Tài liệu Skkn một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1598 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG: THCS NGUYỄN TRÃI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC TRONG KHI HỌC KỸ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA CỦA HỌC SINH LỚP 8 Họ và tên tác giả: NGUYỄN MINH HẢI Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Trãi Trình độ đào tạo: Đại Học Sư Phạm Môn đào tạo: GDTC Krông Ana, ngày 10 tháng 1 năm 2016 1 MỤC LỤC I. Phần mở đầu: 1. Lý do chọn đề tài. Trang 1 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. Trang 2 3. Đối tượng nghiên cứu Trang 2 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trang 2 5. Phương pháp nghiên cứu. Trang 3 II. Phần nội dung 1. Cơ sở lý luận Trang 4 2.Thực trạng 2.1 Thuận lợi- khó khăn Trang 5 2.2 Thành công- hạn chế Trang 5 2.3 Mặt mạnh- mặt yếu Trang 5 2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động Trang 6 3 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trang mà đề tài đã đặt ra. Trang 7 3. Giải pháp, biện pháp: a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp c. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Trang 10 Trang 11 Trang 12 Trang 12 Trang 12 III. Kết luận, Kiến nghị 1 Kết luận 2 Kiến nghị Trang 12 Trang 13 2 I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Lý do chọn đề tài. Trong thời đại ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bảo, công cuộc xây dựng quê hương đất nước đổi mới hằng ngày. Vì vậy tri thức giảng dạy trong nhà trường phải là những kiến thức cơ bản, hiện đại, sát thực tiễn, dùng làm chìa khóa để mở cánh cửa của khoa học, là cái vốn mà thế hệ trẻ có thể vận dụng vào cuốc sống tiếp tục học lên, tự bồi dưỡng và tiếp thu các quá trình đào tạo tiếp theo trong suốt cuộc đời. Vậy việc trang bị những kiến thức phổ thông cho học sinh trường trung học cơ sở là một việc làm vô cùng quan trọng nhằm góp phần xây dựng đất nước phồn vinh. Giáo dục thể chất là một trong những nội dung giáo dục quan trọng của nhà trường nhằm đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam phát triển về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần và trong sáng về đạo đức. Mục tiêu của giáo dục thể chất là phát triển các thành tích thể thao đồng thời góp phần hình thành nhân cách cho học sinh các cấp. Ngày nay trong hệ thống giáo dục thể chất ở nước ta, điền kinh là môn Thể thao có một vị trí rất quan trọng. Nó được mệnh danh là Nữ hoàng trên võ đài Olympic và là nội dung cơ bản trong các chương trình thi đấu tại các kì Đại hội quốc gia, khu vực. Chính vì vậy điền kinh được phổ biến trong các trường phổ thông và là nội dung chính nhằm phát triển tố chất thể lực chung. Việc nâng cao thành tích môn học điền kinh trong các trường trung học cơ sở luôn là yếu tố cần thiết, nhưng để đạt được những thành tich cao đòi hỏi kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện. Qua kinh nghiệm thực tế và các công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh được các động tác kỹ thuật thuần thục chính xác thì phát huy được tối đa thành tích của môn học. Một trong những nội dung của điền kinh đó là nhảy cao kiểu bước qua là kỹ thuật tương đối đơn giản khi giảng dạy cho học sinh lứa tuổi 14 – 15 (lớp 8). Là một hoạt động không có chu kì, kỹ thuật đơn giản song đòi hỏi người tập phải đủ về thể lực, kỹ thuật, tư duy thực hiện động tác. Trong giảng dạy kỹ thuật thể dục thể thao, việc nắm bắt kỹ thuật là quan trọng mà trong khi tập luyện thị người tập rất hay mắc phải những sai lầm khi học kỹ thuật, vì vậy trong giảng dạy phải nhanh chóng tìm ra những sai lầm thường mắc cũng như những nguyên nhân của nó, đây là vấn đề khó, nhưng việc xác định vận dụng các biện pháp và bài tập để sữa chữa những sai lầm đó lại càng quan trọng hơn. Vấn đề nghiên cứu các biện pháp tập luyện nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật Nhảy cao kiểu bước qua được rất nhiều giáo viên dạy môn Thể dục quan tâm, chú ý. Song đa số giáo viên đều đề cập đến các giai đoạn kỹ thuật quan trong nhưng lại thiếu đánh giá một cách hệ thống và toàn diện. 3 Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, với thực tế của trường, bản thân tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8” 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. a. Mục tiêu. Thông qua tËp luyÖn nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong kü thuËt Nh¶y cao kiÓu bíc qua. Trang bị cho học sinh những hiểu biết cần thiết về kỹ thuật nhảy cao “ bước qua” để tiếp tục rèn luyện sức mạnh chân, nâng cao thành tích. Từ đó khắc phục những lỗi mắc phải khi thực hiện kỹ thuật động tác, đạt thành tích cao nhất b. Nhiệm vụ. Để hoàn thành tốt đề tài tôi xác định hai nhiệm vụ sau: - Nhiệm vụ chung: Nghiên cứu lựa chọn các bài tập bổ trợ nhằm phát huy hứng thú học tập cho các em phát triển tố chất thể lực, hình thành kỹ năng, kỹ xảo khi thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Nhiệm vụ cụ thể: Đánh giá hiệu quả các bài tập qua cac tiết học từ khi học sinh bắt đầu nắm bắt các giai đoạn nhảy cao. 3. Đối tượng nghiên cứu - Giáo viên dạy thể dục trường THCS Nguyễn Trãi. - Khách thể : Học sinh lớp 8ª1; 8ª2 (64 học sinh) của trường THCS Nguyễn Trãi. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Chương trình Thể Dục khối lớp 8. - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 09/2014 đến tháng 5/2015. 5. Phương pháp nghiên cứu. Để giải quyết các nhiệm vụ của đề tài, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: a. Phương pháp nghiên cứu và tổng hợp tài liêu. Các tài liệu liên quan đến đề tài, nhằm tìm hiểu tình hình phát triển thể dục thể thao nói chung và môn điền kinh (nội dung nhảy cao) ở nước ta và trên thế giới hiện nay. Hiện nay tìm hiểu về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, tìm hiểu về nguyên nhân và cách khắc phục khi học. b. Phương pháp quan sát sư phạm. Qua quan sát các em học sinh tập luyện để đánh giá tiếp thu mức độ đạt được, khả năng phối hợp vận động cũng như sự hứng thú của các em các bài tập được giáo viên đưa ra. Qua đó để sử dụng khối lượng, cường độ và sự phân bố các bài tập cho hợp lí, phù hợp với điều kiện cụ thể. c. Phương pháp sử dụng Test thể thao. Đánh giá thể lực chung cho các em và sau thực nghiệm tôi sử dụng: + Test lò cò qua chướng ngại vật(số lần), đà ba bước bật nhảy chạm vào vật ở trên cao(số lần), để đánh giá sức mạnh chân thuận của học sinh. 4 d. Phương pháp giảng giải: Dùng lời nói phân tích giảng giải những yêu cầu kỹ thuật giảng dạy và thị phạm lại kiến thức giúp học sinh hiểu và hình dung được về kỹ thuật động tác. e. Phương pháp trực quan: Cho học sinh xem tranh ảnh, hình mẫu của những vận động viên có động tác kỹ thuật đúng, đẹp. Ví dụ: Khi phân tích tị phạm giai đoạn trên không và tiếp đất của kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua, giáo viên không thể dừng lại ở giai đoạn trên không để phân tích mà phải dùng đến hình ảnh để minh họa. II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận Tập luyện nhảy cao có ý nghĩa rất lớn trong công tác giáo dục và bồi dưỡng học sinh trong nhà trường. Qua đó nhằm hình thành các phẩm chất ý chí và đạo đức của con người mới góp phần vào giáo dục và nâng cao trí tuệ, giáo dục lao động và giáo dục thẩm mỹ cho các em. Nhảy cao là hoạt động phức tạp được thực hiện liên tục bắt đầu từ chạy đà cho đến lúc kết thúc là vượt qua xà và rơi xuống đất. Thành tích nhảy cao phụ thuộc vào kỹ thuật và sức lực của người nhảy. Về kỹ thuật các yếu tố quyết định thành tích nhảy cao là: Tốc độ ban đầu (tốc độ tổng hợp của chạy đà và giậm nhảy); góc độ bay (góc tạo bởi phương của tốc độ ban đầu và phương nằm ngang) và tư thế qua xà của người nhảy – tư thế nào có tổng trọng tâm gần xà hơn sẽ có điều kiện đạt thành tích cao hơn. Dạy học cho học sinh chính là quá trình rèn luyện để có ký thuật nhảy đúng và góp phần phát triển thể chất cho các em. Hiện tại, nhảy cao có tới 5 kỹ thuật qua xà: Bước qua, cắt kéo, nằm nghiêng, úp bụng và lưng qua xà. Tương ứng với mỗi ký thuật qua xà có một cách chạy đà và các bước kỹ thuật khác nhau. Trong đó kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua tuy thành tích không cao bằng kiểu úp bụng hay lưng qua xà, nhưng đối với học sinh THCS thì kỹ thuật nhảy bước qua là tối ưu. Đây là kỹ thuật rất thông dụng, thích hợp cho mọi đối tượng tập luyện. 2. Thực trạng 2.1 Thuận lợi- khó khăn Trường THCS Nguyễn Trãi nằm trên địa bàn xã Eana, những năm trước cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, chưa đồng bộ. Song những năm trở lại đây, nhà trường đã khắc phục những khó khăn từng bước phấn đấu. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng toàn diện đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Năm học 2014 – 2015 nhà trường có 28 lớp với tổng số gần 900 học sinh. Qua quá trình giảng dạy khối lớp 8 tôi nhận thấy sự phát triển thể lực chung của các em học sinh còn hạn chế dẫn đến kết quả của bộ môn học chưa cao, Tình trạng sức khỏe của học sinh còn chưa tốt để phát huy tính năng, yêu cầu của bộ môn. 5 Thực tế giảng dạy môn Thể dục ở các trường THCS vấn đề dụng cụ, sân bãi còn đơn giản nhưng để có được thành tích trong tập luyện và thi đấu đòi hỏi quá trình giảng dạy của giáo viên phải hướng dẫn học sinh tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc quy định, giúp các em nắm bắt và thực hiện kỹ thuật động tác một cách chính xác, thuần thục. Nếu tập kỹ thuật nhay cao kiểu bước qua cho học sinh THCS một cách dầy đủ, chính xác, khắc phục những sai lầm thường mắc, đưa ra các biện pháp thích hợp, khả thi thì chắc chắn rằng chất lượng học tập của bộ môn điền kinh nói chung và môn nhảy cao nói riêng sẽ được nâng cao. Nhảy cao kiểu bước qua có kỹ thuật tương đối đơ giản, tuy nhiên khi thực hiện kỹ thuật này các em vẫn mắc phải nhưng sai lầm với nhiều nguyên nhân khác nhau. Đặc biệt là ở mức xà cao, các em luôn có trạng thái sợ hãi, thiếu tập trung dẫn đến thực hiện động tác kỹ thuật giật cục, thiếu tính nhẹ nhàng. Mặt khác với quy định của phân phối chương trình môn thể dục 2 tiết/tuần là tương đối ít để các em có thời gian lĩnh hội, tiếp thu động tác kỹ thuậ một cách nhuần nhuyễn, thuần thục. Vì vậy vấn đề đặt ra cho giáo viên dạy môn học thể dục là phải tìm ra những biện pháp tối ưu nhất để gây hứng thú cho học sinh tập luyện, giúp các em khắc phục những sai lầm, hoàn thiện kỹ thuật và đạt kết quả cao về thành tích. 2.2 Thành công- hạn chế Qua thực tế giảng dạy môn Thể dục tại trường THCS Nguyễn Trãi, đặc biệt là theo dõi quá trình tập luyện của các em hóc sinh, tôi thấy rõ thành tích trong quá trình học tập môn nhảy cao của các em không như mong muốn, nguyên nhân phần lớn là do các em chưa có thể lực tốt, chưa nắm vững ký thuật, một số động tác không đúng kỹ thuật, phối hợp thiếu nhịp nhàng các giai đoạn của kỹ thuật. Số lượng học sinh đạt yêu cầu rất ít (30%  40%) Qua khảo sất chất lượng hai lớp 8A1 và 8A2 năm học 2014 – 2015 đạt kết quả học môn thể dục nhảy cao kiểu bước qua thu được như sau: Lớp/TS Đạt Chưa đạt SL % SL % 8A1/34 13 38.3 21 61.7 8A2/30 11 36.6 19 63.4 Để giúp học sinh đạt kết quả cao hơn khi thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua, tôi thiết nghĩ, trong quá trình giảng dạy, người giáo viên cần phải làm thế nào giúp học sinh rèn luyện để có thể lực tốt, lĩnh hội được kiến thức một cách đầy 6 đủ, nắm vững kỹ thuật, thực hành thục đồng thời phát hiện sớm nhưng sai lầm của học sinh và có biện pháp khắc phục tối ưu nhất. 2.3 Mặt mạnh, mặt yếu: Trường tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động tới từng giáo viên và học sinh ngay từ đầu năm. Tiến hành tổng kết việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua cuối tháng, cuối kì và cuối năm. Đưa chỉ tiêu thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua vào tiêu chí xếp loại đối với cán bộ viên chức và học sinh. Tập thể cán bộ viên chức đoàn kết nhất trí cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề ra. Trường đã tổ chức cho học sinh thi học sinh giỏi TDTT cấp trường để lôi kéo học sinh tham gia vào các trò chơi lành mạnh. Tổ chức cho cán bộ giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học bằng nhiều phương pháp. Tuy nhiên để tạo cho học sinh hứng thú, tích cực, cần nhiều thời gian do vậy giáo viên đóng vai trò nồng cốt, cần phải có nhiệt huyết mới tìm ra biện pháp tốt nhất, phù hợp nhất với từng đối tượng học sinh. 2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động Trong quá trình lên lớp tôi đã quan sát học sinh tập luyện và đã ghi chép thống kê những sai lầm mà học sinh thường mắc phải như sau: TT 1 2 NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC PHẢI - Chạy đà không chính xác NGUYÊN NHÂN - Không ổn định nhịp điệu chạy đà, chạy cao trọng tâm, tư thế xuất phát không ổn định. - Giậm nhảy không hết, - Hiểu sai quan niệm. góc độ giậm nhảy lớn hoặc - Cơ chân yếu nhỏ quá, giậm nhảy gần - Giậm nhảy chậm, góc độ hoãn xung nhỏ hoặc xa xà quá. không đủ sức duỗi - Kỹ thuật bước cuối cùng quá dài. 3 - Giậm nhảy bị lao vào xà. - Các bước cuối cùng không hạ thấp được trọng tâm. 7 - Lúc giậm nhảy thân gập về phía trước. - Tốc độ giậm nhảy bị chậm. 4 - Chân lăng, chân giậm nhảy đá rơi xà. - Bị “tụt mông” - Chân lăng đá không tích cực, không cao hoặc bị co. - Chân giậm nhảy co chậm và không khéo léo. - Giậm nhảy không tích cực và tập luyện ít. 5 - Bị chấn động khi tiếp đất. - Không chùng gối. Qua quan sát sư phạm và phỏng vấn tôi đã xác định được 5 sai lầm chung nhất để khắc phục các sai lầm này tôi đã sử dụng các phương pháp sư phạm sau: 2. 5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra: Công tác giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ quan trọng được Đảng và nhà nước quan tâm và xem là quốc sách hàng đầu. Thể dục thể thao là một lĩnh vực của nền văn hóa, nhưng càng ngày các tệ nạn xã hội càng phát triển, nó lôi kéo một số lượng học sinh không nhỏ, đặc biệt với lứa tuổi của các em rất dể bị lôi kéo, làm cho tính tự giác học tập của các em có chiều hướng giảm dẫn đến tố chất của các em con hạn chế. Trường THCS Nguyễn Trãi nằm trên địa bàn xã Eana, xã có diện tích tương đối rộng. Nên số học sinh nằm rải rác khắp nơi, nhà xa khó khăn cho học sinh trong việc tới trường. Dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông, một số buôn đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn nên phụ huynh chỉ biết mải mê kiếm sống mà không chăm lo đến việc học tập của các em. Một số học sinh học yếu, ham chơi… Tuy nhiên về công tác xã hội hóa ngày càng được quan tâm, bởi đó mà đã có nhiều thành tích trong các hội thi học sinh giỏi văn hóa cũng như học sinh giỏi TDTT. Để có những kết quả đó thiết nghĩ giáo dục thể chất là một bộ phận của nền giáo dục, nó tổng hợp các phương tiện phương pháp nhằm con người phát triển toàn diện có sức khỏe để phục vụ các môn học khác. Để tạo hứng thú cho học sinh học tốt bộ môn tôi rất trăn trở và tìm tòi những phương pháp tối ưu nhất để đạt được mục tiêu đã nêu trên. 8 Cách đo đà - chạy đà Kyû thuaät giaäm nhaûy -ñaù laêng. 9 Giai đoạn giậm nhảy, đá lăng, tiếp đất Biện pháp tập luyện: * Đối với sai lầm 1: Chạy đà không chính xác - Cách khắc phục: + Đo lại đà và tập chạy đà nhiều lần để điều chỉnh đà (không và có kết hợp giậm nhảy đá lăng) + Tập lại động tác giậm nhảy + Di chuyển 1-3-5 bước đặt chân vào điểm giậm nhảy(không và có kết hợp giậm nhảy đá lăng) * Đối với sai lầm 2: Giậm nhảy không hết, góc độ giậm nhảy lớn hơn hoặc nhỏ quá, giậm nhảy gần hoặc xa xà quá. - Cách khắc phục: + Nâng cao nhận thức kỹ thuật. + Phát triển sức mạnh cơ chân. + Tập phản xạ giậm nhảy nhanh. + Tập 4 bước cuối cùng hợp lí với giậm nhảy. + Đo và chỉnh lại cự ly, hướng (góc) chạy đà và điểm giậm nhảy. + Tập đặt chân vào điểm giậm nhảy và đá lăng. * Đối với sai lầm 3: Giậm nhảy bị lao vào xà - Cách khắc phục: 10 + Tập chạy thấp trọng tâm kết hợp đưa đặt chân giậm nhảy. + Tập phản xạ giậm nhảy nhanh, đá lăng chạm vật chuẩn vươn người tích cực lên cao * Đối với sai lầm 4: Chân lăng. Chân giậm nhảy đá rơi xà, bị “tụt mông”. - Cách khắc phục + Tập các động tác rèn luyện độ linh hoạt của khớp hông và phát triển sức mạnh chân, sức bật cao(tại chổ đá lăng, chạy đà đá lăng, đá lăng vào vật trên cao, trò chơi rèn luyện sức mạnh chân...). + Tập đánh tay kết hợp giậm nhảy. + Tập mô phỏng giậm nhảy qua xà + Đà 1-3-5 bước qua xà. + Hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua * Đối với sai lầm 4: Bị chấn động khi tiếp đất - Cách khắc phục + Đứng trên một chân, tập khuỵu gối rồi đứng lên. + Tập nhảy từu trên cao xuống( từ ghé băng, bục, bậc thang...) đệm hoặc hố cát thực hiện chùng gối để giảm chấn động. + Tập một số động tác phát triển thể lực chân: Đứng lên ngồi xuống bằng hai chân, hai tay chống hông, đứng lên ngồi xuống bằng một chân, hai tay chống hông, ngồi xổm trên một chân, nhảy đổi chân... 3. Giải pháp, biện pháp: 3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp Từ thực tế giảng dạy và kết quả đạt được ở trên tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: * Đối với giáo viên: Để thực hiện tiết học mô Thể dục nhất là kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua cho học sinh trường THCS giáo viên phải: - Xác định rõ mục tiêu bài học lẫn kỹ năng cần tập luyện. - Thiết kế bài soạn đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng phương pháp, phù hợp với đối tượng học sinh. 11 - Chuẩn bị tốt mọi điểu kiện CSVC (sân bãi, dụng cụ …), kiểm tra sức khỏa của học sinh, tạo tâm lý hướng khởi khi tham gia tiết học. - Tích cực sử dụng và khai thác triệt để tác dụng của đồ dùng dạy học, đồ dùng tự làm. - Sử dụng bài tập hợp lí phù hợp với bộ môn, phù hợp với đối tượng học sinh. - Tập trung chú ý quan sát, phát hiện những sai lầm thường mắc của học sinh - Tìm hiểu nhưng nguyên nhân dẫn đến các sai lầm - Có biện pháp sữa chữa những sai lầm kịp thời. - Không ngừng học hỏi, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề. * Đối với học sinh: - Có nhận thức đúng đắn, ý thức học tập tốt đối với bộ môn. - Có hứng thú tham gia giờ học. - Tích cực rèn luyện thể lực. - Tuân thủ sự hướng dẫn của thầy, cô giáo trong quá trình tập luyện. - Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hộ thi. - TÝch tham gia c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, héi thi. * Đối với nhà trường và tổ chuyên môn: - Tạo điều kiện đáp ứng yêu cầu về CSVC, trang thiết bị dạy học để giáo viên và học sinh thực hiện phương pháp đổi mới trong quá trình dạy học như: Có hố nhảy cao, nệm đúng quy định. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham gia thi đấu điền kinh (có bộ môn nhảy cao). - Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm với các trường bạn (sinh hoạt chuyên môn theo cụm chuyên môn) - Bố trí, sắp xếp thời khóa biểu phù hợp với đặc trưng bộ môn. 3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp: Bài tập thể lực là những hoạt động vận động chuyên biệt do con người sáng tạo ra một cách có ý thức, có chủ định phù hợp với các quy luật giáo dục tốt nhất, là những hạot động nhằm tác động tốt đến bản thân con người và dựa trên những kỹ năng vận động cơ bản của con người. Tập luyện các bài tập TDTT bằng trò chơi vận động đối với học sinh THCS là một trong những hình thức tập luyện có hiệu quả nhất nhằm sự hoạt động của các cơ quan cảm thụ bản thể thông qua sự họat 12 động của hệ thần kinh, tim mạch… tạo ra sự sảng khoái, hoạt động dễ dàng cho cơ thể, như vậy là sức khỏe được tăng cường. 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp: Để phát huy tính tích cực của học sinh, ý thức tập thể, hứng thú trong các tiết học đòi hỏi sự nhiệt tình chịu khó của giáo viên rất nhiều, phải không ngại gian gian lao vất vả, nghiên cứu chuyên môn nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả tố chất thể lực cho học sinh. 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp: Giáo viên nếu chuẩn bị tốt trước khi lên lớp thì tiết dạy sẽ đạt kết quả cao, các em chăm ngoan, ý thức tổ chức kỷ luật cao, không nhàm chán khi học tiết thể dục. Do đó các giải pháp và các bện pháp cần xâu chuỗi với nhau để đạt các mục tiêu của bộ môn. 3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu: 64 học sinh khối lớp 8 học kì I Năm học 2014 – 2015 Lớp /Tổng số HS Chưa đạt SL % SL % 8A1/34 13 38.3 21 8A2/30 11 36.6 19 64 học sinh khối lớp 8 học kì II Năm học 2014 – 2015 Chưa đạt SL % SL % 61.7 24 70.6 10 29.4 63.4 21 70 9 30 Đạt Đạt Sau một thời gian áp dụng phương pháp trên vào việc khắc phục những sai lầm thường mắc trong môn nhảy cao kiểu bước qua cho học sinh trường THCS Nguyễn Trãi, kết quả cho thấy có sự chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ yếu kém giảm và tỷ lệ trên trung bình cao hơn so với khảo sát của năm học trước. Cụ thể kết quả khảo sát của hai lớp 8 năm học 2014 – 2015 như sau: III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1. Kết luận: 13 Qua thực tế nghiên cứu và áp dụng một số biện pháp khắc phục sai lầm thường mắc trong bộ môn nhảy cao kiểu bước qua cho hoc sinh trường THCS Nguyễn Trãi, bản thân đã thu được kết quả đáng phấn khởi, chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt nhưng điều đáng nói hơn là học sinh đã biết thục hiện một cách dễ dàng, tự tin môn nhảy cao kiểu bước qua, nắm dược kỹ thuật một cách chắc chắn, khó quên, các em hào hứng tập luyện, tiết học trở nên sôi động, hứng thú. Một số học sinh đã có thành tích cao được chọn vào đội tuyển điền kinh của nhà trường đang tập luyện để tham gia thi học sinh giỏi TDTT cấp huyện, tỉnh. Với thời gian gảng dạy chưa nhiều, kinh nghiệm cón ít nhưng nhờ được sống trong tập thể nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt của ngành luôn sẵn lòng quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn,dìu dắt, sự cổ vũ, hỗ trợ của bạn bè đồng nghiệp nên bản thân đã sớm thực hiện được ước mơ không ngừng học hỏi, tìm tòi giải pháp khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng dạy học góp phần cùng nhà trương hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm học. 2. Kiến nghị: Mỗi Giáo viên chúng ta muốn dạy tốt cần: Phải có tinh thần trách nhiệm, có tính yêu thương đối với học sinh, Phải nắm bắt được tình hình học tập cụ thể của từng em. Có kế hoạch, lựa chọn phương pháp hợp lý nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh. Quan tâm nhiều hơn nữa công tác giáo dục thể chất ở các trường THCS trong toàn huyện. Đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu bộ môn. Mặc dù vậy, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài “Một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bướ qua của học sinh lớp 8” của tôi chắc chắn không tránh khỏi có thiếu sót. Vì vậy, bản thân rất mong sự đóng góp ý kiên của các nhà chuyên môn và sự tiếp tục nghiên cứu của các bạn đồng nghiệp để đề tài được hoàn chỉnh hơn. MÆc dï vËy, trong trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng sai lÇm thêng m¾c trong khi häc kü thuËt nh¶y cao kiÓu bíc qua cña häc sinh líp 8" cña t«i ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái cã thiÕu sãt. V× vËy, b¶n th©n kÝnh mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c nhµ chuyªn m«n vµ sù tiÕp tôc nghiªn cøu cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn chØnh h¬n. Eana, ngày 1 tháng 11 năm 2015 Người thực hiện Nguyễn Minh Hải 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lý luận và phương pháp TDTT. (Nguyễn Toán - Phạm Danh Tốn – NXB TDTT – 1995) 2. Sinh lý học TDTT. ( Lưu Quang Hiệp – NXB TDTT – 1993) 3. Tuyển tập nghiên cứu khoa học giáo dục sức khoẻ thể chất trong trường học các cấp. ( NXB TDTT – 1993) 4. Sách giáo khoa thể dục lớp 8-9. ( Nhiều tác giả - NXB GD – 1992) 5. Phương pháp toán học thống kê. (Nguyễn Đức Văn – TDTT – 1987) 6. Một số trò chơi vận động (Nhiều tác giả - NXB GD ) 15 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM CẤP TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG …………………………………………………… 16
- Xem thêm -