Tài liệu Skkn một cách giải cho nhiều dạng toán vật lí 12 giúp học sinh giải nhanh và chính xác

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10578 tài liệu

Mô tả:

MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài - Bằng hai cách giải chúng ta xác định được kết quả đúng hay sai. - Biết nhiều cách giải ta chọn được phương án tối ưu cho bài thi trắc nghiêm. - Một cách giải tổng quát mà giải được nhiều dạng bài toán khác nhau, giống như trong tay có chìa khóa vạn năng. Vì vậy tôi chọn đề tài “Một cách giải cho nhiều dạng toán vật lý 12 giúp học sinh giải nhanh và chính xác’’ 2. Mục đích nghiên cứu Vận dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều, từ đó đưa ra phương pháp giải các dạng toán vật lý lớp 12 khác nhau. Vận dụng giải các bài toán trong dao động điều hòa, sóng cơ, dòng điện xoay chiều, mạch dao động LC. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu - Mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. * Phạm vi nghiên cứu - Bài toán xác định thời gian, thời điểm, quãng đường trong dao động điều hòa, sóng cơ, dòng điện xoay chiều, mạch dao động LC. 4. Giả thuyết khoa học Có thể vận dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải bài toán xác định thời gian, thời điểm, quãng đường trong dao cơ, sóng cơ, dòng điện xoay chiều, mạch dao động LC. Xây dựng được hệ thống bài tập để nâng cao hiệu quả dạy học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu về nội dung kiến thức mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. - Tìm hiểu thực trạng dạy học các dạng toán xác định thời gian, thời điểm, quãng đường trong dao động điều hòa, sóng cơ, dòng điện xoay chiều, mạch dao động LC. 1 - Xây dựng hệ thống bài tập xác định thời gian, thời điểm quãng đường trong dao động điều hòa, sóng cơ, dòng điện xoay chiều, mạch dao động LC. 6. Phương pháp nghiên cứu * Nghiên cứu lí luận Nghiên cứu mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. * Phương pháp điều tra - Tìm hiểu thực tế dạy và học phần mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều thông qua dự giờ, trao đổi với giáo viên. - Phân tích kết quả học tập và ý kiến của học sinh. 7. Đóng góp của đề tài * Về mặt lí luận - Xây dựng được mô hình vận dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải bài toán xác định thời gian. Áp dụng để giải các dạng toán khác nhau. * Về thực tiễn - Xây dựng được hệ thống bài tập. - Giúp học sinh có một cách giải cho nhiều bài toán. 2
- Xem thêm -