Tài liệu Skkn công tác giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong trường ptdt nội trú bắc hà

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “CÔNG TÁC GIÁO DỤC XÂY DỰNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC TRONG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ BẮC HÀ” SKKN 2010 - 2011 Hà Thị Thái - Hiệu trưởng PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà I. PHẦN MỞ ĐẦU I.1. Tính cần thiết của công tác giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bắc Hà. Hiện trong mây, trên cao nguyên ngàn mét, Bắc Hà biết đến như một vùng đất có cảnh sắc, có nét đặc trưng của ngọn núi “Ba mẹ con”, núi “Cô Tiên” màu trắng tinh khôi của hoa mận mỗi độ xuân về mà nó có tên cao nguyên trắng Bắc Hà, màu trắng đó nó được kết tinh lại để được những chùm mận tam hoa căng tròn đỏ tím khi mùa hè đến. Cảnh sắc ấy lại được tô điểm thêm bởi sắc màu váy áo của của chàng trai cô gái của 14 dân tộc anh em hội tụ về đây .Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bắc Hà nằm trong bức tranh chung như thế nằm ở thung lũng của thị trấn Bắc Hà. Nhà trường ra đời trên cơ sở nâng cấp của trường trung học cơ sở phổ thông dân tộc nội trú huyện Bắc Hà đã có bề dày 35 năm xây dựng và phát triển, năm 2005 nhà trường trong 30 năm và cũng chỉnh năm học này nhà trường phổ thông dân tộc nội trú được công nhận đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh Lào Cai. Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Bắc hà thành lập theo quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lào Cai trên cơ sở nâng cấp của trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bắc Hà, quyết định thành lập trường được công bố vào ngày 07 tháng 09 năm 2009 và quyết định công bố khánh thành trường vào ngày 12 tháng 9 năm 2009. Đến năm học 2010 -20011 là được 2 năm mô hình phổ thông dân tộc nội trú có 2 cấp học đầu tiên đi vào hoạt đông và được khẳng định. Nhà trường hiện này có học sinh của 12 dân tộc anh em bậc trung học cơ sở của huyện Bắc Hà, bậc trung học phổ thông của 3 huyện Bắc Hà, Si Ma Cai và Mường Khương được nuôi dưỡng và học tập. Do đó công tác giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường là một trong những nhiệm vụ quan trong của nhà trường . Trong những năm gần đây toàn ngành giáo dục dấy lên 3 cuộc vận động lớn cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung”, “Học tập và làm theo tấm SKKN 2010 - 2011 Hà Thị Thái - Hiệu trưởng PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo” và đặc biệt là phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thì công tác giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường nói chung và trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng là hết sức quan trong .Thực hiện tốt công tác này là góp phần nhỏ bé trong việc thực hiện nghị Trung Ương 5 khóa VIII được bộ chính trị đã ra nghị quyết vào tháng 11 năm 1987, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy Lào Cai, Huyện Ủy Bắc Hà, Đảng bộ Giáo Dục - Đào Tạo Bắc Hà. Là Hiệu trưởng nhà trường tôi đã nghiên cứu và vận dụng sáng kiến kinh nghiệm trong công tác giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường trong năm học 2010 - 2011 . I.2. Tình hình nghiên cứu . I.2.1. Về lý luận: Công tác giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường nằm trong tinh thần của nghị quyết Trung Ương 5 khóa VIII đó là xây dựng nền văn hóa văn nghệ tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú được quy định bởi quyết định số 49/2008/ QĐ - BGD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của bộ Giáo Dục Và Đào Tạo .Thông tư số 12 /2011/TT- BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của bộ trưởng bộ giáo Dục Và đào Tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở Trung Học phổ thông có nhiều cấp học. Quyết định sô 619/ QĐ-UBND ngày 19 tháng 03 năm 2009 quyết định ban hành quy chế tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú kèm theo quy định tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quy định về đạo đức nhà giáo kèm theo Quyết định số 16 / 2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về đạo đức nhà giáo, xây dựng quy chế ứng xử văn hóa trong nhà trường, văn hóa trường học .... Dưới tác động của kinh tế thị trường ngoài mặt tích cực, thì ảnh hưởng tiêu cực cũng rất đáng lo ngại như hệ thống các giá trị có sự thay đổi, tính phức tạp của cơ chế mở tác động không nhỏ đến quá trình giáo dục ở nhà trường và xã hội. Đặc biệt với một trường phổ thông dân tộc nội trú thì công tác giáo dục SKKN 2010 - 2011 Hà Thị Thái - Hiệu trưởng PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc là một nhiệm vụ quan trong trong nhà trường . I.2.2. Về mặt thực tế: Do hội nhập kinh tế ngoài mặt tích cực nó còn phát sinh những mặt tiêu cực mà chúng ta cần quan tâm đó: Bản sắc văn hoá bị đe doạ, hội nhập kinh tế đưa vào nước ta những sản phẩm đồi truỵ, phản nhân văn, reo rắc lối sống tự do tư sản, làm sói mòn giá trị đạo đức, thuần phong mỹ thuật dân tộc. Học sinh có biểu hiện sa sút về nhận thức, nhu cầu cá nhân phát triển lệch lạc, hạn chế trong ý thức cộng đồng, thiếu niềm tin trong cuộc sống, ý chí kém phát triển, không tự kìm chế, dễ lôi cuốn vào những việc xấu. Cho nên công tác xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc cần được thống nhất và nghiên cứu . I.3. Mục đích và nhiệm vụ của sáng kiến kinh nghiệm . Vận dụng các biện pháp trong giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường nhằm nâng chất lượng giáo dục toàn diện góp phần thực hiện nghị quyết trưng ương 5 ( Khóa VIII ) I.4. Đối tượng và phạm vi áp dụng. Đối tượng áp dụng : Sáng kiến kinh nghiệm công tác giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được áp dụng trong các trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và trường phổ thông nói chung. Phạm vi áp dụng : Sáng kiến kinh nghiệm có thể áp dụng trong các đơn vị trường học và các đơn vị khác . SKKN 2010 - 2011 Hà Thị Thái - Hiệu trưởng PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà II. PHẦN NỘI DUNG II.1.Điều tra thống kê ( Có các biểu kèm theo ) . II.2. Những nhận định đánh giá II.2.1 Những đánh giá về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên . Về phẩm chất chính trị : Đều đạt mức xuất sắc trong đánh giá theo chuẩn là “ Yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của dân tộc, gương mẫu chấp hành và tuyên truyền mọi người chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động chính trị Xã hội, thực hiện nghĩa vụ công dân, vượt khó động viên đồng nghiệp vượt qua trở ngại khó khăn để vươn lên “. Về văn hóa đạo đức nghề nghiệp : Luôn giữ gì phẩm chất danh dự, nâng cao được uy tín của nhà giáo, liêm chính trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề nghiệp, tích cực ngăn ngừa, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, không lợi dụng chức quyền, phát huy dân chủ để nhà trường phát triển, khiêm tốn, tôn trọng người khác . Về văn hóa lối sống : Có lối sống lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập. Gương mẫu thực hiện và vận động mọi người trong gia đình, nhà trường và cộng đồng sống cần, kiệm, liêm chính ,chí công ,vô tư . Về tác phong văn hóa : Luôn có tác phong làm việc khoa học, sắp xếp tốt công việc, ưu tiên các công việc trọng tâm, đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp, xây dựng tác phong làm việc khoa học trong nhà trường . Về giao tiếp ứng xử văn hóa : Có cách thức tiếp ứng xử đúng mực có hiệu quả, thân thiện quan tâm giúp đỡ các học sinh, đồng nghiệp, tôn trọng người khác, không thành kiến, thiên vị, không xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác, nói đúng, viết đúng, đối xử công bằng, chủ động giúp đỡ học sinh đồng nghiệp tiến bộ, hợp tác chia xẻ, bảo vệ quyền lợi của giáo viên, học sinh, diễn đạt trôi chảy, diễn thuyết trước tập thể nhà trường rõ ràng, mạch lạc có sức thuyết phục mọi người . SKKN 2010 - 2011 Hà Thị Thái - Hiệu trưởng PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà Song việc phối hợp giáo dục xây dựng giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc của các em học sinh còn có những hạn chế . II.2.2. Những nhận định đánh giá về học sinh . Về ưu điểm : Có phẩm chất chính trị của gia đình và bản thân tốt được xác nhận bởi chính quyền các xã và công an huyện Bắc Hà .Luôn có tinh thần đoàn kết các dân tộc, luôn có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc như văn hóa tâm linh, văn hóa ăn mặc, văn hóa ẩm thực ..... Về những hạn chế tồn tại : Do những yếu tố chủ quan cũng như khách quan còn bộc lộ những tồn tại lối sống chưa lành mạnh như sống tự do ,ăn ở vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ, sống tự do, tác phong chậm chạp ,ngại giao tiếp, sống mặc cảm, tự ti vì dân tộc mình, muốn giũ bỏ những nét bản sắc văn hóa của dân tộc mình mà có những ngoại lai, đua đòi .. ... II.3. Những biện pháp giáo dục xây dựng giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trong trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Bắc Hà . 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong nhà trường : Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh ,đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong nhà trường, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của Đảng nhất là xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường .Đây là biện pháp chỉ đạo và xuyên suốt . 2. Tăng cường công tác tuyên tryền về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tốt đẹp trong nhà trường. Xây dựng tổ tuyên truyền viên lựa chọn những người có những am hiểu sâu sắc về bản sắc văn hóa các dân tộc của huyện Bắc Hà lấy nòng cốt là các em học sinh đại diện cho các dân tộc, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lựa chọn nội dung tuyên truyền cho phù hợp với nhà trường ,phù hợp với lứa tuổi học sinh. Phối kết hợp với Trung tâm Văn hóa, các nghệ nhân ở các xã trong huyện, các bác trong ban đại diện Cha mẹ học sinh làm công tác tuyên truyền về bản sắc văn hóa các dân tộc .Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Phát thanh từ 17h các ngày lẻ trong tuần, Làm các pano, áp SKKN 2010 - 2011 Hà Thị Thái - Hiệu trưởng PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà phích ở các vị trí sảnh các lớp học, khu sân chơi, khu ký túc xá học sinh .Lồng ghép vào các sinh hoạt lớp ngày thứ 7, lễ chào cờ ngày thứ 2 hàng tuần. 3. Củng cố nền nếp quy định trong nhà: Xây dựng nội quy nhà trường, nội quy ký túc xá, nội quy nhà ăn với phương châm cụ thể chi tiết dễ nhở, dễ thực hiện và công khai .Quản lý đánh giá tập thể lớp, học sinh lấy các quy định làm thước đo .Đặc biệt là quy định mặc trang phục các dân tộc trong tuần và trong các ngày lễ việc này được nhà trường quy định do đó các phụ huynh học sinh các em học sinh đều có ý thức rất tốt trong việc chuẩn bị các bộ trang phục tốt nhất đẹp nhất để vào trường hay dịp khai giảng năm học mới. Với nền nếp này khi các em mặc các trang phục dân mình rất tự hào, tự tin và rất đẹp, tạo nên bức tranh đa màu sắc rực rỡ mỗi ngày thứ 2 đầu tuần và các ngày lễ của nhà trường. Đây là một trong các biện pháp có hiệu quả trong việc giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường . 4. Xây dựng phòng truyền thống trong đó có trưng bày các nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc do chính các em học sinh tự thiết kế và trưng bày : Các văn hóa vật thể gồm trang phục các dân tộc, các phụ trang đi kèm có thuyết minh chi tiết. Các lễ hội truyền thống đặc trưng các dân tộc. Các nét văn hóa ẩm thực. Các văn hóa phi vật thể .....hàng ngày mở cửa để các em dến xem. Điều này có ý nghĩa giáo dục thiết thực nhất đối với nhà trường . 5. Tổ chức các hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường . 5.1. Tổ chức lễ chào cờ: Phần văn nghệ chào mừng đều có các bài hát song ngữ (Tiếng Việt và tiếng dân tộc). Các điệu múa dân tộc múa ô, múa khèn, Sinh tiền (Của dân tộc Mông), múa chén, quạt, múa khăn (Dân tộc Tày). Múa Xạp của các dân tộc. Phần tìm hiểu theo chủ đề đều có những câu hỏi văn hóa các dân tộc Việt Nam. 5.2. Sinh Hoạt Hội đồng hương theo xã với mục tiêu nắm bắt thông báo 2 chiều giữa học sinh giáo viên . SKKN 2010 - 2011 Hà Thị Thái - Hiệu trưởng PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà 5.3.Tổ chức thi làm các món bánh các dân tộc nhân dịp 8/3 hàng năm cũng là dịp để giáo dục các em về văn hóa ẩm thực các dân tộc . 5.4. Tổ chức thi học sinh thanh lịch kết hợp thi mặc trang phục các dân tộc đẹp, thi tìm hiểu các nét văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tạo ra không khí vui tươi phấn khởi trong nhà trường góp phần giáo dục giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường . 6. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực “ Trong đó tổ chức khôi phục bảo tồn các trò chơi dân gian : Nhẩy dây, đánh quay, nhảy bao bố, đẩy gậy, chơi ô ăn quan .... trong các ngày lễ nhà trường và các giờ thể dục giữa giờ các ngày lẻ trong tuần. 7. Tổ chức tham gia các hoạt động văn hóa xã hội ở huyện Bắc Hà : Tham gia các hoạt động của lễ hội Lồng Tồng các xã trong huyện, Lễ hội Say sán .Tổ chức “ Hội xòe ngày xuân “ hàng năm. Tham gia màn múa võ dân tộc trong lễ hội đua ngựa hàng năm .... Góp phần giáo dục xây dựng giữ gìn và bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường . 8. Biện pháp phối hợp giáo dục và tổ chức với các đoàn thể trong nhà trường .Đặc biệt là đoàn trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong đó có chủ ý yếu tổ ” Tiên tiến “ tổ chức dạy khiêu vũ, nhảy Erôbic... Tạo ra không khí sôi động, trẻ trung phù hợp với xu thế, rèn luyện cải tạo tác phong nhanh nhẹ, hoạt bát trong học sinh. 9. Tăng cường cơ sở vật chất thiệt bị : uu tiên bổ sung trang bị thêm các phòng tuyên truyền, máy tính, tăng âm loa đài ..... phụ cụ cho công tác giáo dục xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường . Có thể nói với những biện pháp đã áp dụng trong năm học 2010-2011 trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bắc Hà đã xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Nền nếp kỷ cương nhà trường được giữ vững, chất lượng giáo dục toàn diện nhà SKKN 2010 - 2011 Hà Thị Thái - Hiệu trưởng PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà trường được nâng lên đáng kể xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh các dân tộc khi con em được học tập nuôi dưỡng tại trường II.4. Kết quả. 1. Về kỷ cương nền nếp của nhà trường : Được duy trì ổn định toàn diện từ dạy ,học, ăn ,ở ,nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh . 2. Về kết quả giáo dục toàn diện của học sinh : Có chuyển biến tích cực cao hơn so với năm học trước . Kết quả cụ thể : Về hạnh kiểm: Loại tốt có 378 học sinh chiếm 83,3%, loại khá có 73 HS chiếm 16,1 %, loại TB có 03 HS chiếm 0,6 %. Về học lực: Học lực giỏi : 06 học sinh chiếm 1,3 %, học lực khá có : 195 học sinh chiếm 43%, Học lực trung bình : 252 học sinh chiếm 55,5%, học lực yếu có 02 học sinh chiếm 0,4% . 3. Về văn hóa trường học: Nhà trường luôn đạt nhà trường văn hóa, năm 2010 -2011 nhà trường được nhận bằng khen của bộ văn hóa thông tin thể thao và du lịch . 4. Về công tác tham gia phối hợp: Nhà trường luôn nhận được sự thân thiện đánh giá cao về nền nếp, nếp sống văn hóa trong nhà trường . 5. Về nếp sống văn hóa các dân tộc trong nhà trường: Các học sinh dân tộc trong nhà trường đều có tinh thần đoàn kết các dân tộc, tự hào về bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường, manh dạn ,tự tin lịch sự trong giao tiếp thể hiện rõ rệt nếp sống văn hóa nhà trường . SKKN 2010 - 2011 Hà Thị Thái - Hiệu trưởng PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà III. PHẦN KẾT LUẬN . 1. Kết luận: Về xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường Phổ thông dân tộc nội trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng nói riêng và trong các nhà trường nói chung. Nhưng với các biện pháp của nhà trường nó đem lại hiệu quả rõ rệt góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua mà toàn nghành giáo dục đang thực hiện. 2. Một số bài học rút ra . 1. Luôn làm công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức , tư tưởng một cách toàn diện . 2. Việc phối hợp các lực lượng trong trường học phải chặt chẽ và đồng bộ 3.Công tác quản lý chỉ đạo phải cụ thể kịp thời ráo riết mới đạt được kết quả 3. Một số đề nghị kiến nghị . Các cấp quản lý cần tăng cường bồi dưỡng công tác văn hóa trường học cho các nhà trường . Cần được đầu tư các cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong các nhà trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và các nhà trường nói chung . Trên đây là một số vấn đề về giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Bắc Hà. Trong khuôn khổ nghiên cứu và năng lực còn hạn chế nên rất mong được đóng góp ý kiến của các bạn bề đồng nghiệp ./. Bắc Hà, tháng 05 năm 2011 Người viết Hà Thị Thái SKKN 2010 - 2011 Hà Thị Thái - Hiệu trưởng PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà MỤC LỤC I. Phần mở đầu Trang 1 I.1. Tính cấp thiết Trang 1 I.2. Tình hình nghiên cứu Trang 2 I.3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài Trang 3 I.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Trang 3 II. Phần nội dung Trang 4 II.1. Điều tra thống kê Trang 4 II.2. Những nhận định đánh giá Trang 4 II. 3 Những biện pháp giáo dục xây dựng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong trường PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà Trang 5 II.4. Kết quả Trang 8 III. Phần kết luận Trang 9 SKKN 2010 - 2011 Hà Thị Thái - Hiệu trưởng PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nghị quyết Trung ương 5 ( Khóa VIII ), Nxb CTQG , Hà Nội ,1998 2. Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo V/v ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học 3.Quyết định số 49/2008 / QĐ- BGD&ĐT ngày 23tháng 8 năm 2008 của bộ truởng bộ giáo dục và đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú . 4. Thông tư số 06/2009/TT-BGD&ĐT ngày 31/3/2009 thông tư bổ sung điều 10 và điều 13 của quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008 / QĐ- BGD&ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2008 của bộ truởng bộ giáo dục và đào tạo. 5. Thông tư liên tịch số 109 / 2009 /TTLT/BTC-BGDDT ngày 29/5/2009 thông tư liên tịch hướng dẫn 1 số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học . 6. Quyết định số 619/ QĐ-UBND ngày 19/3/2009 quyết định ban hành quy định về tuyển sinh vào các trường PTDT nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai . 7.Các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở Giáo Dục và Đào Tạo năm học 2010- 2011 . 8. Các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Bắc Hà năm học 2010-2011. 9.Các văn bản hướng dẫn áp dụng đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên Trung học .
- Xem thêm -