Tài liệu Những phím tắt “vô giá” trong excel

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 183 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Những phím tắt “vô giá” trong Excel Đôi lúc chuột máy tính của bạn gặp những vấn đề không mong muốn khi làm việc với Excel thì việc sử dụng phím tắt sẽ là một lựa chọn rất hợp lý. Sử dụng phím tắt trong Excel sẽ giúp bạn tao tác nhanh hơn, VnDoc xin gợi ý cho bạn một số phím tắt cơ bản thường được dùng trong Excel. Tên phím tắt ESC F4 hay Ctrl+Y Alt + Enter Ctrl + Delete Ctrl + D Ctrl + R Shift + Enter Tab Shift + Tab Dấu = F2 Ctrl + F3 F3 F9 Shift + F9 Alt + = Ctrl + ; Ctrl + Shift + : Ctrl+K Ctrl + Shift + ” Ctrl + ’ Ctrl + A Ctrl + Shift + A Ctrl+1 Ctrl + Shift + ~ Ctrl + Shift + $ Ctrl + Shift + % Chức năng Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi Lặp lại thao tác vừa làm Bắt đầu dòng mới trong ô Xoá tất cả chữ trong một dòng Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới Chép dữ liệu từ bên trái qua phải Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn Bắt đầu một công thức Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô Đặt tên cho vùng chọn Dán một tên đã đặt trong công thức Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành Chèn công thức AutoSum Cập nhật ngày tháng Nhập thời gian Chèn một Hyperlink Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức Hiển thị lệnh Cell trong menu Format Định dạng số kiểu General Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân) Ctrl + Shift + ^ Ctrl + Shift + # Ctrl + Shift + ? Ctrl + Shift + & Ctrl + Shift + Ctrl + B Ctrl + I Ctrl + U Ctrl + 5 Ctrl + 9 Ctrl + Shift + ( Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân Thêm đường viền ngoài Bỏ đường viền Bật tắt chế độ đậm, không đậm Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng Bật tắt chế độ gạch dưới Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa Ẩn dòng Hiển thị dòng ẩn Hy vọng những phím tắt này sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc của bạn.
- Xem thêm -