sự việc và nắm được xu hướng phát triển của sự việc. Khi những thông tin liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách được nắm bắt đầy đủ, chính xác, kịp thời thì người lãnh đạo, quản lý sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá tìm ra những phương án có khả năng thực hiện được, đồng thời dự kiến tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện. Từ đó, xây dựng các giải pháp để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả. Người lãnh đạo, quản lý nắm thông tin không đầy đủ, nội dung thông tin thiếu khách quan, phản ánh không trung thực cuộc sống… sẽ dẫn đến việc đưa ra các quyết định một cách chủ quan, duy ý chí và sai lầm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà trường. Do vậy, chất lượng của quyết định phụ thuộc nhiều vào việc nắm bắt và xử lý thông tin của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thông tin mà người lãnh đạo, quản lý thu được càng đầy đủ, càng chính xác và kịp thời bao nhiêu thì việc ra các quyết định của họ càng có mức độ chính xác và tính khả thi cao bấy nhiêu. Một quyết định được coi là đúng đắn khi nó xuất phát từ cuộc sống, giải quyết đúng đắn 1 và kịp thời những mâu thuẫn của cuộc sống, đáp ứng những nhu cầu của thực tiễn đặt ra hoàn thành nhiệm vụ chung của nhà trường. Xuất phát từ tình hình thực trạng đó tôi chọn giải pháp nghiên cứu đó là: “Thu thập và xử lý thông tin trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong trường tiểu học.” 2.Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới. Quản lý nhà trường trên cơ sở quản lý thu thập và xử lý thông tin, không có thông tin coi như không quản lý. Làm cho tập thể có nhận thức thức tốt, giải quyết công việc nhanh chóng, tránh mất thời gian mà hiệu quả đem lại cao. 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài. Đề tài được nghiên cứu trong 2 năm học 2011-2012 và 2012-2013 tại trường tiểu học Bồng Sơn. II. Phương pháp tiến hành 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đề tài. 1.1. Cơ sở lý luận: Thông tin là điều kiện không thể thiếu trong việc đưa ra quyết định của người lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung và cấp cơ sở nói riêng. Song, trong thời đại “cách mạng thông tin” hiện nay, với sự đa dạng thông tin, thông tin cùng chiều, thông tin trái chiều…, người lãnh đạo, quản lý phải sáng suốt trong việc “lựa chọn” thông tin. Hay nói cách khác, họ phải tự trang bị cho mình một “màng lọc” tốt để không bị động trước các dữ liệu thông tin. Do vậy, đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý khi đưa ra quyết định phải có thái độ khách quan, tôn trọng sự thực trong việc nắm bắt, xử lý thông tin. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cứ có nhiều thực tiễn thì lý luận khái quát sẽ tốt, mà thực ra đó mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để có sự 2 khái quát tốt, nâng tri thức kinh nghiệm lên tầm tư duy lý luận thì những thông tin thu được ấy phải được xử lý bằng trình độ phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa... của tư duy lý luận.Do đó đòi hỏi Một là: Thu thập, xử lý thông tin cần phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, đảm bảo tính pháp lý, giá trị thực tiễn của các thông tin. Cần phải khai thác từ nhiều kênh, nguồn thông tin như: qua nguồn tư liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước; qua tiếp dân, tiếp xúc cử tri; qua các cơ quan thông tấn báo chí, mạng internet, dư luận xã hội; các cơ quan, đơn vị quản lý, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được giao… Hai là: Trên cơ sở tập hợp, chú ý công tác tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin để có thể nhìn nhận sâu sắc, khách quan và toàn diện các vấn đề của thực tiễn. Cần phải thu thập và xử lý thông tin từ góc độ nhiều chiều. Không nên tuyệt đối hóa bất kỳ một nguồn thông tin nào, mà cần phải đối chiếu, sàng lọc kỹ càng để loại bỏ những thông tin không chính xác, cần xác định mức độ bức xúc, nổi cộm, đề xuất biện pháp xử lý, giải quyết thỏa đáng. Thu thập và sử dụng các thông tin phải đảm bảo được tính khách quan. Tuyệt đối không phiến diện, chỉ nhấn mạnh đến những vấn đề bức xúc, các vấn đề còn nhiều khó khăn, bất cập mà không quan tâm đến những việc làm tốt, những điểm sáng để tìm hiểu, trao đổi, học tập cách làm hay, nhân điển hình tiên tiến. 1.2. Cơ sở thực tiễn Lâu nay trong đơn vị trường học mà đặc biệt là trường tiểu học có nhiều điểm trường khác nhau việc thu thập thông tin hằng ngày, hằng tuần là rất khó khăn phải chờ đến các cuộc họp mới nắm bắt được. Nguồn thông tin rất đa dạng và nhiều chiều từ nhiều đối tượng khác nhau trong và ngoài nhà trường của nhiều lực lượng khác nhau dễ bị nhiễu, khi đến với lãnh đạo nhà trường có phần bị hạn chế. 3 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp. Lãnh đạo nhà trường đã tổ chức các biện pháp thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như: qua các cuộc họp, qua báo cáo, qua trao đổi, qua họp thư góp ý…Đề ra cách xử lý thích hợp thông qua giải quyết các đề xuất kiến nghị chính đáng; kịp thời trao đổi tâm tư, nguyện vọng của cá nhân…. Trong thời gian 2 năm qua nhà trường đã thử nghiệm các giải pháp đó. B. NỘI DUNG I. Mục tiêu 1. Thu thập và xử lý thông tin để xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động quản lý trong nhà trường theo chu kỳ năm, học kỳ, tháng, tuần. 2. Thu thập và xử lý thông tin trong thời gian tiến hành tổ chức thực hiện công việc hoạt động chung của nhà trường. 3. Thu thập và xử lý thông tin sau khi hoàn thành một quyết định công việc nào đó để kịp thời điều chỉnh. II. Mô tả giải pháp của đề tài 1. Thuyết minh tính mới. Yêu cầu đối với người lãnh đạo phải thật tận tâm với công việc, bao dung, rộng lượng, giàu lòng vị tha; có chủ trương coi trọng, tư vấn, giúp đỡ để đồng nghiệp tiến bộ, gần gũi. Nắm bắt thông tin toàn diện trên mọi tổ chức, đối tượng trong nhà trường cũng như trong đời sống xã hội để vận dụng vào quản lý. Nhìn đúng sự thật công việc cần làm, nắm bắt và xử lý thông tin mặt mạnh, mặt tích cực, mặt tốt, mặt tiến bộ của đơn vị là một điều kiện cần song chưa đủ để lãnh đạo đơn vị. Do đó người lãnh đạo cần nắm bắt thông tin chưa tốt, chưa toàn diện về hoạt động của đơn vị để kịp thời đưa ra giải pháp tích cực nhất trong lãnh 4 đạo hiệu quả. Đồng thời nắm bắt thông tin tích cực, thông tin điểm sáng để phát huy nhân rộng…, trên nhiều nguồn, nhiều điều kiện khác nahu. 1.1. Giải pháp 1: Định hướng vào các nội dung thông tin cần thu thập: Nội dung phục vụ thông tin lãnh đạo: Thông tin phục vụ chủ trương; thông tin kiểm tra việc thực hiện các quyết định có tính chất điều hành; thông tin phục vụ chỉ đạo dạy và học. Những yêu cầu đối với thông tin phục vụ công tác quản lý nhà trường : Đường lối, chính sách của Đảng, đúng yêu cầu, sát chức năng nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, phù hợp lý tưởng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị. Phản ảnh, giải đáp được yêu cầu quản lý;vừa đủ: không thiếu, không thừa; không bỏ sót ,tạo cái nhìn toàn diện. Phản ánh đúng hiện thực khách quan; không bóp méo, thêm bớt, suy diễn chủ quan; đúng nguồn, đúng bản chất thông tin gốc. Không lặp lại, định hướng phát triển; nhanh nhất; đúng lúc nhất. 1.2. Giải pháp 2: Nguồn thông tin thu thập: Thông tin đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong việc xây dựng và ra quyết định của cấp lãnh đạo, quản lý nói chung và của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nói riêng. Vì vậy, để phát huy vai trò của thông tin, không những cần đảm bảo nguồn cung cấp thông tin, độ chính xác và sự đa dạng của thông tin, mà điều không kém phần quan trọng là phải nâng cao trình độ, năng lực nắm bắt, phân tích và xử lý thông tin của cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà trường nhằm xây dựng và ra quyết định đúng đắn, khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tế. Từ thực tế và yêu cầu đó nhà trường đã định hình các nguồn để thu tập và xử lý thông tin ở nhà trường phục vụ cho công tác lãnh đạo. Tất cả các nguồn thông tin ngoài thông tin từ cuộc họp thì nhà trường thu thập thông tin qua các địa chỉ sau: * Hòm thư góp ý của phụ huynh. 5 * Website của nhà trường: www.thbongson.edu.vn * Email: c1bongsonnh.binhdinh@moet.edu.vn 1.2.1. Thông tin từ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Qua các cuộc họp, trực báo ở địa phương, các cuộc họp của các đoàn thể địa phương mà nhà trường có tham dự; các cuộc họp của ngành tổ chức; các cuộc họp tiếp xúc cử tri ở địa phương… 1.2.2. Thông tin từ các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Thông tin từ các cuộc họp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như: Chi bộ; Công đoàn, đoàn thanh niên và các bộ phận khác mà lãnh đạo nhà trường tham dự các cuộc họp đó. 1.2.3. Thông tin từ các tổ, các ban trong nhà trường 1.2.3.1. Thông tin từ các tổ chuyên môn và các ban Ngoài việc lãnh đạo nhà trường tham dự sinh hoạt các tổ chuyên môn, tham gia dự giờ thao giảng; tổ chức thanh kiểm tra chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách… để kịp thời nắm bắt thông tin để ra quyết định quản lý cho đúng đắn lãnh đạo nhà trường thực hiện công tác thông tin bằng văn bản từ các tổ cho trường, giảm bớt cuộc họp giao ban hằng tháng của lãnh đạo mở rộng trước khi họp Hội đồng sư phạm. Bằng cách lãnh đạo nhà trường gởi biểu mẫu, nội dung cần báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động của tổ trong tháng và tự đề đạt công tác tháng tiếp theo cho tổ mình, đồng thời nêu những kiến nghị đề xuất và gởi cho trường bằng con đường thư điện tử vào trước ngày họp hội động 3 ngày. Khi nhà trường nhận được thông tin thì có trách nhiệm phân loại, xử lý theo từng lĩnh vực: - Đưa vào báo cáo tổng kết tháng và chương trình công tác tháng đến. 6 - Không đưa vào báo cáo những nội dung thông tin có tính đề nghị thì ghi nhận và đưa ra hướng giải quyết để trình bày trong cuộc họp hội đồng hằng tháng. Chính vì lẽ đó trong cuộc họp hội đồng chỉ đề đạt phát sinh thông tin mới trong 3 ngày từ ngày gởi báo cáo đến ngày họp hội đồng không nhiều ý kiến gì thêm dài dòng mất thời gian, rút ngắn thời gian cuộc họp, dành thời gian còn lại đó cho các cuộc họp khác. 1.2.3.2.Thông tin từ các tổ chủ nhiệm trong nhà trường: Trường tiểu học Bồng Sơn hiện nay có 3 khu vực học của học sinh do đó việc quản lý của lãnh đạo nhà trường có phần khó khăn nhất định. Chính vì lẽ đó trong công tác quản lý nhà trường, lãnh đạo nhà trường xây dựng ở mỗi điểm trường có 1 nhóm giáo viên chủ nhiệm và có tổ trưởng phụ trách. Hằng tuần phân công giáo viên trực theo dõi các hoạt động dạy, học và các phong trào khác của điểm trường đó. Vào sáng thứ 6 hằng tuần trong 20 phút giờ ra chơi họp nhóm để nghe giáo viên chủ nhiệm đánh giá thực hiện các hoạt động của lớp mình trong tuần, giáo viên trực có trách nhiệm tổng hợp những mặt được và chưa được trong tuần và những kiến nghị, đề xuất. Vào sáng thứ hai tuần tiếp theo giáo viên trực có trách nhiệm đánh giá tổng kết nêu gương tốt dưới cờ, đồng thời nhắc nhở những việc còn tồn tại các em cần khắc phục trong tuần. Mỗi tháng ở từng điểm trường đều tổ chức kể một câu chuyện dưới cờ theo từng chủ điểm nhất định nhằm giáo dục học sinh có ý thức tốt hơn trong việc học tập, rèn luyện trở thành người tốt. Đồng thời đây cũng là yếu tố tích hợp nâng cao kỹ năng kẻ chuyện cho học sinh mà trong phân môn tiếng Việt quy định. Cuối mỗi tháng ở từng điểm trường họp nhóm chủ nhiệm vào thứ sáu tuần cuối mỗi tháng để đánh giá, nhận xét, bình chọn các tập thể lớp xuất sắc đề nghị nhà trường khen thưởng bằng hình thức giấy khen và hiện vật cho tập thể lớp. Bên cạnh đó vào cuối mỗi tháng mỗi lớp bình chọn 2 em học sinh xuất sắc hoặc có cố 7 gắng tiến bộ rõ rệt trong học tập cũng như các phong trào thi đua khác của lớp đề nghị nhà trường cấp giấy chứng nhận học sinh tiêu biểu của tháng và hiện vật là vở học sinh. Lãnh đạo nhà trường kiểm tra sổ sinh hoạt chủ nhiệm hằng tuần của các nhóm chủ nhiệm để nắm bắt thông tin kịp thời ở các điểm trường và có định hướng ra các quyết định điều chỉnh các hoạt động lãnh đạo giúp điểm trường phát triển. Đồng thời cập nhật thông tin đẻ ra quyết định khen thưởng cho tập thể lớp xuất sắc và cá nhân tiêu biểu trong tháng. 1.2.4. Thông tin từ cán bộ giáo viên trong nhà trường Ngoài việc thông tin ở các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thì người cán bộ lãnh đạo nhà trường chúng tôi đã lắng nghe thông tin từ phía giáo viên thông qua những lần tâm tư, trao đổi tình cảm trong công tác; thông qua tham gia góp ý giờ dạy ở các lần dự giờ, thanh kiểm tra… để lắng nghe ước muốn, nguyện vọng của giáo viên, học sinh mà có hướng xử lý. 1.2.5. Thông tin từ phụ huynh học sinh: Trong công tác lãnh đạo quản lý nhà trường, công tác thu thập thông tin từ phụ huynh học sinh là điều hết sức quan trọng. Trong những năm qua nhà trường thu thập thông tin bằng cách: thông qua cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm, cuối năm, cuối học kỳ…. Thông qua ban đại diện phụ huynh các lớp; thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh ở mỗi kỳ họp hằng tháng; thông qua phản ảnh trực tiếp khi Ban đại diện nghe thông tin từ trong phụ huynh học sinh.Thông qua hòm thư góp ý nhất là ở điểm trường bán trú. 1.2.6. Thông tin từ học sinh. Qua các tiết sinh hoạt tập thể, giờ sinh hoạt lớp, qua phát biểu của các em trong giờ học…giáo viên lắng nghe ý kiến của các em. 8 1.3. Giải pháp 3: Xác định, kiểm tra độ tin cậy, phân tích, tổng hợp và đưa ra hướng xử lý Từ các nguồn thông tin như đã nêu trên, bản thân người lãnh đạo nhà trường trong những năm qua chúng tôi đã đưa ra các biện pháp xử lý thông tin có hiệu quả đó là: Quá trình đối chiếu, chọn lọc, chỉnh lý, biên tập thông tin theo mục đích, yêu cầu đã xác định. Công việc bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu của lãnh đạo, tránh sự quá tải, nhiễu thông tin. Để lãnh đạo và nắm bắt vấn đề cốt lõi, chủ yếu người lãnh đạo cần chắt lọc, loại bỏ rườm rà, thứ yếu, làm nổi bật các căn cứ, cơ sở lý luận và sự kiện để lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn. Nghiên cứu, phân tích, so sánh, đối chiếu để xác định tính trung thực, mức độ tin cậy của thông tin. Cần thiết phải đến tận nơi để xác định hết tầm quan trọng, tính phức tạp và bản chất của sự việc. Cụ thể đó là: 1.3.1. Xác định đối tượng và hình thức cung cấp thông tin Như đã nêu trên thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và từ nhiều hình thức khác nhau; khi nhận được thông tin thì người lãnh đạo cần phận loại nguồn tin đến từ đâu, đối tượng nào và hình thức nào để có hướng xử lý. 1.3.2. Kiểm tra độ tin cậy của thông tin Nghiên cứu, phân tích, so sánh, đối chiếu để xác định tính trung thực, mức độ tin cậy của thông tin. Cần thiết phải đến tận nơi để xác định hết tầm quan trọng, tính phức tạp và bản chất của sự việc. Sắp xếp các thông tin đã được kiểm tra, xác minh và phân tích vào mối quan hệ mạch lạc, có hệ thống theo những tiêu chí nhất định như: tính cấp thiết về thời gian, tầm quan trọng, tính phổ biến, sự đúng sai, v.v…, tức là hệ thống hóa thông tin nhằm tiếp nhận thông tin một cách rõ ràng, sáng sủa. 9 1.3.3. Phân tích, tổng hợp thông tin Thu thập, xử lý thông tin đảm bảo tính khoa học, khách quan, đảm bảo tính pháp lý, giá trị thực tiễn của các thông tin. Trên cơ sở tập hợp, chú ý công tác tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin để có thể nhìn nhận sâu sắc, khách quan và toàn diện các vấn đề của thực tiễn, thu thập và xử lý thông tin từ góc độ nhiều chiều. Không nên tuyệt đối hóa bất kỳ một nguồn thông tin nào, mà cần phải đối chiếu, sàng lọc kỹ càng để loại bỏ những thông tin không chính xác, cần xác định mức độ bức xúc, nổi cộm, đề xuất biện pháp xử lý, giải quyết thỏa đáng. Thu thập và sử dụng các thông tin đảm bảo được tính khách quan. Tuyệt đối không phiến diện, chỉ nhấn mạnh đến những vấn đề bức xúc, các vấn đề còn nhiều khó khăn, bất cập để phê bình, xử lý…. mà không quan tâm đến những nơi làm tốt, những điểm sáng để tìm hiểu, trao đổi, học tập cách làm hay, nhân điển hình tiên tiến. 1.3.4. Hướng xử lý thông tin Kể cả thông tin mang tính tích cực hay là thông tin mang tính tiêu cực đi chăng nữa thì người thủ trưởng đơn vị cũng cần phải có định hướng xử lý một cách thích hợp nhất đó là: Tùy từng loại thông tin ở những nguồn khác nhau người lãnh đạo cần có kế hoạch sắp xếp để đưa vào từng nhóm xử lý và trao đổi với thành phần tham gia xử lý thống nhất cách xử lý. Tuy nhiên thông tin từ nguồn nào đi nữa thì cũng cần có : Phương pháp tìm hiểu và trả lời về bản chất, nguyên nhân của tình hình mà thông 10 tin phản ánh, trao đổi trong lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể có liên quan; trao đổi với địa phương, ngành…( Nếu thông tin có liên quan) tìm ra hướng xử lý thông tin đã nêu. Chẳng hạn: Nhóm thông tin về chuyên môn giảng dạy: Trao đổi với người phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn. Bàn cách xử lý và có thể trả lời ngay với đối tượng ( nếu là cá nhân có ý kiến) hoặc trong cuộc họp tổ chuyên môn ( Nếu là ý kiến của tổ) Nhóm thông tin về chế độ chính sách: Trao đổi với Ban chấp hành Công đoàn mà đứng đầu là đồng chí Chủ tịch; trao đổi với Ban thanh tra nhân dân; trao đổi với kế toán, thũ quỹ cần kiểm tra trước… Nhóm thông tin liên quan về giáo dục học sinh: trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp… để nắm bắt và giải quyết kịp thời. Trao đổi cho Phụ huynh biết cùng phối hợp giáo dục 2. Khả năng áp dụng 2.1. Thời gian áp dụng hoặc thử nghiệm có hiệu quả. Thời gian áp dụng trong 2 năm học qua bản thân là người cán bộ quản lý nhà trường chúng tôi nhận thấy hiệu quả thiết thực trong các công việc. 2.2. Có khả năng thay thế giải pháp hiện có. Với các giải pháp trên thì có thể thay thế được những nội dung cách làm lâu nay phải chờ đến họp hành mới phản ảnh và mới thu thập và xử lý. 2.3. Khả năng áp dụng ở đơn vị hoặc trong ngành. Đã áp dụng trong đơn vị có hiệu quả, có thể áp dụng rộng rãi trong các đơn vị khác nếu đủ điều kiện. 11 3. Lợi ích kinh tế xã hội. 3.1 Thể hiện rõ lợi ích có thể đạt được đến quá trình giáo dục, công tác. Công tác thông tin tổng hợp cung cấp kho dữ liệu, số liệu đầy đủ, chính xác và bao quát nhất về kết quả hoạt động của các tổ khối chuyên môn, giáo viên, hoạt động của học sinh cũng như các bộ phận, đoàn thể khác trong nhà trường. Qua đó, thực hiện hiệu quả và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc phát triển bền vững các hệ thống chỉ tiêu mà Hội nghị cán bộ công chức đầu năm đã đề ra, góp phần chung vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.Công tác thông tin tổng hợp giúp lãnh đạo nhà trường nắm vững kịp thời tuyên truyền và quán triệt tới từng cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh….về các chủ trương, văn bản, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Đồng thời cũng qua việc nắm bắt những thông tin kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mỗi cán bộ, giáo viên cũng như học sinh…. từ đó có biện pháp giúp đỡ, khuyến khích họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những điểm hạn chế, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện cho họ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. Đối với học sinh thì tạo điều kiện cho các em có tư tưởng an tâm, thoải mái trong việc học tập nâng cao chất lượng. Còn đối với các bậc phụ huynh thì họ tin tưởng vào sự giảng dạy của thầy cô giáo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà trường mà học cộng đồng trách nhiệm trong công tác giáo dục cho con em họ. Qua đó họ thấy trách nhiệm mà đóng góp cùng với nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, đầy đủ hơn. Đồng thời qua đó góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể. 3.2.Tính năng kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả sử dụng. 12 Với các giải pháp thu thập và xử lý thông tin như trên tạo ra nền nếp công việc nhanh chóng, kịp thời, không để tồn đọng kéo dài, giúp cho quá trình công tác lãnh đạo đơn vị có hiệu quả. Nội dung đánh giá Chuẩn nghề nghiệp TS Năm học 2010-2011 2011-2012 Tốt Khá CB SL % SL 25 11 44.0 13 52.0 Xếp loại chuyên môn Lao động tiên tiến Chiến sĩ thi đua các cấp Năm học TS % Khá CB SL 12 56.0 27 14 51.9 13 48.1 11 48.0 15 55.6 12 44.4 22- 70,96% 31 Tốt 09- 29,03% % SL % 27-79,41% 34 14- 41,17% 3.3.Tác động xã hội tích cực; cải thiện môi trường, điều kiện lao động. Giải quyết được những ý kiến, đề xuất của đối tượng làm cho việc tác động trong công tác tư tưởng được yên tâm, đáng tin cậy ở nhà trường mà họ cộng tác với nhà trường một cách tốt hơn. Hoạt động sư phạm trong nhà trường diễn ra theo một nề nếp, công thức nhất định đã được quy định không dẫn đến xáo trộn các hoạt động, từ đó nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường khi đến lịch phân công, lịch hoạt động của mình, lớp mình. Từ đó góp phần thực hiện tốt công việc được giao. Giảm bớt những cuộc họp không cần thiết; giảm bớt việc chi phí in ấn giấy tờ, biểu mẫu, báo cáo, tổng hợp… sau đó người lãnh đạo phải tổng hợp và in ấn một lần nữa mất thời gian, công sức hằng tháng. Cơ quan giảm được thời gian phục hồi các bản ghi và giảm chi phí chung cho việc bảo quản các hồ sơ tài liệu. 13 Rút ngắn thời gian các cuộc họp nên có thể lồng ghép nhiều cuộc họp trong cùng một buổi nhưng nội dung vẫn đảm bảo theo quy định. Giải quyết đầy đủ, thõa mãn, đúng trọng tâm những ý kiến, đề xuất và những yêu cầu chính đáng của đối tượng quản lý cho nên trong nhiều năm qua nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tình trạng mất đoàn kết, khiếu kiện… trái lại họ yên tâm giảng dạy, học tập, đóng góp xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. 14 C. KẾT LUẬN 1. Những điều kiện, kinh nghiệm áp dụng, sử dụng giải pháp. Với thực tại hiện nay trong công tác quản lý nhà trường tiểu học thì điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và cơ cấu tổ chức hệ thống chính trị, đoàn thể trong và ngoài nhà trường…. đủ để người lãnh đạo nhà trường áp dụng và sử dụng giải pháp này có hiệu quả. Song người lãnh đạo cần phải linh hoạt, nhạy bén và sử dụng giải pháp đúng lúc. 2. Những triển vọng trong việc vận dụng và phát triển giải pháp. Nhờ nắm bắt được thông tin mà người cán bộ lãnh đạo, quản lý biết rõ thực chất của sự việc, hiểu được những mâu thuẫn trong bản thân sự việc và nắm được xu hướng phát triển của sự việc. Khi những thông tin liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách được nắm bắt đầy đủ, chính xác, kịp thời thì người lãnh đạo, quản lý sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá tìm ra những phương án có khả năng thực hiện được, đồng thời dự kiến tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện. Từ đó, xây dựng các giải pháp để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả. Thông tin mà người lãnh đạo, quản lý thu được càng đầy đủ, càng chính xác và kịp thời bao nhiêu thì việc ra các quyết định của họ càng có mức độ chính xác và tính khả thi cao bấy nhiêu. Trong công tác lãnh đạo với giải pháp này có thể vận dụng và phát triển tốt ở nhà trường mình cũng như mọi đơn vị khác trong những năm tiếp theo. 3. Đề xuất, kiến nghị. Thông tin được xem là cơ sở, điều kiện cần thiết để chủ thể quản lý ra các quyết định. Để ra được quyết định khoa học, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn cuộc sống, người lãnh đạo, quản lý phải thực hiện việc thu thập, nắm bắt, xử lý tốt thông tin, từ đó có cơ sở để xây dựng các quyết định để thực hiện thắng lợi công việc của 15 nhà trường tiểu học. Do đó đề nghị các cấp lãnh đạo ngành quan tâm đầu tư thiết bị máy móc cho nhà trường; xây dựng cơ sở vật chất và nhà trường cần tạo cảnh quan ngày càng xanh-sạch-đẹp hơn nhằm giáo dục học sinh hiệu quả hơn./. MỤC LỤC 16 Nội dung A. MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề 1.Thực trạng của việc thu thập và xẻ lý thông tin đòi hỏi phải có Trang 1 2 1 giải pháp mới để giải quyết. 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới 3. Phạm vi nghiên cứu đề tài II.Phương pháp tiến hành 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên 2 2 2 2 cứu, tìm giải pháp của đề tài. 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp. B. NỘI DUNG I. Mục tiêu II. Mô tả giải pháp của đề tài 1. Thuyết minh tính mới 2. Khả năng áp dụng 3. Lợi ích kinh tế-xã hội C. KẾT LUẬN 3 3 3 4 4 9 9 11 Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT CẤP TRƯỜNG 17 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bồng Sơn, ngày tháng 3 năm 2013 HIỆU TRƯỞNG Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT PHÒNG GD-ĐT 18 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bồng Sơn, ngày tháng năm 2013 19 20
- Xem thêm -