Tài liệu Phụ lục 4 tổ chức bữa ăn và nâng cao chất lượng bữa ăn dành cho cán bộ quản lý

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

MÔ ĐUN QL4 TỔ CHỨC BỮA ĂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON (Dành cho cán bộ quản lý) Tài liệu phát tay Phụ lục 4 Sơ đồ các yếu tố đảm bảo chất lượng bữa ăn của trẻ tại trường mầm non Tập huấn về dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng và khẩu phần KT về nhu cầu dinh dưỡng và khẩu phần Kiến thức về DD, TP Hỗ trợ của chính quyền địa phương, LLXH khác Đóng góp của phụ huynh Nguồn cung cấp thực phẩm, Số tiền cho bữa ăn Thực phẩm Sự sẵn có và giá hợp lý Khẩu phần, Thực đơn phù hợp lứa tuổi Tập huấn kiến thức về khẩu phần, thực đơn Đầu tư của gia đình, nhà trường, các LLXH KiếnK thức, thực hành chế biến và VSATTP Chế biến Chất lượng bữa ăn Cơ sở vật chất: Bếp, dụng cụ, nguồn nước... Chăm sóc tâm lý trong ăn uống Tập huấn về dinh dưỡng, chăm sóc và VSATTP Vệ sinh cá nhân, yếu tố cá nhân Đầu tư của gia đình, nhà trường, các LLXH Cơ sở vật chất: không gian, đồ dùng, dụng cụ Chăm sóc bữa ăn 1
- Xem thêm -