Tài liệu đáp án tin thi viên chức giáo viên quảng ngãi 2017

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 3343 |
  • Lượt tải: 1
sinhdoanvinh

Tham gia: 10/10/2017

Mô tả:

Câu 1. Anh/chị hãy chọn nhóm thiết bị xuất trong các nhóm sau? Màn hình, loa, máy in, máy chiếu Câu 2. Anh/chị hãy chọn nhóm thiết bị nhập trong các nhóm sau? máy scaner, micro, bàn phím, chuột Câu 3. Anh/chị hãy chọn phương án đúng cho việc sắp thứ tự tăng dần của các đơn vị đo thông tin? bit, byte Kb, Mb Hướng dẫn: Bit -> byte -> Kb -> Mb -> Gb -> Tb (tetrabyte) Câu 4. Theo anh/chị, thuật ngữ "LAN" được dùng để chỉ loại mạng nào sau đây? A). Mạng cục bộ B). Mạng diện rộng C). Mạng toàn cầu D). Một ý nghĩa khác Câu 5. Theo anh/chị, thuật ngữ "WAN" được dùng để chỉ loại mạng nào sau đây? A. Mạng cục bộ B. Mạng diện rộng C. Mạng toàn cầu D. Mạng doanh nghiệp Câu 6. Theo anh/chị, thuật ngữ "Download" trong mạng Internet có nghĩa như thế nào? Tải tập tin từ mạng internet về máy tính/thiết bị Tải một tập tin táy máy tính lên mạng internet
Câu 1. Anh/chị hãy chọn nhóm thiết bị xuất trong các nhóm sau? Màn hình, loa, máy in, máy chiếu Câu 2. Anh/chị hãy chọn nhóm thiết bị nhập trong các nhóm sau? máy scaner, micro, bàn phím, chuột Câu 3. Anh/chị hãy chọn phương án đúng cho việc sắp thứ tự tăng dần của các đơn vị đo thông tin? bit, byte Kb, Mb Hướng dẫn: Bit -> byte -> Kb -> Mb -> Gb -> Tb (tetrabyte) Câu 4. Theo anh/chị, thuật ngữ "LAN" được dùng để chỉ loại mạng nào sau đây? A). Mạng cục bộ B). Mạng diện rộng C). Mạng toàn cầu D). Một ý nghĩa khác Câu 5. Theo anh/chị, thuật ngữ "WAN" được dùng để chỉ loại mạng nào sau đây? A. Mạng cục bộ B. Mạng diện rộng C. Mạng toàn cầu D. Mạng doanh nghiệp Câu 6. Theo anh/chị, thuật ngữ "Download" trong mạng Internet có nghĩa như thế nào? Tải tập tin từ mạng internet về máy tính/thiết bị Tải một tập tin táy máy tính lên mạng internet Câu 8. Theo anh/chị, thuật ngữ nào sau đây được dùng để nói về "Chính phủ điện tử"? ĐA. CPĐT là việc các cơ quan Chính phủ sử dụng một cách có hệ thống CNTTTT để thực hiện quan hệ với công dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội Câu 9. Theo anh/chị, thuật ngữ nào sau đây được dùng để nói về "Thương mại điện tử'? ĐA. Thương mại điện tử: Thương mại điện tử (E-Commerce) là hình thức kinh doanh trực tuyến sử dụng nền tảng công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi, thanh toán trực tuyến. (Kinh doanh qua mạng, Thanh toán trực tuyến, ngân hàng điện tử, ví điện tử, sàn giao dịch trực tuyến, e-marketing, internet banking) 1 Câu 10. Theo anh/chị, ưu điểm của mua hàng trực tuyến so với mua hàng truyền thốngtại cửa hàng là gì? ĐA. Nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhiều lựa chọn, mua hàng tận nơi, gia cả rẻ hơn so với mua hàng truyền thống. Câu 11. Theo anh/chị, mục đích chủ yếu của chính sách an ninh thông tin của một tổ chức là gì? Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu, an toàn thông tin Câu 12. Anh chị hãy chọn phương án đúng về sự khác nhau cơ bản giữa bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (RAM) và bộ nhớ chỉ đọc (ROM) RAM bộ nhớ đọc ghi, mất điện sẽ mất dữ liệu; ROM bộ nhớ chỉ đọc, dữ liệu còn ngay cả khi mất điện Câu 13. Để mở thư mục với cửa sổ mới, anh/chị nhấp phải chuột vào thư mục cần mở và chọn lệnh nào? Explorer/open in new window Câu 14. Trong Windows explorer, cột “size” cho phép chúng ta thực hiện điều gì? Sắp xếp tập tin theo kích thước Câu 15. Trong Windows explorer, cột “date modified” cho phép chúng ta thực hiện điều gi? Sắp xếp tập tin theo ngày tạo ra/chỉnh sửa Câu 16. Trong Windows explorer, khi thực hiện việc đồi tên một thư mục, anh/chị gặp thông báo như hình minh họa. Theo anh/chị, nguyên nhân nào gây ra thông báo trên? 2 Thư mục đã tồn tại Câu 17. Theo mặc định của hệ điều hành Windows, sau khi xóa thư mục hoặc tập tin bằng cách nhấn tổ hợp phim Shift + Delete. Điều gì sẽ xảy ra đối với thư mục hoặc tập tin này? Tập tin/thư mục bị xóa không được đưa vào Recycle Bin. 3 Câu 18. Theo hình minh họa, để tìm kiếm thư mục hoặc tập tin ta nhập từ khóa vào khu vực nào? ĐA. Search… Câu 19. Theo hỉnh minh họa, để xem kích thước của thư mục, anh/chị chọn mục nào? Hình 1: chọn mục properties Câu 20. Khi soạn thảo văn bản Tiếng Việt, anh/chị gặp lỗi như sau: “Xin chaơo caùc bain”. Theo anh/chị đây là lỗi gì? Lỗi font chữ chưa được cài đặt Lỗi bảng mã và font không phù hợp 4 Câu 21. Theo hình minh họa, để tạo thuộc tính ẩn cho tập tin ta thực hiện như thế nào? chọn mục hidden Câu 22. Theo anh/chị, việc nén thư mục hoặc tập tin có tác dụng gì? Giảm kích thước thư mục, tập tin Câu 23. Giả sử trong máy tính anh/chị có 5 tập tin với tên như sau: baitap.doc, nhacphim.mp3, baihoc.txt, baychulun.mp3 và nhidong.mp4. Anh/chị hãy cho biết chuỗi từ khóa tìm kiếm nào sau đây sẽ trả về 2 tập tin: baitap.doc và baihoc.txt? bai* Câu 24. Giả sử trong máy tính anh/chị có 5 tập tin với tên như sau: baitap.doc, nhacphim.mp3, baihoc.txt, haitap.mp3 và nhidong.mp4. Anh/chị hãy cho biết chuỗi từ khóa tìm kiếm nào sau đây sẽ trả về 2 tập tin: baitap.doc và haitap.mp3? ?aitap* Câu 25. Trong môi trường mạng LAN, khi đang làm việc trong thư mục CONG VAN được chia sẻ từ máy tính PCI, anh/chị không thể lưu dữ liệu của mình vào thư mục CONGVAN. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Nguyên nhân do máy PCI chỉ thiết lập chế độ cho đọc thư mục CONG VAN 5 Câu 26. Khi làm việc trong mạng LAN, thực hiện PING để kiểm tra tình trạng kết nối đến máy tính PCI có địa chỉ IP: 192.168.1.1, nhận được thông báo như hình minh họa. Anh/chị hãy cho biết tình trạng kết nối đến máy tính PC 1 ? Hình 1: Hai máy đã kết nối Câu 27. Theo hình minh họa, để thực hiện việc chia sẻ thư mục lên mạng LAN, anh/chị chọn mục nào? Chọn mục Sharing và chọn Share Câu 28. Theo anh/chị, đối tượng nào sau đây là không thể gửi đính kèm trong thư điện tử? Tập tin .exe Câu 29. Theo anh/chị, ký tự nào sau đây không thể thiếu trong địa chỉ email? @ Câu 30. Khi tìm kiếm thông tin trên Internet thông qua địa chỉ http://google.com.vn. Đẻ kết quả tìm kiếm luôn có cụm từ “Xin chào các bạn”. Anh/chị sử dụng từ khóa tìm kiếm như thế nào trong các từ khóa sau? 6 “Xin chào các bạn” Câu 31. Theo hình mình họa,trong Microsoft Word, để thay đổi định dạng kiểu của tập tin lưu trữ văn bản, anh/chị chọn lệnh nào? Chọn save as type Câu 32. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word,anh/chị chọn mục nào để yêu cầu máy in in nhiều lần đối với một trang văn bản? Hình 1: chọn mục Page setup và chọn mục Copies Câu 33. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word,anh/chị chọn lệnh nào để định dạng lề cho trang in? Hình 1. 7 Page layout chọn Margins sau đó chọn custom Margins. Câu 34. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word,anh/chị chọn nhóm lệnh nào để in trang văn bản hiện hành? Trong thẻ Settings Current Page chọn Print Câu 35. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word, để in văn bản theo hướng giấy nằm ngang, anh/chị chọn mục nào? 8 Trong nhóm Settings Landcape Orientation chọn Câu 36. Theo hình minh họa, văn bản đang mở trong Microsoft Word có bao nhiêu trang? Hình 1: 14 trang 9 Câu 37. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word, để định dạng khoảng cách giữa các dòng (giãn dòng) trong văn bản, anh/chị chọn mục nào? Hình 1. Chọn mục Line spacing Câu 38. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word, để định dạng khoảng cách giữa các đoạn trong văn bản, anh/chị chọn mục nào? Chọn mục Spacking và chọn Before và After Câu 39. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word, để định dạng hình ảnh làm nền cho văn bản (văn bản nằm trên hình ảnh), anh/chị chọn mục nào? Hình 1: 10 Trong mục Layout chọn Behind text 11 Câu 40. Xét ví dụ: Xin chào các bạn. Trong Microsoft Word, để định dạng kiểu văn bản như ví dụ trên, anh/chị lựa chọn mục nào trong hình minh họa? Chọn mục Double strikethrough Câu 41. Xét ví dụ: Xin chào các ban. Trong Microsoft Word, để định dạng kiểu văn bản như ví dụ trên, anh/chị lựa chọn mục nào trong hình minh họa? Trong mục Underline style chọn words only Câu 42. Trong hình minh họa, trong Microsoft Word, để định dạng màu sắc cho văn bản, anh/chị chọn lệnh nào? Hình 1. 12 Trong thẻ Home chọn nhóm Font và chọn tiểu tượng chữ A Câu 43. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word,anh/chị hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra khi nhấn nút lệnh Replace All? Thay thế tất cả các từ tìm được trong ô Find what với từ mới nhập trong Replace with Câu 44. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word,anh/chị hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra khi nhấn nút lệnh Replace? Thay thế từ tìm được trong ô Find what bằng từ mới nhập trong Replace with Câu 45. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word, để chèn thêm cột bên trái cột đang chọn, ta chọn lệnh nào? Chọn Insert colums to the left 13 Câu 46. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word, vùng nào cho phép đánh số thứ tự tự động (Numbering) cho các đoạn văn bản đã chọn? Hình 1: Tất cả điều đúng Câu 47. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word,vùng nào cho phép chèn số trang tự động cho văn bản? Hình 1: Cả câu a và B điều đúng Câu 48. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word,để chèn số trang vào cuối văn bản, anh/chị chọn mục nào? 14 Trong thẻ Insert chọn Page Number chọn Bottom of page Câu 49. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word,vùng nào cho phép định dạng tiêu đề cho văn bản? b. Trong thẻ Insert chọn Header Câu 50. Theo hình minh họa, trong Microsoft Word, để chuyển nội các bạn” thành “Xin Chào Các Bạn”. Anh/chị chọn lệnh nào? Trong thẻ Home Capitalize Each Word 15 dung “xin chào Câu 51.Theo hình minh họa, trong Microsoft Word, để chuyển nội các bạn” thành “XIN CHÀO CÁC BẠN”. Anh/chị chọn lệnh nào? dung “xin chào Trong thẻ Home chọn UPPERCASE Câu 52. Trong Microsoft Word, lệnh Format Painter cho phép anh/chị thực hiện công việc gì? Sao chép định dạng đoạn văn bản Câu 53. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word, để chèn các ký tự đặc biệt, ví dụ như: 03, £0, ®. Anh/chị chọn vùng nào? Trong thẻ Insert tại nhóm lệnh Symbols chọn Symbol 16 Câu 54. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word, để định dạng việc chia văn bản thành nhiều cột, anh/chị chọn vùng nào? Hình 1 Trong thẻ Page Layout chọn Columns Câu 55. Theo hình minh họa,trong Microsoft Word, để chèn bảng biểu có 15 cột và 20 dòng. Anh/chị chọn lệnh nào? Trong thẻ Insert chọn Table và chọn Insert Table (tại ô Number of columns nhập 15 và ô Number of rows Câu 56. Theo hình mình họa,trong Microsoft Word,anh/chị chọn lệnh nào để chèn hình ảnh đã có sẵn trong máy tính của anh/chị đang làm việc? 17 Trong thẻ Insert chọn nhóm Illustrations chọn mục Picture Câu 57. Trong Microsoft Excel, xét vùng dữ liệu như hình vẽ. Tại ô C1 chúng ta nhập công thức như sau: =SUMIF(A2:B4;">5"). Anh/chị hãy chọn kết quả trả về đúng trong các kết quả sau? =SUMIF(A2:B4;">5") cho kết quả là 47 Câu 58. Trong Microsoft Excel, xét vùng dữ liệu như hình vẽ. Tại ô C1 chúng ta nhập công thức như sau: =MIN(A2:B4). Anh/chị hãy chọn kết quả trả về đúng trong các kết quả sau? =MIN(A2:B4) cho kết quả là 1 Câu 59. Trong Microsoft Excel, xét vùng dữ liệu như hình vẽ. Tại ô C1 chúng ta nhập công thức như sau: = COUNTIF(A2:B4; “>5”). Anh/chị hãy chọn kết quả trả về đúng trong các kết quả sau? 18 = COUNTIF(A2:B4; “>5”) Cho kết quả là 3 Câu 60. Trong Microsoft Excel, xét vùng dữ liệu như hình vẽ. Tại ô C1 chúng ta nhập công thức như sau: = COUNT(A2:B4). Anh/chị hãy chọn kết quả trả về đúng trong các kết quả sau? = COUNT(A2:B4) cho kết quả là 6 Câu 61. Trong Microsoft Excel, xét vùng dữ liệu như hình vẽ. Tại ô C1 chúng ta nhập công thức như sau: = IF(A2>= B4; IF(A3= B4; IF(A3 - Xem thêm -