Tài liệu 840 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức năm 2017 2018 ( có đáp án )

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1729 |
  • Lượt tải: 1
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

840 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC Phương án có dấu * là Đáp án đúng STT CÂU HỎI A B Câu 1 Ấn chuột phải vào một thư mục, chọn Properties. Thao tác này có thể: Xem các thông tin chi tiết của thư mục Đổi tên thư mục Câu 2 Bấm phím nào trong các phím sau dùng để nới rộng một cấp Folder trên cửa sổ TreeView của Windows Explorer: Mũi tên lên Câu 3 Câu 4 C Thiết đặt các thuộc tính (chỉ đọc, ẩn…) cho thư mục Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái Dùng tổ hợp Dùng chuột kích chọn phím Alt + Cả A và B đều vào tên ứng dụng ở Tab để chọn không được trên TaskBar ứng dụng cần làm việc Chọn câu phát biểu không chính Chọn một Folder/ File: Chọn nhiều *Chọn nhiều xác: kích chuột tại tên Folder, File Folder, File Folder/ File liên tục: Kích không liên chuột tại tên tục:nhấn giữ Folder/ File phím Shift trong đầu tiên, rồi khi kích chuột tại nhấn giữ phím tên các Folder Shift và kích File Chọn cách nào trong các cách sau để chuyển qua lại giữa các ứng dụng đang được kích hoạt trên Windows: 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 D *Cả A và C đều đúng Mũi tên qua phải *Cả A và B đều được Chọn nhiều Folder, File không liên tục:nhấn giữ phím Ctrl trong khi kích chuột tại tên các Folder File Page 1 chuột tại tên Folder/ File cuối Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Có thể Copy toàn bộ cài đặt Windows XP Vào ổ đĩa Flash USB có dung lượng 256MB được không: Control Box là một hộp chứa các lệnh để: Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng của tên File/Folder đã được Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT, INI....), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình): Hoàn toàn được Đóng một cửa sổ Keyboard Để cài đặt máy in ta thực hiện các thao tác: Start -Settings Printers and Faxes Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn từng biểu tượng một đồng Alt 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 *Không thể được vì bộ cài đặt WindowsXP lớn hơn 256 Mb Cực đại kích thước cửa sổ Câu A đúng Không có câu trả lời nào đúng Cực tiểu kích thước cửa sổ *Tất cả các lệnh trên Date/Time System *Folder Options *Câu A và B đều đúng Câu A và B đều sai Enter Shift Start -Settings - Control Panel Printers and Faxes *Ctrl Page 2 thời bấm giữ phím: Câu 10 Để chọn liên tiếp các biểu tượng (Shorcut) trên nền Desktop, ta nhấn giữ phím nào khi kích chuột: Để chụp lại toàn bộ màn hình đang sử dụng ta bấm phím nào sau đây trên bàn phím: Để chuyển đổi qua lại giữa các trình ứng dụng đang được kích hoạt, ta sử dụng: Alt Ctrl Tab *Shift Scroll Lock Pause Insert *Print Screen *Tổ hợp phím Alt + Tab Tổ hợp phím Ctrl + Tab Tổ hợp phím Shift + Tab Tổ hợp phím Ctrl + C Câu 13 Để cực đại hoá kích thước cửa sổ, ta thực hiện: Kích vào nút Maximize Mở ControlBox và chọn Maximize Double Click vào Title Bar của cửa sổ *Các cách trên đều được Câu 14 Để di chuyển một cửa sổ hiện hành trong môi trường Windows, ta thực hiện thao tác nào sau đây trên thanh tiêu đề của cửa sổ: Double click chuột Click chuột Right click chuột *Drag Nhấn Ctrl + C sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + X sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + C Câu 11 Câu 12 Câu 15 Nhấn Ctrl + P Để di chuyển một File hay một *Nhấn Ctrl + X sau đó sau đó di Folder trong Panel phải của di chuyển đến nơi cần chuyển đến Windows Explorer, sau khi chọn di chuyển đến và nhấn nơi cần di File hoặc Folder cần di chuyển, Ctrl + V chuyển đến và ta thực hiện: nhấn Ctrl + V 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Page 3 Câu 16 Để điều chỉnh kiểu định dạng Ngày Tháng Năm và Thời Gian, ta phải Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình): Keyboard Date/Time System *Regional Settings Câu 17 Để đóng một cửa sổ ứng dụng thực hiện: Click nút Close trên thanh tiêu đề của cửa sổ trình ứng dụng Bấm tổ hợp phím Alt + F4 *Cả A và B đều đúng Cả A và B đều sai Nhắp chuột vào nút Close ở góc phải trên cửa sổ ứng dụng Nhắp chuột vào hộp điều khiển ControlBox, chọn Close Bấm tổ hợp phím Alt + F4 *Tất cả các câu trên đều đúng Bấm tổ hợp phím Alt + F4 RightClick chuột tại tên ứng dụng trên TaskBar rồi chọn Close *Tất cả các câu trên đều đúng Để đóng một cửa sổ ứng dụng Câu 18 trong Windows ta thực hiện thao tác sau: Câu 19 Câu 20 Câu 21 Để đóng một ứng dụng đang chạy, ta thực hiện: Để giấu các Folder và các File đã đặt thuộc tính Hidden, trong Windows Explore, ta thực hiện: Để hiện thị đồng hồ trên thanh TaskBar ta thực hiện: Click nút Close trên thanh tiêu đề của cửa sổ trình ứng dụng đó *Vào Tools Folder Vào View - Customize Options Cả A và B đều This Folder - General - View - chọn đúng Hidden Do not Show Hidden Files or Folder *Start - Setting Start -Setting - Right click chuột TaskBar & Start Menu TaskBar & vào chổ trống - TaskBar Option Start Menu trên TaskBar Show Clock - Apply -TaskBar chọn Cascade 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Cả A và B đều sai Right click chuột vào chỗ trống trên TaskBar Page 4 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Để hiển thị ngày giờ hệ thống trên thanh Taskbar, ta thực hiện: Để hiển thị phần mở rộng của tập tin, tại cửa sổ của Windows Explorer ta thực hiện: Để hiển thị Taskbar luôn nằm trên các cửa sổ trình ứng dụng đang mở, ta thực hiện: Để khởi động Explorer ta thực hiện: Option Always On OK Top - Apply OK *Click phải chuột trên Click phải thanh Taskbar, chọn chuột trên Properties, đánh dấu thanh Taskbar, chọn mục Show Clock chọn Lock the trong thẻ Taskbar Taskbar Windows Click phải chuột trên Desktop, chọn Properties, chọn Setting Clock View - Folder Options - View chọn Hide File Extension For Known File Types - Apply OK ToolBars Address Cả ba câu đều sai *Chọn View - Folder Options - View - Bỏ chọn Hide File Extension For Known File Types - Apply OK View - Folder Options View - Chọn Show All Files - Apply OK Kích chuột phải trên Desktop, chọn Properties và chọn Background *Kích chuột phải trên Taskbar, chọn Properties và chọn Always On Top Kích chuột phải trên Desktop, chọn Properties và chọn Always On Top Kích chuột phải trên thanh Taskbar, chọn Properties và chọn Auto Hide Kích chọn Start Programs - Windows Explorer Nhắp phải chuột tại nút Start chọn Explore Nhắp phải chuột tại biểu tượng My Computer trên Desktop, chọn Explore *Tất cả các câu trên đều đúng 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Tất cả các câu trên đều đúng Page 5 Câu 26 Để khởi động Explorer ta thực hiện: *Right click chuột vào Double click biểu tượng My chuột vào biểu Computer rồi chọn tượng My Explore Computer Câu 27 Để khởi động Explorer ta thực hiện: Bấm tổ hợp phím ALT + Spacebar Câu 28 Để khởi động một trình ứng dụng nào đó đã được cài đặt lên máy tính thì ta thực hiện: Để khởi động trình ứng dụng Câu 29 Windows Explorer, ta thao tác như sau: Để khôi phục một tập tin trong Câu 30 Recycle Bin về vị trí cũ ta thực hiện: Để kích hoạt menu Favorites Câu 31 trong Explorer ta sử dụng tổ hợp phím: Câu 32 Câu 33 Click nút Start Programs - chọn tên trình ứng dụng Nhấn tổ hợp phím "Windows + E" Chọn tập tin - vào Menu Edit - chọn Restore *Alt + A Để lựa chọn nhiều File không liền nhau trong cửa sổ Folder hiện hành, ta thực hiện: Giữ phím Shift và lần lượt kích chuột vào các File cần chọn Để mở cửa sổ tìm kiếm File hay Folder ta thực hiện: Kích chọn Start -Search - For Files Or 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 *Bấm tổ hợp Windows + E Double click chuột vào biểu tượng My Document Double Click chuột vào nút lệnh Start Double Click chuột vào biểu *Cả A và B đều tượng đúng Shortcut trình ứng dụng đó Kích chuột Kích chuột phải phải vào Start tại My Computer - Explore - Explore Chọn tập tin - Kích chuột phải vào Menu File lên tập tin - chọn - chọn Restore Restore Shift + F *Giữ phím Ctrl và lần lượt kích chuột vào các File cần chọn Right Click chuột tại biểu Tất cả đều đúng Bấm tổ hợp phím ALT + A Cả A và B đều sai *Tất cả các câu trên đều đúng *Cả B và C đều đúng Alt + F Ctrl + F Giữ phím Alt và lần lượt kích chuột vào các File cần chọn Các ý trả lời trên đều sai Right Click chuột tại nút Start - *Tất cả các câu trên đều đúng Page 6 Foldes Câu 34 Câu 35 Để Mở hoặc Đóng cửa sổ TreeView của Windows Explorer, ta kích chọn nút nào (xem hình) trên thanh công cụ: Để mở hộp ControlBox của một cửa sổ, ta bấm tổ hợp phím: Câu 36 Để mở hộp thoại TaskBar Option ta thực hiện: Câu 37 Để mở hộp thoại tìm kiếm của Windows, tại màn hình Desktop ta nhấn tổ hợp phím: tượng My Computer Chọn Search Chọn Search *Nút số 9 Nút số 6 Nút số 7 Nút số 1 Alt + Tab Ctrl + Alt *Câu A và B đều đúng Câu A và B đều sai *Phím Windows +F Không có tổ hợp phím nào đúng Chọn biểu tượng sổ ứng dụng, Nhấn Enter *Các ý trả lời trên đều đúng Ctrl + Tab Right click chuột vào chỗ trống trên thanh TaskBar, chọn Properties Ctrl + F Câu 38 Để mở một cửa sổ ứng dụng trong Windows, ta thực hiện: Kích đúp chuột tại biểu tượng ứng dụng Câu 39 Để mở một tập tin trong Windows Explorer, ta thực hiện: DoubleClick chuột vào tên tập tin Để phục hồi một tập tin trong Recyle Bin, ta thực hiện: Chọn tập tin, chọn Restore Câu 40 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 *Alt + Space Bar Chọn Start Settings TaskBar & Start Menu Ctrl + Alt + F Kích phải chuột tại biểu tương ứng dụng được chọn, chọn Open Nhắp chuột vào tập tin đó rồi ấn Enter Nhắp phải chuột tại tập tin, chọn Nhắp phải chuột vào tên tập tin đó rồi chọn Open Chọn tập tin, chọn File Restore *Cả 3 câu trên đều đúng *Chỉ có B và C là đúng Page 7 Restore Câu 41 Để phục hồi một tập tin trong Recyle Bin, ta thực hiện: Chọn tập tin, chọn Restore Kích chuột lên tập tin, chọn Restore Câu 42 Để sao chép các Folder, File được chọn sang đĩa mềm A:, ta thực hiện thao tác: Chọn các Folder, File muốn sao chép, sau đó: Click phải chuột tại một Folder, File được chọn, chọn lệnh Send to - Floppy A: Chọn menu File - Send to - Floppy A: Câu 43 Để sao chép File hoặc Folder đã chọn, ta nhấn tổ hợp phím CTRL + C, chuyển đến Folder đích (nơi sao chép đến) và nhấn CTRL + V. Hỏi sau khi ta nhấn CTRL + C thì dữ liệu cần sao chép đó lưu ở đâu: Không lưu ở đâu cả mà sẽ sao chép theo định hướng ta đã chọn đối tượng từ trước Câu 44 Để sao chép một File đang chọn trong Explorer vào đĩa mềm ta thực hiện: Kích chuột phải, chọn Send to, chọn Floppy (A) Câu 45 Để sao chép một File hay Folder Nhấn CTRL + X sau trong Panel phải của Windows đó chuyển đến nơi cần Explorer, sau khi chọn File hoặc sao chép đến và nhấn Folder cần sao chép, ta thực Ctrl + V hiện: 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Khi nhấn CTRL + V chương trình mới tìm theo định hướng mà ta đã chọn đối tượng từ trước Kích chuột phải, chọn Copy to, chọn Floppy (A) *Nhấn CTRL + C sau đó chuyển đến nơi cần sao chép đến và nhấn Ctrl + V *Chọn tập tin, chọn trình đơn File, chọn Restore Chọn nút Copy, chọn đĩa A:, Click phải chuột tại đĩa A: và chọn lệnh Paste Câu B và C đúng *Các câu trên đều đúng *Lưu ở bộ nhớ tạm (Clipboard) Lưu tạm trên đĩa cứng của máy (Hard disk) Kích chuột phải, chọn Copy, chọn ổ A, chọn Paste *Cả 2 đáp án A và C đều đúng Nhấn CTRL + Psau đó chuyển đến nơi cần sao chép đến và nhấn Ctrl + V Cả 3 câu A, B và C đều sai Page 8 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50 Để sao chép một tập tin từ ổ đĩa C: sang ổ đĩa mềm A: thì ta thực hiện: Để sắp xếp các biểu tượng trên Desktop theo tên, ta kích chuột tại vùng trống trên Desktop và chọn: Để tạo một Folder mới trong Windows Explorer, ta chọn Folder cha ở cửa sổ bên trái (TreeView) và thao tác như sau: Để tạo ShortCut cho một thư mục, tập tin trong Windows Explorer, ta thực hiện: Để thay đổi biểu tượng của ShortCut, ta thực hiện: Right click chuột vào biểu tượng tập tin rồi chọn Send to Floppy(A) Right click chuột vào biểu tượng tập tin rồi chọn Send to - My Documents Đánh dấu chọn tập tin, bấm Ctrl + C, mở ổ đĩa mềm A: và bấm Ctrl + V *Câu A và C đều đúng Tile Windows Vetically - Name Tile Windows Horizontally Modified *Arrange Icons By - Name Arrange Icons By - Size Chọn Edit - New Folder Chọn File New Folder Chọn Edit - New - Folder *Chọn File New - Folder Nhắp phải chuột vào thư mục, tập tin đó chọn Create ShorrtCut Nhắp phải chuột vào thư mục, tập tin đó chọn Open With/ Create ShortCut Cả A và B đều đúng *Cả A và B đều sai Nhắp phải *Nhắp phải chuột chuột tại tại ShortCut, Change ShortCut Icon ShortCut chọn chọn Properties Change Icon Change Icon 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Nhắp phải chuột tại ShortCut, chọn Properties - ShortCut Change Icon Page 9 Câu 51 Để thay đổi các biểu tượng chuẩn của Windows như: My Computer, Recycle Bin ta thực hiện như sau: Để thay đổi cách thể hiện thông tin ngày tháng năm, ta chọn Start Câu 52 - Settings - Control Panel rồi chọn: Câu 53 Câu 54 Để thay đổi chế độ bảo vệ màn hình thì ta thực hiện: Để thay đổi chế độ hiển thị màu thì ta thực hiện: Nhắp phải chuột tại biểu tượng, chọn Properties và chọn Change Icon Nhắp phải chuột trên màn hình nền, chọn Properties và chọn Effect, tiếp tục đánh dấu chọn biểu tượng cần thay đổi và chọn tiếp Change Icons Nhắp chuột tại biểu tượng và chọn Change Icons *Tất cả các câu trên đều sai Display *Regional Settings Date/Time Mouse *Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop Properties Screen saver Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop Properties Appearance Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop Properties Screen saver Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop Properties - Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Setting *Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop - Properties - Setting 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop Properties Desktop Background Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop Properties - Page 10 Desktop Background Câu 55 Câu 56 Câu 57 Câu 58 Kích chuột Để thay đổi kí hiệu cho dấu phân phải tại biểu *Start - Settings Kích chuột phải tại cách chữ số lẻ thập phân tượng My Control Panel biểu tượng My (Decimal Symbol) cho các trình Computer, Reginal Settings Computer, chọn ứng dụng trên Windows, ta thực chọn Regional và chọn thẻ Regional Settings hiện: Settings Numbers Number *Right click chuột tại chỗ Right click chuột Right click chuột tại trống trên tại chỗ trống trên Để thay đổi màn hình nền chỗ trống trên Desktop Desktop Desktop Desktop thì ta thực hiện: - Properties - Setting Properties Properties Desktop Screen Saver Background Nhắp phải Nhắp phải chuột Nhắp phải chuột tại chuột tại vùng tại vùng trống vùng trống trên Để thay đổi màu nền của trống trên trên Desktop, Desktop, chọn Desktop, ta thực hiện: Desktop, chọn chọn Properties Properties - Change Properties Change Color Background Background Đánh dấu Đánh dấu chọn Right Click chuột vào chọn tập tin, Để thay đổi thuộc tính của tập tập tin, chọn biểu tượng tập tin và kích chọn nút tin thì ta thực hiện: menu File và chọn Properties Properties trên chọn Properties thanh công cụ 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Appearance Tất cả các câu trên đều đúng Right click chuột tại chỗ trống trên Desktop Properties Appearance *Nhắp phải chuột tại vùng trống trên Desktop, chọn Properties Appearance *Tất cả các cách trên đều đúng Page 11 Câu 59 Câu 60 Câu 61 Câu 62 Click menu *Click menu Start, Start, chọn Click menu chọn Setting, chọn Click menu Start, Program, chọn Start, chọn Để thêm một trình ứng dụng vào TaskBar & Start chọn Program, TaskBar & Start Setting, chọn nhóm Programs trên Menu Start, Menu, chọn Add, chọn chọn trình ứng Menu, chọn trình ứng ta thực hiện như sau: Browse, chọn trình dụng cần thêm Add, chọn dụng cần thêm ứng dụng cần thêm vào Browse, chọn vào vào trình ứng dụng cần thêm vào Chọn File(s) *Chọn File(s) - Chọn Chọn Chọn File(s) Để thiết lập thuộc tính ẩn cho Properties - Chọn Properties - Chọn Properties - Không có câu một hoặc nhiều File ta có thể General - Chọn Chọn General Chọn General - trả lời nào đúng thao tác như sau: Hidden - Chọn Read Chọn Archive Only Nhắp phải chuột *Click chuột tại biểu tượng Để tìm kiếm một tập tin hay một Click chuột vào nút vào nút Start - Bấm tổ hợp phím My Computer Folder, ta thực hiện: Start -Programs Search - Files Ctrl + A và chọn or Folders Explorer *Chọn Start Setting Start - Setting TaskBar & TaskBar & Start Để tự động ẩn thanh TaskBar ta Chọn Start -Programs Start Menu Menu - TaskBar Tất cả đều sai thực hiện: - Explorer -TaskBar Option - Always Option - Auto On Top - Apply Hide - Apply OK OK 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Page 12 Câu 63 Để tự động sắp xếp đều các ShortCut trên màn hình nền, ta thực hiện như sau: Câu 64 Để xem cấu hình của máy tính, ta có thể thực hiện: Câu 65 Câu 66 Câu 67 *Nhắp chuột phải tại vùng trống trên Desktop, chọn Arrange Icons By và chọn Auto Arrange Kích chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình, chọn Properties Để xem dung lượng của ổ đĩa ta có thể thao tác như sau: Kích chuột phải tại My Computer, rồi chọn Properties Để xem đường dẫn của tập tin hay thư mục trong Windows Explorer, ta thực hiện: Nhắp phải chuột vào tập tin hay thư mục, chọn Properties General, xem mục Location Để xem tên và nhóm làm việc của một máy tính trong mạng Lan, ta thực hiện: *Nhắp chuột phải vào My Computer Properties - Computer Name 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Nhắp chuột phải tại vùng trống trên Desktop và chọn AutoSort Từ menu Start - Run, gõ vào Dxdiag rồi chọn OK *Kích đôi chuột vào My Computer, kích chuột phải tại ổ đĩa cần xem, rồi chọn Properties Nhắp phải chuột vào tập tin hay thư mục, chọn Properties General, xem mục Path Nhắp chuột phải vào My Computer Properties - Nhắp chuột phải Nhắp chuột phải tại vùng trống tại vùng trống trên Desktop, trên Desktop, chọn Properties chọn Sort và và chọn AutoSort chọn Auto Phải mở máy tính ra mới xem được *Cả hai câu trả lời A và B đều đúng Kích chuột phải tại My Computer, kích chuột phải tại ổ đĩa cần xem, rồi chọn Format Tất cả các câu trên đều đúng Chọn tập tin hay thư mục, rồi thực hiện lệnh File Properties *Câu A và C đều đúng Nhắp chuột phải vào My Computer Properties - Lan Tất cả các câu trên đều sai Page 13 General -Lan Câu 68 Để xóa hẳn (không lưu vào Recycle Bin) File hay Folder, ta phải giữ phím gì khi thực hiện lệnh xóa: Để xoá hẳn một File hoặc Folder Câu 69 được lưu trong đĩa cứng của máy, ta thực hiện: Ctrl Kích phải chuột vào File hoặc Folder cần xoá, chọn Delete Câu 70 Để xoá hẳn một File mà không đưa vào Recycle Bin, ta chọn File đó rồi nhấn: Câu 71 Để xoá một biểu tượng trên Desktop ta chọn biểu tượng cần xoá và: Nhắp phải chuột và chọn Delete Để xoá một File hay một Folder ta thực hiện: Right click chuột vào biểu tượng File hoặc Folder rồi chọn Delete Để xoá sạch tất cả File hoặc Folder trong Recycle Bin thì ta RightClick chuột vào biểu tượng Recycle Câu 72 Câu 73 *Shift + Delete 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Name *Shift Alt *Kích phải chuột vào File hoặc Folder Nhấn phím F2 rồi cần xoá, nhấn chọn Delete giữ phím Shift đồng thời bấm Delete Shift + Ctrl Shift + Alt Dùng chuột kéo Bấm phím và thả biểu tượng Delete đó vào RecycleBin Đánh dấu chọn Chọn File File hay Folder hoặc Folder cần xoá rồi Click và bấm phím chuột tại nút Delete Delete trên thanh công cụ ToolBar *RightClick RightClick chuột chuột vào biểu vào biểu tượng Delete Cả A và C đều đúng Ctr + Delete *Các cách nêu trên đều được *Tất cả các câu trên đều đúng Tất cả đều sai Page 14 thực hiện: Câu 74 Câu 75 Câu 76 Câu 77 Câu 78 Bin chọn Properties tượng Recycle Bin chọn Empty Recycle bin Dùng cách Kéo và Thả có thể Folder Windows trên ổ tạo được ShortCut cho đối tượng RecycleBin đĩa C: nào sau đây: Dùng chuột kéo và thả một File từ Folder này sang Folder khác Xoá Di Chuyển đồng thời bấm giữ phím CTRL, đó là thao tác: Dùng chuột kéo và thả một File từ Folder này sang Folder khác Sao Chép Xoá trên cùng 1 ổ đĩa, đó là thao tác: Dùng chuột kéo và thả một File từ Folder này sang Folder ở 2 ổ *Sao Chép Xoá đĩa khác nhau, đó là thao tác: Dùng Creat ShortCut Wizard Folder Windows trên ổ không tạo được ShortCut cho *MyComputer đĩa C: đối tượng nào sau đây: Câu 79 Explorer là chương trình: Dùng làm trình duyệt Internet Câu 80 Giả sử máy tính đang Online trên Internet, trong cửa sổ Windows Explore ta gõ www.vnn.vn vào thanh Address rồi nhấn Enter, điều gì sẽ xảy ra: *Màn hình sẽ chuyển từ Windows Explore sang Internet Explorer và sẽ truy nhập đến trang Vietnamnet 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Recycle Bin Explore Folder MyDocumnet trên ổ Desktop *Tất cả các đối tượng trên *Sao Chép Đổi Tên Đổi Tên *Di Chuyển Đổi Tên Di Chuyển Folder MyDocumnet trên ổ Desktop Tất cả các đối tượng trên Dùng để soạn thảo văn bản *Quản Lý File và Folder Dùng để tính toán các bảng lương, vật tư.. Máy sẽ báo lỗi, "Internet Explore could not open search page" Sẽ không có điều gì xảy ra Tất cả các câu đều sai Page 15 Câu 81 Câu 82 Giả sử trên màn hình hiện có 4 cửa sổ đang mở, theo bạn cách nào sau đây sẽ thu nhỏ tất cả 4 cửa sổ trên xuống Taskbar một cách nhanh nhất: Giả sử trong cùng một Folder gốc (ổ đĩa C:), có hai Folder X và Y. Khi ta thực hiện đổi tên Folder X thành Y thì: Câu 83 Hãy chọn cặp thao tác là tương đương khi làm việc với Windows Explorer: Câu 84 Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất: Kích chuột vào nút Min của từng cửa sổ Kích chuột phải tại Desktop, rồi chọn Properties *Kích chuột phải tại Taskbar, rồi chọn Minimize All Windows Kích chuột phải tại Start, rồi chọn Minimize all Windows Máy tính tự động đặt tên cho Folder X là Y1 Máy tính tự động xóa Folder Y đã tồn tại và cho phép đổi tên Folder X Máy tính tự động xóa Folder Y đã tồn tại và sao chép Folder X sang Folder gốc khác *Máy tính thông báo Folder Y đã tồn tại và không cho phép thực hiện việc đổi tên Folder X *Cả A và B đều đúng Cả hai A và B đều sai *Cả A và B đều đúng Cả hai A và B đều sai Bấm tổ hợp phím Windows + F Bấm Ctr + E và Ctrl + và RightClick F chuột tại một Folder bất kỳ và chọn Search Trên cửa sổ ListView của Trên cửa sổ TreeView Windows của Windows Explorer Explorer cho chỉ chọn được một đối phép chọn tượng được nhiều đối tượng cùng một lúc 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Page 16 Câu 85 Câu 86 Câu 87 Câu 88 Câu 89 Câu 90 Hãy chọn câu phát biểu đúng: Khi đã chọn một Folder (hoặc File), muốn biết dung lượng của Folder (hoặc File) đó, ta phải chọn nút nào trong các nút sau(xem hình): Khi đang làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl + C sẽ tương đương với việc kích chọn nút nào trong các nút sau (xem hình): Khi đang làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl + V sẽ tương đương với việc kích chọn nút nào trong các nút sau (xem hình): Khi đang làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl + X sẽ tương đương với việc kích chọn nút nào trong các nút sau (xem hình): Khi đang làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Copy ở trên thanh công cụ (xem hình) Khi tạo mới 1 mục nhóm trên StartMenu là ta đã tạo ra một Folder Khi tạo mới 1 Khi tạo mới 1 mục chọn trên mục chọn trên StartMenu là StartMenu là ta ta đã tạo ra đã tạo ra một File một ShortCut *Tất cả các câu trên đều đúng Nút số 4 Nút số 5 *Nút số 6 Nút số 7 *Copy Cut Paste Delete *Paste Copy Delete Cut *Cut Copy Paste Delete *Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + G 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Page 17 thì tương đương với việc bấm tổ hợp phím nào sau đây: Câu 91 Câu 92 Câu 93 Câu 94 Khi đang làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Cut ở trên thanh công cụ (xem hình) thì tương đương với việc bấm tổ hợp phím nào sau đây: Khi đang làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Paste ở trên thanh công cụ (xem hình) thì tương đương với việc bấm tổ hợp phím nào sau đây: Khi đang mở 3 trình ứng dụng như Windows Media Player, Microsoft Word và Microsoft Excel, để chuyển qua lại giữa cửa sổ làm việc của 3 trình ứng dụng này, ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây: Khi đang mở ba trình ứng dụng: Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft Acces, để chuyển qua lại giữa ba trình ứng dụng này, ta nhấn tổ hợp phím nào: Ctrl + C *Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + F Ctrl + C Ctrl + X *Ctrl + V Ctrl + A *Alt + Tab Clt + Tab Shift + Tab Alt + Space *Alt + Tab Shift + Tab Ctrl + Tab Alt + Shift 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Page 18 Câu 95 Câu 96 Câu 97 Câu 98 Câu 99 Câu 100 Câu 101 Khi kích phải chuột tại một vị trí trống trên Desktop, chọn New, chọn Microsoft Excel Worksheet *Trong Folder Trong Folder Trong Folder Trong Folder và gõ vào tên File là Desktop My Document Microsoft Office Microsoft Excel BangTongHop. Hãy cho biết Flie BangTongHop.XLS vừa tạo lưu ở đâu: Khi kích phải chuột tại vị trí trống trên Desktop, chọn New, Trong Folder chọn Microsoft Word Document Trong Folder My Trong Folder *Trong Folder Microsoft và gõ vào tên File là Baithi. Document Microsoft Word Desktop Office Theo Anh(Chị), File Baithi.doc vừa tạo được lưu ở đâu: Khi làm việc với Windows *Right Click tại vùng Chọn View Explorer để sắp xếp các File trống trong ListView Chọn File Chọn View - As Customize hoặc Folder trên cửa sổ chọn View - Arrange Properties Web Page This Folder ListView, ta thực hiện: Icons Khi làm việc với Windows *Hiển thị Hiển thị thanh Hiển thị thanh địa chỉ Explorer ta chọn View - Status thanh trạng công cụ chuẩn Tất cả đều sai Address Bar Bar là để: thái Status Bar Standard Buttons Khi làm việc với Windows Hiển thị thanh *Hiển thị thanh Hiển thị thanh địa chỉ Các câu trên Explorer ta chọn View -ToolBars trạng thái công cụ chuẩn Address Bar đều sai - Standard Buttons là để: Status Bar Standard Buttons Khi một chương trình được gọi, *Phục hồi nút Restore trên thanh TitleBar Thu nhỏ cửa sổ Phóng lớn cửa sổ Đóng cửa sổ trạng thái cũ có tác dụng: Khi một chương trình được gọi, Thu nhỏ cửa sổ Phóng lớn cửa Đóng cửa sổ *Phục hồi trạng trên thanh Title Bar, nút lệnh sổ thái cũ 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Page 19 (Restore) có nghĩa là: Câu 102 Câu 103 Câu 104 Câu 105 Câu 106 Câu 107 Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin và chọn Copy là để: Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin và chọn Cut là để: Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin và chọn Delete là để: Khi ta chọn một Folder hoặc File ở trên cửa sổ ListView của Windows Explorer, kích vào nút nào (xem hình) sẽ thực hiện việc xoá Folder hoặc File đó: Khi ta kích phải chuột tại thanh Taskbar, kích chọn mục Properties, sẽ xuất hiện hộp thoại Taskbar and StartMenu Properties (Xem hình). Nếu ta đánh dấu chọn tại mục Autohide the Taskbar và chọn OK thì có kết quả sẽ là: Khi ta kích phải chuột tại vị trí trống trên màn hình, kích chọn mục Arrange Icons By và chọn tiếp mục Modified (Xem hình), có nghĩa là: *Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin *Di chuyển tập tin Sao chép tập tin *Xoá tập tin Đổi tên tập tin Di chuyển tập tin *Nút số 5 Nút số 4 Nút số 7 Nút số 1 Thanh Taskbar tự động ẩn và tự động xuất hiện trên màn hình Thanh Taskbar tự động xuất hiện trên màn hình *Thanh Taskbar tự động ẩn và sẽ xuất hiện trở lại khi ta di chuyển chuột đến vị trí bất kỳ trên thanh Taskbar Thanh Taskbar tự động ẩn khi ta di chuyển chuột đến vị trí bất kỳ trên thanh Taskbar Sắp xếp các biểu tượng trên màn hình theo kích thước *Sắp xếp các biểu tượng trên màn hình theo thời gian hiệu chỉnh Sắp xếp các biểu tượng trên màn hình theo tên Sắp xếp các biểu tượng trên màn hình theo ngày tạo lập 840 Câu Trắắc Nghiệm Tin Học Ôn Thi Công Chức Nắm 2017-2018 Page 20
- Xem thêm -