Tài liệu Skkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt lớp 10ca trường thpt cẩm thủy 2

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GV: Lª ThÕ Th¾ng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm MỤC LỤC Nội dung I. II. 1. 2. III. IV. V. Kết luận Đặt vấn đề Thực trạng về đạo đức học sinh lớp 10CA trường THPT Cẩm Thuỷ 2. Thuận lợi Khó khăn Một số biện pháp "giáo dục học sinh cá biệt" lớp 10CA trường THPT Cẩm Thuỷ 2 Kết quả 10 Trang 2 3 3 3 5 9 MỘT SỐ BIỆN PHÁP "GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT" 1 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm GV: Lª ThÕ Th¾ng CỦA LỚP 10CA TRƯỜNG THPT CẨM THUỶ 2 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Một trong những mục tiêu của giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay là: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam , tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới”. Tuy nhiên trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, với những mặt tích cực đạt được như: Đời sống của người dân được cải thiện, nhu cầu cuộc sống ngày một tăng lên, các giá trị truyền thống văn hoá được khơi dậy và được mỗi người dân chăm lo vun trồng. Không khí dân chủ hoá đời sống xã hội ngày càng phát triển. Bên cạnh những mặt tích cực đó, nền kinh tế thị trường cũng có những tiêu cực làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục như: Một bộ phận phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con cái, một số học sinh có thói quen sống hưởng thụ, lười học và lao động..., các tệ nạn xã hội ngày càng có nguy cơ phát triển, các em dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn, đặc biệt là tệ nạn ma tuý, mại dâm ... là những liều thuốc độc có hại cho sự hình thành nhân cách của các em. Với một số nguyên nhân trên đã dẫn đến một bộ phận nhỏ học sinh trong các nhà trường nói chung và trường THPT Cẩm Thuỷ 2 nói riêng có ý thức đạo đức yếu, vi phạm điều cấm đối với học sinh như: Vô lễ với thầy cô giáo, bỏ giờ, bỏ học, đánh nhau, cờ bạc ... Vì vậy việc giáo dục đạo đức cho học sinh nói chung và cho học sinh cá biệt nói riêng là rất cần thiết và phải thường xuyên. Để từ đó từng bước nâng cao chất lượng đạo đức của học sinh trong nhà trường, góp phần quan trọng 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm GV: Lª ThÕ Th¾ng trong việc hoàn thành mục tiêu giáo dục toàn diện trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay. Để làm được điều đó tôi đã đề ra một số biện pháp "Giáo dục học sinh cá biệt" của lớp 10CA trường THPT Cẩm Thuỷ 2, cụ thể như sau: II. THỰC TRẠNG VỀ ĐẠO ĐỨC HỌC SINH LỚP 10CA TRƯỜNG THPT CẨM THUỶ 2. 1. Thuận lợi. - Việc giáo dục đạo đức cho học sinh luôn được Chi bộ, BGH nhà trường quan tâm chỉ đạo, được các tổ chức, đoàn thể khác trong nhà trường ủng hộ nhiệt tình. - Đa số các phụ huynh học sinh trong lớp đều có sự quan tâm đến việc học tập của con em mình (qua phiên họp phụ huynh đầu năm và cuối học kỳ I số phụ huynh tham gia 100% đã phần nào cho thấy điều đó). - Đa số học sinh của lớp là chăm ngoan, có ý thức đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết xây dựng tập thể lớp, giúp đỡ bạn bè. - Tại các địa phương là vùng tuyển sinh của nhà trường, các tệ nạn xã hội xuất hiện ít, nên nó cũng ít tác động đến học sinh. - Bản thân là giáo viên chủ nhiệm có tuổi đời còn trẻ, luôn chấp hành tốt mọi quy định của ngành, nội quy của nhà trường, tâm huyết với nghề, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. 2. Khó khăn. - Trường THPT Cẩm Thuỷ 2 là một trường miền núi thuộc phía nam Huyện Cẩm Thuỷ. Cơ sở vật chất của nhà trường còn nghèo nàn, chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp, nền kinh tế của địa phương thuộc vùng tuyển sinh nhà trường chậm phát triển. - Phần lớn học sinh của lớp là con của các gia đình thuần nông, hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, ít có điều kiện để chăm lo cho việc học tập của con, em mình. Đặc biệt một số ít gia đình cả bố và mẹ đều đi làm ăn xa, nên việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường còn nhiều hạn chế (như hs: Đỗ 3 GV: Lª ThÕ Th¾ng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm thị Anh, Đặng Thị Thu Huệ cả bố, mẹ đều đi làm ăn trong Miền Nam...). Số học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo năm 2012 của lớp là 14/42 (chiếm tỉ lệ 33,3%); Học sinh mồ côi, học sinh người dân tộc thiểu số là 11/42 (chiếm tỉ lệ 26,2%) nên ảnh hưởng phần nào đến chất lượng giáo dục của lớp. - Phần lớn các học sinh trong lớp thuộc các vùng Cẩm Vân, Cẩm Yên (bên kia Sông Mã) phải đi đò vào mùa nước lũ, dẫn đến học sinh đi chậm, nghỉ học nhiều. Một số học sinh thuộc các vùng Cẩm Phú, Cẩm Long phải đi học xa (có em phải đi gần 10 km) do không có điều kiện trọ lại, là một nguyên nhân dẫn đến học sinh đi học chậm. - Cũng vì điều kiện một số gia đình phụ huynh học sinh ở xa như vậy, nên việc thăm gia đình học sinh cũng gặp nhiều khó khăn. Kết quả chất lượng cuối học kỳ I năm học 2011 – 2012 : Lớp Sĩ số Tốt SL 30 10CA 42 % 72 Giỏi SL 0 % 0 Xếp loại đạo đức Khá TBình SL % SL % 8 18,7 1 2,3 Xếp loại văn hoá TBình Khá Yếu SL % SL % 20 48,8 22 51,2 Yếu SL 3 % 7,0 SL 0 % 0 Các học sinh cá biệt tính đến cuối học kỳ I năm học 2011 – 2012 : TT 1 Họ và tên Ngày Giới sinh tính Lỗi thường xuyên vi HK Vũ Hoàng 28/02/96 Nam phạm Bỏ giờ, đi Yếu Anh học chậm, HL TB Hoàn cảnh GĐ - Gia đình Làm đồi. trong giờ học - Gia đình không tương đối nghiêm túc chiều con, 4 GV: Lª ThÕ Th¾ng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm vì con một 18/9 /96n am Tro ng giờ học khô ng Vô nghi đán h với giáo viên, đi êm túc, lễ học Cao Thắng Việt 16/08/96 Nam nghỉ học vô lí do, trong giờ học nha chậm, - Gia đình Yếu TB không Làm ruộng - Bố đi làm ăn xa nghiêm túc uYế uTB - Bố mẹ cả ngà y đi làm trên đồi2 4Đi Vũ nh Việt Ngọc Văn 30/03/96 nam Đi học nhưng TB không lớp, đến không TB - Gia đình Làm ruộng - Nhà 5 ở GV: Lª ThÕ Th¾ng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Cẩm Vân , Duẩ n phải đi đò nghiêm túc trong giờ học 3 vào mùa nước lũ - Bố đi làm ăn xa. III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP "GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT" CỦA LỚP 10CA TRƯỜNG THPT CẨM THUỶ 2. 1. Xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thân thiện, đa số học sinh trong lớp phải hiểu và thực hiện nghiêm túc nội quy của cơ quan, không vi phạm những điều cấm đối với học sinh. Qua đó để học sinh chậm tiến thấy được những lỗi vi phạm của mình gây ảnh hưởng đến tập thể lớp như thế nào? Để làm được điều đó tôi sử dụng các biện pháp: - Cho học sinh viết cam kết thực hiện nghiêm nội quy nhà trường, không vi phạm điều cấm đối với học sinh theo điều lệ trường trung học sau đó cho phụ huynh ký xác nhận (bản cam kết được viết làm 2 bản, học sinh giữ 01 bản, GVCN giữ 01 bản). - Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về các nội quy nhà trường, luật an toàn giao thông ... trong các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần, sinh hoạt chi đoàn cuối tháng với các hình thức như: Cập nhật các học sinh vi phạm trong nhà trường chỉ rõ lỗi vi phạm, nguyên nhân vi phạm và hình thức xử lí của nhà trường đối với các học sinh đó như thế nào? Tại sao lại xử lí như vậy? Để các em rút kinh nghiệm hoặc đưa ra các tình huống giao thông thông thường cho các em thảo luận ... khi đó sẽ làm giảm bớt sự căng thẳng tạo không khí buổi sinh hoạt thân thiện hơn. - Hướng dẫn để các em tổ chức buổi hoạt động tập thể như: Toạ đàm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (tổ chức văn nghệ, bốc thăm tặng quà ...), hoạt động chào mừng ngày 20/11 (các em tham gia văn nghệ do Đoàn trường tổ 6 GV: Lª ThÕ Th¾ng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm chức, hát về thầy cô, mái trường... đi thăm chúc tết thầy cô giáo), qua đó để các em hiểu hơn về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống " tôn sư trọng đạo " của người Việt Nam.... Từ các buổi sinh hoạt tập thể như vậy đã tạo sự gần gũi, thân thiện giữa các em học sinh trong lớp hơn. 2. Lập kế hoạch đi thăm gia đình học sinh trong lớp (mỗi tháng thăm được ít nhất 02 gia đình học sinh; trong 02 năm học lớp 10 và 11 có thể thăm được hết gia đình học sinh trong lớp), để hiểu hơn về hoàn cảnh của học sinh và có biện pháp giáo dục phù hợp. 3. Phân loại được những học sinh cá biệt, xác định những lỗi mà học sinh đó hay vi phạm, tìm hiểu các nguyên nhân như: Điều kiện hoàn cảnh gia đình học sinh đó, học sinh đó thường đi học, chơi với nhóm học sinh nào... Qua theo dõi và thăm gia đình học sinh, xác định ở lớp 10CA có 04 học sinh thuộc diện học sinh cá biệt đó là: Lỗi thường TT Họ và tên xuyên vi HK HL Hoàn cảnh Nguyên nhân GĐ phạm Bỏ 1 Vũ Anh Hoàng giờ, học đi chậm, trong giờ học Yếu TB không nghiêm túc 2 Cao Thắng Việt Vô lễ với Yếu TB - Gia đình ít - Gia đình có thời gian Làm đồi. quan tâm đến con cái. Gia đình tương đối - Quá tin vào chiều con, vì con. con một - Gia đình ít - Gia đình giáo viên, đi có thời gian Làm học quan tâm đến đông con. chậm, ruộng, nghỉ học vô lí con cái. do, trong giờ - Việc giáo ăn xa học dục con cái - Diện hộ cận không - Bố đi làm 7 GV: Lª ThÕ Th¾ng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm nghiêm túc còn hạn chế nghèo - Gia đình ít quan tâm đến Không 3 Đinh Việt nghiêm Duẩn túc trong giờ học, việc học của - Bố mẹ cả Yếu TB con cái. ngày đi làm - Bị bạn bè trên đồi đánh nhau lôi kéo đi chơi điện tử - Nhà xa, đi học Đi học nhưng 4 Vũ Ngọc Văn không lớp, nhưng đến không TB nghiêm túc trong giờ học trọ TB Gia đình lại Làm ruộng thiếu - Nhà ở Cẩm sự giám sát Vân, phải đi của gia đình. đò vào mùa - Bị bạn bè nước lũ lôi kéo chơi điện tử đi - Bố đi làm ăn xa. 4. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt đầy đủ chính xác mọi hoạt động, những lỗi vi phạm hay những biểu hiện tích cực của học sinh cá biệt trong từng buổi học để tác động, uốn nắn hoặc biểu dương học cá biệt đó ngay trong giờ sinh hoạt 15 phút của buổi học hôm sau, tuy nhiên tránh sự trì chiết học sinh để học sinh hiểu nhầm giáo viên trù dập mình. Vậy dựa vào đâu để thu thập được các thông tin trên? - Thông qua nhận xét trong sổ đầu bài. - Thông qua giáo viên bộ môn. - Thông qua ban theo dõi nề nếp của nhà trường. - Thông qua ban cán sự lớp. - Thông qua bạn bè thân quen với học sinh đó... 5. Để làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, GVCN đã đến thăm gia đình của học sinh cá biệt, mời phụ huynh của những học sinh 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm GV: Lª ThÕ Th¾ng đó đến trường để trao đổi, lập kế hoạch cụ thể phối hợp với những phụ huynh của học sinh cá biệt: - Lựa chọn hình thức trao đổi thông tin: Bằng sổ liên lạc, để thông báo thường xuyên mỗi tuần 01 lần: Giáo viên chủ nhiệm nhận xét về kết quả học tập, số buổi nghỉ, số lần bỏ tiết, đi học chậm và các vi phạm khác, nhận xét về thái độ, chiều hướng tiến bộ của học sinh cá biệt đó và đưa học sinh chuyển về cho phụ huynh vào thứ 7, phụ huynh học sinh xem sau đó nhận xét các hoạt động của học sinh tại gia đinh và ký xác nhận rồi chuyển lại cho giáo viên chủ nhiệm vào sáng thứ 2 tuần sau (phụ huynh học sinh phải ký mẫu vào sổ liên lạc). Bằng điện thoại: Giáo viên chủ nhiệm cho phụ huynh đăng ký số điện thoại và thông báo số điện thoại của mình cho phụ huynh học sinh biết, ngay từ buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm. Giáo viên chủ nhiệm có thể liên lạc trực tiếp với phụ huynh học sinh bằng số điện thoại khi cần thiết và ngược lại phụ huynh học sinh có thể liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để nắm thông tin về học sinh. Đặc biệt đối với học sinh hay nghỉ học, bỏ giờ như: Cao Việt Thắng, Vũ Văn Ngọc, Vũ Hoàng Anh nếu nghỉ học không có lí do, hoặc viết giấy phép nhưng không có chữ ký phụ huynh, có chữ ký phụ huynh nhưng không đúng ... thì giáo viên chủ nhiệm điện trực tiếp cho gia đình học sinh ngay trong buổi học hôm đó để xác định thông tin. 6. Thường xuyên quan tâm, gần gũi với các học sinh cá biệt, để các em cảm thấy mình không bị xa lánh, ghét bỏ và các em có thể chia sẻ những vướng mắc, từ đó có những lời khuyên đúng đắn, phù hợp tháo gỡ cho các em. 7. Phân công các bạn học sinh trong lớp theo dõi, giúp đỡ học sinh cá biệt: Tất cả các bạn học sinh trong lớp đều phải có trách nhiệm giúp đỡ các bạn học sinh chậm tiến trong lớp, nhưng để theo dõi chính xác, đầy đủ và có 9 GV: Lª ThÕ Th¾ng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm trách nhiệm hơn, cần phải phân công cụ thể người theo dõi, giúp đỡ học sinh cá biệt: TT 1 2 3 4 Học sinh cá biệt Học sinh theo dõi Vũ Hoàng Anh Hoàng Thuý Hằng Cao Việt Thắng Cao Thị Ánh Đinh Việt Duẩn Nguyễn Thị THuý Vũ Văn Ngọc Vũ Thị Thư 8. Hình thức xử lí học sinh vi phạm: Chức vụ Bí thư Lớp trưởng Lớp phó văn thể Lớp phó học tập Ghi chú - Cho học sinh vi phạm viết bản tự kiểm điểm, kiểm điểm trước lớp và tự nhận hình thức kỉ luật. - Tuỳ vào mức độ vi phạm có thể khiển trách trước lớp hoặc đề nghị lên Hội đồng kỉ luật để xử lí. - Xếp loại hạnh kiểm không quá mức trung bình trong tháng đó. - Thông báo cho gia đình học sinh biết. 9. Trong một số trường hợp với các mức độ vi phạm nghiêm trọng hoặc học sinh chậm sửa chữa, cần phối hợp với Đoàn trường, Ban giám hiệu để có biện pháp giáo dục học sinh. IV. KẾT QUẢ: Sau khi thực hiện các biện pháp trên kết quả thu được cuối học kỳ II là: Kết quả chất lượng cuối học kỳ II năm học 2011 – 2012 : Lớp Sĩ số Tốt SL 36 10CA 42 % 85,7 Giỏi SL % 0 0 Xếp loại đạo đức Khá TBình SL % SL % 6 14,3 0 0 Xếp loại văn hoá Khá TBình SL % SL % 23 54,8 19 45,2 Yếu SL % 0 0 Yếu SL % 0 0 Như vậy việc tác động các biện pháp nêu trên đã thu được một số kết quả nhất định: - Lớp không còn học sinh xếp vào diện học sinh cá biệt. 10 GV: Lª ThÕ Th¾ng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - Ý thức đạo đức của các học sinh này nói riêng và của cả tập thể lớp nói chung đều có sự tiến bộ (100% HS có hạnh kiểm từ khá trở lên). - Các học sinh đều hiểu và thực hiện nghiêm túc các nội quy của nhà trường, không có học sinh vi phạm điều cấm đối với học sinh. - Trong các giờ học các em chú ý xây dựng bài, chuẩn bị bài tốt hơn và chất lượng văn hoá cũng được nâng lên. - Cuối năm không có học sinh bỏ học. V. KẾT LUẬN: Sáng kiến kinh nghiệm này qua trải nghiệm qua thực tế, tôi nhận thấy rằng giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng là nhiệm vụ không dễ. Vì vậy để đạt được kết quả nhất định thì cần phải có: - Sự phối hợp tốt từ nhiều phía: Giáo viên chủ nhiệm, tập thể lớp, ban cán sự lớp, đồng nghiệp, Ban giám hiệu, phụ huynh học sinh, các đoàn thể... - Các giải pháp đưa ra phải phù hợp với đối tượng học sinh. - Người giáo viên chủ nhiệm cần phải có sự tâm huyết với nghề, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác chủ nhiệm. Tôi viết đề tài này với mong muốn được chia sẻ với đồng nghiệp về những kinh nghiệm của mình trong công tác chủ nhiệm. Song vì đề tài được viết còn mang tính chủ quan, dựa trên những kinh nghiệm cá nhân nên không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Rất mong được sự góp ý của bạn bè, đồng nghiệp. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Cẩm Thuỷ, ngày 02 tháng 3 năm 2013 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác. 11 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm GV: Lª ThÕ Th¾ng Lê Thế Thắng 12
- Xem thêm -