Tài liệu Skkn kinh nghiệm về tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10578 tài liệu

Mô tả:

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX nêu rõ : “Phát triển Giáo dục – Đào tạo được coi là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” (Văn kiện ĐH Đảng IX-NXB Chính trị QG Hà Nội năm 2002-trang 108) Với vai trò lớn lao đó của Giáo dục – Đào tạo, thì mỗi nhà trường cần phải làm gì để thực hiện mục tiêu: Đào tạo ra nguồn lực lao động có đạo đức,có sức khoẻ, có trí tuệ, có trình độ khoa học - kỹ thuật cao, đáp ứng với yêu cầu xã hội. (Luật giáo dục 2005). Chúng ta biết rằng : “Có thầy giỏi thì mới có trò giỏi” và năng lực chuyên môn (kiến thức của thầy), nghiệp vụ sư phạm (kỹ năng), phẩm chất đạo đức của người thầy quyết định đến chất lượng Giáo dục - Đào tạo. Trong thực tế nhiều nhà trường nói chung, trường THPT Đoàn Kết nói riêng vấn đề chất lượng đội ngũ còn có những vấn đề bất cập, điều này làm cho nhiều nhà quản lý giáo dục trăn trở lo lắng. Đặc biệt hiện nay công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên,hầu hết các nhà trường chúng ta chỉ mới quan tâm đến bồi dưỡng trình độ chuyên môn, chưa chú ý nhiều tới bồi dưỡng kỹ năng của người thầy để mỗi người thầy đủ tư cách là một nhà giáo dục: Tức là mỗi giáo viên vừa là người truyền thụ kiến thức, người hướng đạo, sống chung với trẻ, dìu dắt, uốn nắn, nuôi dưỡng khát vọng,ước mơ cho lớp trẻ. Người quản lý phải biết rằng sản phẩm của chất lượng giáo dục không phải ở trên văn bằng chứng chỉ, mà sản phẩm còn là tư chất của con người lao động, sản phẩm được coi là tốt chỉ khi được sử dụng trong thực tiễn có hiệu quả, do đó bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho người thầy là vần đề rất cấp thiết trong cơ chế hiện nay. Công tác bồi dưỡng này là khó khăn, trừu tượng và còn đòi hỏi phải có nghệ thuật trong quản lý, song hiệu quả của việc bồi dưỡng còn phụ thuộc vào tính tự chủ, tự rèn luyện của người thầy. Như vậy nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường phải tạo ra môi trường và các chất xúc tác để người thầy tự rèn luyện mình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này ở trường THPT Đoàn Kết, tôi xin trao đổi một vài “kinh nghiệm về tổ chức bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên”. 1 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận Trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, sự cạnh tranh của kinh tề thị trường đã tác động mạnh đến sự phát triển của giáo dục đào tạo, dù ở tầm vĩ mô hay vi mô cấp ngành hay mỗi nhà trường, ở đó một bộ phận giáo viên còn lo phải lo cuộc sống hàng ngày khi đồng lương và mức sống chưa cân bằng nên có tư tưởng an bài với vi trí ổn định công tác của mình, vì vậy còn một phần nào đó thiếu đi tính phấn đấu mạnh mẽ nói chung, thiếu sự chăm chút rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng sư phạm của người thầy nói riêng. Song trên thực tế Giáo dục cũng đang bị chi phối của quy luật cung, cầu, cạnh tranh, chất lượng trong khung pháp lý của phạm vi đất nước. Vì vậy giáo dục phải có trách nhiệm đào tạo con người có trí tuệ, có phẩm chất tự chủ độc lập, nhạy bén năng động sáng tạo trong lao động. Phải chăng những tố chất này phải là sản phẩm của kỹ năng sư phạm của thầy giáo đào tạo ra. Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên là một trong các nhiệm vụ cơ bản của chương trình bồi dưỡng đội ngũ cần phải làm,đó là: - Bồi dưỡng kiến thức. - Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. - Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm. Kỹ năng sư phạm của người thầy là tổng thể những vấn đề về sư phạm: Cách truyền đạt kiến thức, phương pháp tự học, tự nghiên cứu khoa học; cách giáo dục học sinh; nghệ thuật văn hoá của Thầy.Kỹ năng sư phạm của người thầy giáo được thể hiện trong quá trình giảng dạy, giáo dục học sinh, thông qua hoạt động thực hành và trong hoạt động giao tiếp…. Thực hiện Nghị Quyết Đại hội X của Đảng, ngày 07/11/2006 Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn đảng, toàn dân. Cụ thể hóa chỉ thị trên đồng thời xuất phát từ thực trạng của đội ngũ nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục và yêu cấu nhiệm vụ của Ngành giáo dục, Ban thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục ra Nghị Quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Mỗi Thầy, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong toàn ngành giáo dục bắt từ năm học 2008-2008. Trên cơ sở đó chúng ta càng thấy tầm quan trọng và cấp bách của việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và kỹ năng sư phạm cho người thầy là nhiệm vụ cần quan tâm đầu tư trong giai đoạn hiện nay. 2. Đánh giá thực trạng Trường THPT Đoàn kết được thành lập từ tháng 9 năm 1999, năm học 20112012, trường có 37 lớp với 1583 học sinh, 80 giáo viên. Là ngôi trường vùng sâu vùng xa của tỉnh Đồng Nai, kinh tế địa phương còn rất khó khăn, điều kiện học tập 2 của các em thiếu thốn, do vậy khả năng tiếp thu của học sinh về văn hoá - xã hội hạn chế nên học sinh hay bỏ học, chất lượng mặt bằng còn thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh. * Chất lượng đội ngũ: Môn Số Nữ lượng Toán Tin học Lý Hoá Sinh C/nghệ Văn Sử Địa A. Văn GDCD T. dục GDQP 12 4 7 7 4 3 11 5 6 9 5 5 2 Tổng 80 Tuổi nghề từ 1-5 Tuổi nghề từ 6-10 5 2 3 1 1 3 9 2 3 0 0 2 2 3 1 2 2 0 0 0 0 1 2 4 3 0 Tuổi nghề từ 1115 2 0 2 1 0 0 1 2 1 4 0 0 0 31 20 13 5 2 2 3 1 1 10 2 3 3 4 0 0 0 36 Tuổi nghề từ 16 năm trở lên Đảng viên 2 1 0 3 3 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 3 1 2 0 2 3 2 2 2 2 16 22 Với quy mô 80 giáo viên /37 lớp đạt tỷ lệ 2,19, trong đó gồm nhiều hệ đào tạo: Chính quy 71 giáo viên, chuyên tu (3), tại chức (6). Giáo viên có tuổi nghề trẻ chiếm tỷ lệ cao (số giáo viên có tuổi nghề dưới 5 năm là 31/80 GV-tỷ lệ 40%), do đó còn thiếu kinh nghiệm , thiếu kỹ năng sư phạm trong quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh, chậm đổi mới về phương pháp, điều đó dã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian qua. Từ những năm học 2007-2008 thực hiện phân ban trên toàn quốc, nội dung giảng dạy, chương trình giáo dục đổi mới đòi hỏi người thầy giáo phải có phương pháp dạy học tích cực, có kỹ năng sư phạm, năng động sáng tạo trong quá trình giáo dục học sinh thì mới đáp ứng được nhiệm vụ. Vì vậy trong mỗi năm học song song với kế hoạch bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ ,nhà trường đã thường xuyên thực hiện bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên. 3. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài 3.1. Nội dung bồi dưỡng 3 Giáo dục đào tạo là quá trình tác động có mục đích của nhà giáo hoặc tập thể nhà giáo đến người học, nhằm làm cho người học lĩnh hội được những tri thức, những kỹ năng , kỹ xảo, phát triển thể lực có hệ thống để hình thành nhân cách con người mới, chuẩn bị cho người học thích nghi với cuộc sống, có bản lĩnh, chấp nhận được sự phân công trong xã hội. Hoạt động của người Thầy luôn gắn liền với thế hệ trẻ- thế hệ đang lớn lên về thể chất và nhân cách, với nhiều khát khao và hoài bão trong việc khám phá tri thức mới, cũng như xây dựng cuộc sống sau này. Trong lịch sử nước ta với truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc nhà giáo luôn được yêu mến và kính trọng .Vì vậy hoạt động của Thầy giáo cần phải chuẩn theo hành động, phải nêu gương tốt cho học sinh noi theo đó là gương về đạo đức , về cách sống và làm việc tích cực và sáng tạo trong bất kỳ một hoạt động giáo dục nào. Phạm vi bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên rất rộng, rất phong phú, song chúng tôi lựa chọn một số nội dung cơ bản sau: - Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy - Bồi dưỡng cách thức tổ chức giáo dục học sinh trong mỗi giờ học, trong các hoạt động tập thể. - Bồi dưỡng nhận thức về văn hoá cuộc sống, kỹ năng sống và làm việc của người Thầy giáo. Bồi dưỡng kỹ năng này không thể tiến hành độc lập mà là sự kết hợp linh họat cùng nhiều loại kỹ năng mềm và cứng trong nhiều giai đoạn của quá trình dạy và học. 3.2. Giải pháp, tổ chức thực hiện a) Xác định vai trò của nhà quản lý: + Nắm vững nhu cầu, thực trạng kỹ năng sư phạm của giáo viên + Lựa chọn nội dung bồi dưỡng phong phú phù hợp. + Lựa chọn người hướng dẫn hoạt động. + Xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện. b) Tổ chức thực hiện: b1. Bồi dưỡng các kỹ năng thông qua các giờ dạy trên lớp * Nội dung : - Mỗi giờ dạy trên lớp, hình ảnh Người thầy, tác phong sư phạm, cách thức tổ chức lớp học đều ảnh hưởng tới tính cách của trò, vì vậy yêu cầu giáo viên xác định rõ mục tiêu giáo dục của từng bài, từng thể loại, phương pháp cụ thể đối với mỗi bài học. 4 + Các bộ môn xã hội : Là một mô hình về giáo dục đạo đức, giáo dục tính nhân văn, nghệ thuật sống, do đó mỗi bài học đều phải mô tả được nét thực nét đẹp của cuộc sống, qua đó nâng lên thành quan điểm về nhân sinh quan. + Các bộ môn tự nhiên: Xác định rèn tư duy khoa học mở dường tư duy cho các môn học khác, đồng thời hình thành phong cách làm việc sau học tập. - Dạy cho học sinh cách học: Đây là kỹ năng không phải giáo viên nào cũng làm được, do vậy yêu cầu Thầy giáo phải chuẩn bị bài dạy kỹ càng, lập kế hoạch tổ chức cho học sinh hoạt động chi tiết, biết vận dụng phương pháp dạy học tích cực một cách linh hoạt, không máy móc rập khuôn, phải làm cho mỗi giờ dạy học sinh được vui, được khám phá, được trao đổi . Dạy cách học là dạy cho học sinh biết tích cực, tự giác trong học tập: Tự học ở nhà, cách nghiên cứu sách giáo khoa, cách nghe, cách ghi bài ở lớp, cách suy nghĩ để giải bài tập, cách hệ thống kiến thức…Phương pháp trao đổi ở nhóm tạo ra cách làm việc hợp tác, làm việc có trách nhiệm trên thương trường sau này. Rèn luyện cho học sinh tính tự giác trong học tập là đã đào tạo ra người lao động có ý thức tự chủ, sáng tạo cạnh tranh trong thị trường. * Chỉ đạo thực hiện: - Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn thường kỳ, tổ trưởng chuyên môn, nhóm chuyên gia của bộ môn hướng dẫn trao đổi với giáo viên cách xác định mục tiêu bài học, cách hướng dẫn học sinh học tập. - Tổ chức dạy mẫu, thao giảng tổ, trường để học tập trao đổi giúp đỡ. - Khảo sát cách học của trò qua một số tiêu chí (tích cực chủ động) để rút kinh nghiệm về kỹ năng rèn luyện học sinh của Thầy. Thực hiện công tác kiểm tra giáo án, kiểm tra giờ dạy trên lớp, đánh giá rút kinh nghiệm. b2. Bồi dưỡng kỹ năng qua tổ chức các hoạt động giáo dục: * Nội dung: Phân loại năng lực,năng khiếu giáo viên theo nhóm: Nhóm giáo viên có năng lực tổ chức,năng khiếu văn hoá nghệ thuật, sáng tạo chủ động trong làm việc được giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động, như: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá “Về nguồn”, “Âm vang Điện biên”, “Dân ca trong cuộc sống”, “Em yêu Vật Lý”…, khi đó nhóm các giáo viên chưa có khả năng hoạt động được kèm cặp giúp đỡ ,tham dự để học tập và sau mỗi tháng được thí điểm tự lập kế hoạch cho một số hoạt động của tháng sau. * Chỉ đạo thực hiện: Trách nhiệm trực tiếp là phó hiệu trưởng phụ trách hoạt động giáo dục, phối hợp tổ chức cùng ban chấp hành Đoàn thanh niên. Công tác 5 bồi dưỡng này giúp cho người Thầy bản lĩnh vững vàng hơn, nhận thức sâu sắc hơn tác dụng của hoạt động giáo dục. Nhiệm vụ của người thầy không chỉ dạy kiến thức cho học sinh, mà phải chăm lo giáo dục nhân cách, văn hoá truyền thống dân tộc, đây là bản sắc nhân văn của một dân tộc. Lòng tự tôn dân tộc giúp mỗi người học sinh phải rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt hơn, học tập có chất lượng hơn, từ đó xác định trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước. b3. Tập huấn bồi dưỡng rộng rãi tập trung cho nhiều đối tượng: Mỗi năm học nhà trường tổ chức hội nghị bối dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm cho giáo viên, qua hội thảo các chuyên đề để đúc rút kinh nghiệp. Hội nghị giáo viên chủ nhiệm lớp, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ lập kế hoạch, bồi dưỡng một số kỹ năng giáo dục học sinh, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm và cách xử lý các tình huống sư phạm trong giáo dục. Ở lĩnh vực này luôn đòi hỏi giáo viên có lòng yêu nghề, yêu thương học trò và tinh thần trách nhiệm cao mới giải quyết được các vấn đề nhạy cảm về con người một cách tinh tế, tâm lý và hiệu quả. b 4. Tổ chức phong trào thi đua: Phối hợp với Công Đoàn và Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”. Với mục tiêu “Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” - Đưa các tiêu chí rèn luyện kỹ năng của người Thầy vào phong trào thi đua: Phẩm chất đạo đức của người Thầy( Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống tác phong, giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo); tinh thần trách nhiệm trong giáo dục học sinh đó là sự hy sinh, tận tụy, chia sẻ thương yêu giúp đỡ học sinh; Gương sáng về tự học( tích cực tự học tự nghiên cứu, để đổi mới phương pháp dạy học và lề lối làm việc khoa học và sáng tạo. Nhằm kích thích tinh thần tự học nâng cao năng lực chuyên môn, tự rèn luyện kỹ năng sư phạm, phong cách mẫu mực của người Thầy. - Công Đoàn trường cùng với đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, tuyên truyền văn hoá xã hội: + Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ: Thực hiện tiết kiệm, trong cuộc sống chân thành giản dị, đoàn kết và trách nhiệm; vượt khó vươn lên trong học tập. + Thi đua xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá: Thực hiện không uống rượu bia, hút thuốc nơi công sở và giờ làm việc... + Nêu gương các thầy giáo mẫu mực, biểu dương khen thưởng kịp thời các giáo viên có thành tích trong các chặng thi đua trong năm học. 6 3.3. Cách xây dựng kế hoạch thực hiện Bước 1 : - Lãnh đạo trường quán triệt mục tiêu, yêu cầu chung của công tác bồi dưỡng kỹ năng sư phạm trong một năm học (một số nội dung cụ thể, chỉ tiêu đối với các tiểu ban hoạt động, các tổ chuyên môn, cá nhân). Ở đây vừa định hướng ban đầu vừa có tính chất bắt buộc, sau đó tổ chuyên môn, các tiểu ban tiếp tục bổ sung các nội dung hoạt động của tổ . Bước 2 : Tổ trưởng chuyên môn, các tiểu ban dự thảo kế hoạch hoạt động Tháng ND kỹ năng BD Hình thức tổ chức Người thực hiện - Tổ trưởng, các tiểu ban giao nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên, phù hợp với năng lực, đồng thời còn có hình thức bắt buộc cao hơn để giáo viên tự cố gắng. Bước 3 : Lãnh đạo duyệt kế hoạch: Cân đối các nội dung hoạt động, cách thức tiến hành, thời gian thực hiện giữa các hoạt động, để có kế hoạch đồng bộ, không chồng chéo, không quá tải, sau đó ban hành kế hoạch và lịch hoạt động chính thức. 3.4. Công tác kiểm tra đánh giá: - Tổ trưởng chuyên môn, các tiểu ban đánh giá sự chuẩn bị về nội dung của cá nhân (đã được giao), đánh giá hiệu quả các hoạt động bồi dưỡng của bộ phận mình từng tháng, rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp tổ chức và báo cáo về Lãnh đạo trường. - Hiệu trưởng, Phó Hiệu Trưởng dự sinh hoạt với các tổ chuyên môn, dự các hoạt động văn hoá văn nghệ của công đoàn; tham dự các buổi ngoại khóa của bộ môn và Đoàn thanh niên - Thông qua kiểm tra thực tế, báo cáo hàng tháng của tổ chuyên môn,nhà trường tổ chức sơ kết từng đợt để đánh giá chất lượng bồi dưỡng, cách thức tổ chức, từ đó kịp thời bổ sung, điều chỉnh những vấn đề cần thiết, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm các tổ trưởng, động viên khen thưởng các tổ chuyên môn hoạt động tốt, các cá nhân tích cực. III. HIỆU QỦA CỦA ĐỀ TÀI Trong hai năm học 2010-2011 và 2011-2012 thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, công tác bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo rõ nét: 7 Chất lượng đào tạo được nâng lên rõ rệt, bồi dưỡng cho học sinh phương pháp học tập tích cực, chủ động trong mỗi giờ học, học sinh đã có ý th ức ph ấn đ ấu tu d ưỡng rèn luyện đạo đức tốt hơn, tích cực tham gia các hoạt động văn hoá - xã hội , th ực hi ện đ ảm bảo nhiệm vụ của người học sinh . Nội dung Tỷ lệ HS bỏ học Lên lớp XL học lực (K+G) XL học lực yếu Hạnh kiểm (K+T) HSG cấp tỉnh HSG cấp quốc gia Tốt nghiệp THPT Đậu ĐH và CĐ CSTĐ cơ sở CSTĐ cấp Tỉnh 2010-2011 16 (0,96%) 97% 753 (dạt tỷ lệ 46,25%) 156 học sinh( 9.58%) 1555 (95,52%) 43 0 2011-2012 15 (0.98%), giảm 1 học sinh đạt 46,44%, tăng so với năm học trước 0.2%. 141(8.9%) giảm 15 học sinh, giảm 0.68%. 1523(đạt 96,2%) tăng 0.7% 43 Giải Đạt 2 giải : Môn Toán, Máy tính cấm tay môn Sinh học 99.27% Đạt 228em/463 tỷ lệ 49.17% nguyện vọng I 12 02 Đề nghị xét 16 Đề nghị xét 01 - Xây dựng phong cách làm việc chủ động và tích cực cho giáo viên. - Bồi dưỡng khả năng tổ chức điều hành, phát huy năng lực sở trường của những giáo viên giỏi, giáo viên có năng khiếu, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp sư phạm của từng giáo viên. Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho người thầy là đã xây dựng được một tập thể năng động sáng tạo, đoàn kết, đây là chỗ dựa tinh thần là môi trường rèn luyện làm cơ sở hun đúc những phẩm chất tốt của người thầy và tập thể còn là tấm gương soi để mọi thầy cô giáo soi mình trong phấn đấu rèn luyện. Chính vì vây nhà trường đã đuộc các cấp khen tặng thành tích sau: 1. Bằng khen của UBND Tỉnh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 theo quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 2. Bằng khen của UNDN Tỉnh về thành tích trong Hội khỏe Phù đổng cấp Tỉnh năm 2012 theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 28/02/2012. 3. Đạt 02 học sinh giỏi cấp Quốc gia: Bộ Môn Toán giải KK và Máy tính cầm tay môn Sinh dạt giải nhì. 8 4. Bằng khen của UNDN Tỉnh về xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2006-2011 theo Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 25/7/2011. 5. Đạt giải nhì cấp Tỉnh Hội thi “ Văn hóa giao thông” năm học 2011-2012. 6. Đạt giải nhì cấp Tỉnh Hội thi “ Kể chuyện gương sáng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2011-2012. 7. Chi Bộ được công nhận là “ Chi bộ vững mạnh tiêu biểu năm 2011”. 8. Công đoàn được công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2011”. 9. Đoàn thanh niên được tặng Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai về hoàn thành xuất sắc phong trào đoàn và thanh niên năm học 2010-2011 theo quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 19/9/2011. MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN. Hội nghị công tác GVCN Hội thảo chuyên đề cấp trường- hội thi thí nghiệm, thực hành 9 Ngoại khóa văn học- Nghị luận xã hội 10 Tự học- tự bồi dưỡng của giáo viên IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ, KẾT LUẬN Qua một thời gian trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên Trường THPT Đoàn Kết, tôi nhận thấy : Từ một trường vùng sâu, vùng xa, đội ngũ giáo viên tuy còn trẻ với một tỷ lệ khá cao, năng lực sư phạm của đội ngũ trẻ hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhưng nhờ sự quyết tâm và chỉ đạo sát sao của nhà trường, công tác bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ nói chung, bồi dưỡng năng lực sư phạm nói riêng được thưc hiện thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng. Công tác bồi dưỡng trở thành hoạt động rộng rãi và đã tác động trực tiếp đến sự trưởng thành của đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục – Đào tạo của nhà trường. Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên là một nhiệm vụ rất cần thiết trong mỗi nhà trường, có thể nói đây là một vấn đề khó có thể đạt hiệu quả ngay trong một giờ dạy, một hoạt động hay một thời gian ngắn. Chúng ta phải kiên nhẫn, phải có nghệ thuật trong quản lý, để nhận thức và hành động được kết hợp nhuần nhuyễn trong kỹ năng làm việc. Đặc biệt đòi hỏi nhà quản lý phải quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, phải yêu cầu cao vấn đề tự bồi dưỡng với mọi đối tượng, đồng thời luôn chú ý thực hiện đánh giá phân loại được năng lực giáo viên, để từ 11 đó có phương án tiếp tục giúp đỡ giáo viên còn non, thúc đẩy phát triển tài năng của giáo viên giỏi. Để nhiệm vụ bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức nhà trường và đạt hiệu quả cao hơn thì người quản lý phải kích thích được sự hứng thú và tự giác của mỗi Thầy giáo. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, cán bộ lãnh đạo của nhà trường phải là người đi đầu và gương mẫu trong bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, chỉnh chu về tác phong làm việc, phối kết hợp với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên để kịp thời kiểm tra giám sát, uốn nắn hạn chế thiếu sót, tăng cường công tác tuyên truyền nêu gương khen thưởng kết hợp với phong trào thi đua yêu nước trong nhà trường, đặc biệt đây là một nội dung gắn chặt với cuộc vận động: “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “ Mỗi thầy Cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. NGƯỜI THỰC HIỆN Trần Thị An 12
- Xem thêm -